CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PARODONTOLOGIE

Ministerul Sanatatii 1. DefiniţieParodontologia este ramura medicinii dentare ce se ocupă cu profilaxia,diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal, în contextul afecţiunilor buco-dentare şi sistemice. Manoperele de profilaxie, diagnosticare şi tratament se referă la:1. Evidenţierea şi îndepărtarea factorilor cauzali ai imbolnăvirilor parodonţiului marginal;2. Manopere de igienizare, debridare gingivală, tratament antimicrobian3. Chirurgie parodontală;4. Restaurare protetică în parodontopatii2. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea PARODONTOLOGIE

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂIII. PROBA CLINICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Introducere. Istoricul Parodontologiei. Obiectul Parodontologiei – ramură medico-chirurgicalăa ştiinţelor stomatologice. Stadiul actual al cunoştinţelor de specialitate în Parodontologie.Terminologie.2. Evoluţia filogenetică a sistemului de fixare a dinţilor de structurile maxilare.Dezvoltarea embrionară a dinţilor şi a parodonţiului marginal. Consideraţii privind structurareafuncţională a cementului , desmodonţiului şi osului […]

Continue Reading