Cerere

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

 Subsemnatul(a)__________________________________________ născut(ă) la data____________ în localitatea _________________ județul_________________,

 medic /  medic dentist /  farmacist*, având

gradul profesional:  specialist /  primar /  fără grad profesional (ex: MG, D, F),

confirmat în specialitatea_______________________________________________ prin Ordinul M.S. nr.______/_______, cu loc de muncă la **__________________ _____________________________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de obținere a atestatului de studii complementare în ____________________________________________________________________, din sesiunea 5 noiembrie 2020, cu susținerea examenului

în centrul universitar __________________________.

Solicit transmiterea atestatului obținut la DSPJ__________________.

 

CNP__________________________________

Telefon _______________________________

Mail________________________________________________

Subsemnatul ________________________________________________ declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la pregătire/examen/concurs.

 DA, sunt de acord                NU sunt de acord

Data                                                                                         Semnătura,

 

Doamnei Director General Adjunct a Direcției Generale Resurse Umane,Structuri și Politici Salariale

Cererea se va completa cu litere de tipar și cu diacritice, conform CI/BI

* Se va încercui/sublinia varianta corectă a titlului de licență.

** Se va completa cu denumirea instituției /angajatorului sau F.P. pentru candidații care nu au loc de muncă la momentul depunerii actelor de înscriere.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns