Cerere pentru organizarea si desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog si farmacist SPECIALIST, 16.10.2019

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,Subsemnatul/a______________________________________________,licențiat ca 1. medic 2. medic dentist 3. farmacist,cu finalizarea programului de pregătire la data de la data de ___/___/_____ , vă rogsă-mi aprobaţi înscrierea pentru examenul de obţinere a titlului de specialist în specialitatea_______________________________, din sesiunea 16 octombrie 2019.Am efectuat pregătirea în această specialitate prin:1. rezidențiat – confirmat prin OMS nr.______/_____,2. cea […]

Continue Reading

Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist SPECIALIST, 16.10.2019

Publicație privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 16 Octombrie 2019   Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 16 octombrie – 22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea LABORATOR FARMACEUTIC

Revizuită bibliografia şi republicată în Viaţa Medicalănr. 37/14.09.2007 şi nr. 31/31.07.2009 I. PROBA SCRISAII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISA1. Determinarea constantelor fizice.2. Determinarea impuritatilor chimice.3. Metode cromatografice folosite in controlul medicamentelor.4. Spectrofotometria de absortie UV –VIS.5. Anomaliile metabolismului glucidic.6. Anomaliile bazelor purinice.7. Explorari biochimice in hepatologie.8. Explorari biochimice in nefrologie.9. Necesitatile nutritive ale omului sanatos […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea INDUSTRIE FARMACEUTICA SI COSMETICA

I. PROBA SCRISAII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISA1. Metodologia introducerii medicamentelor noi in terapeutica.2. Stabilitatea medicamentelor (contaminarea microbiologica, chimica). Studii de stabilitate.3. Conditionarea medicamentelor. Materiale de conditionare. Tehnologia fazei de conditionare– controlul materialelor si proceselor.4. Biodisponibilitatea medicamentelor. Factorii fizico-chimici, farmacotehnici si biologici careinfluenteaza biodisponibilitatea.5. Operatia de uscare.6. Pulverizarea substantelor medicamentoase.7. Cernerea. Sortarea.8. Amestecarea materialelor. Principii […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea FARMACIE GENERALA

I. PROBA SCRISAII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISA1. Formularea solutiilor medicamentoase.2. Procesul de dizolvare.3. Aducerea in solutie a substantelor greu solubile.4. Medicamente injectabile. Solutii injectabile. Medicamente injectabile cu actiune .prelungita.Conditii de calitate pentru preparatele injectabile.5. Preparate perfuzabile. Clasificare.Exemple.Conditii de calitate.6. Seruri si vaccinuri.7. Biodisponibilitatea medicamentelor administrate pe cale parenterala .8. Preparate radiofarmaceutice.9. Preparaate oftalmice. Formulare […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea FARMACIE CLINCĂ

Revizuită bibliografia şi republicată în Viaţa Medicalănr. 37/14.09.2007 şi nr. 31/31.07.2009 I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Farmacocinetica generală.2. Farmacodinamia generală.3. Farmacotoxicologia generală.4. Farmacoterapia, farmacografia şi farmacoepidemiologia generală.5. Baze fiziopatologice ale farmacologiei SNV. Domeniile sinaptice adrenergc şi colinergic.6. Simpatomimetice şi simpatolitice.7. Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice.8. Amine biologic active, prostaglandine şi alte eicosanoide.9. Antialergice.10. Antiinflamatoare.11. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea LABORATOR FARMACEUTIC

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Determinarea constantelor fizice.2. Determinarea impurităţilor chimice şi biologice.3. Metode cromatologice folosite în controlul medicamentelor.4. Spectrofotometria de absorbţie UV – VIS şi IR.5. Modificările constantelor biochimice în anomaliile metabolismului glucidic.6. Anomaliile metabolismului proteic şi variaţiile fiziopatologice ale constantelor de laborator.7. Explorări biochimice în gastroenterologie.8. Modificarea constantelor de laborator […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea INDUSTRIE FARMACEUTICĂ ŞI COSMETICĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Proiectarea şi realizarea unui medicament nou. Preformularea. Formularea. Optimizarea formulării.2. Reguli de bună practică în industria farmaceutică. Gestionarea calităţii.3. Controlul de calitate. Reclamaţiile şi recontrolul medicamentelor.4. Stabilitatea medicamentelor. Studii de stabilitate.5. Biodisponibilitatea medicamentelor.6. Condiţionarea medicamentelor. Tehnologia fazei de condiţionare. Controlul materialelor de condiţionare şi al proceselor tehnologice.7. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE GENERALĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Formularea soluţiilor (substanţe medicamentoase, solvenţi, substanţe auxiliare).2. Prepararea soluţiilor. Procesul de dizolvare. Aducerea în soluţie a substanţelor greu solubile.3. Exemple de soluţii medicamentoase.4. Medicamente parenterale. Soluţii şi alte preparate injectabile. Preparate perfuzabile. Clasificare .Exemple. Condiţii de calitate pentru preparatele injectabile şi perfuzabile.5. Medicamente oftalmice. Considerente biofarmaceutice în […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE CLINICĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I.PROBA SCRISĂ1. Variabilitatea farmacologică2. Factorii care influenţează biodisponibilitatea medicamentelor3. Factorii care influenţează profilul farmacologic al medicamentelor4. Particularităţi ale profilului farmacologic ( farmacocinetic, farmacodinamic şi farmacotoxicologic) la nou născut, copil, vârstnic şi femeia gravidă.5. Particularităţi ale profilului farmacologic în insuficienţele căilor de epurare a medicamentelor6. Reacţii adverse la medicamente şi patologia […]

Continue Reading