Curriculum de pregătire în specialitatea GASTROENTEROLOGIE

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Conţinutul specializării: funcționarea normală, diagnosticul, tratamentul şi recuperarea pacienţilor cu boli ale tubului digestiv de la gură la anus și a sistemului
hepatobiliar( ficat, veziculă biliară,cai biliare şi pancreas).Ariile adiționale includ nutriția și deficiențele nutriționale,oncologia digestivă,prevenirea și screeningul
bolilor digestive-indeosebi a cancerului colorectal. Gastroenterologia cere un înalt
complex decizional bazat pe un număr mereu în creștere de tehnici endoscopice diagnostice și terapeutice.
Este o specialitate care necesită cunoștințe solide, dexteritate manuală, indemânare și abilitate pentru rezolvarea problemelor complexe pe care le implică
Specializarea are ca scop dobândirea de cunoștințe,indemânare și comportament conform
standardelor europene,astefel încât să fie capabil să practice autonom gastrenterologia și hepatologia fără supravizare,dar fără a elimina consultarea cu colegii și activitatea în echipă.

Durata specializării: 5 ani.Rezidentiatul trebuie să asigure un standard înalt de pregătire,compatibil cu standardele Europene.Se desfasoara in unitatile medico-sanitare acreditate care au în componenta platoul complet de endoscopie digestiva superioara si inferioara, diagnostica si terapeutica, laborator de ecografie diagnostica si
interventioanala,laborator de explorari digestive functionale.
Abilitarea în Endoscopia intervenționala(nivel II),Ecoendoscopie,Hepatologie(TIPS)-
transplant hepatic etc, oncologie digestivă, se obține după specializarea (echivalentul anului VI- de specializare europeană)
Obţinerea specializării: prin rezidenţiat si certificare prin examen desfasurat in centrele de formare acreditate care indeplinesc conditiile mentionate..

Examenul va curprinde:
Evaluarea indeplinirii baremului de manopere endoscopice și ecografie abdominală
prevăzut de Curriculă(Caietul de rezidențiat-Lok-book)
Rezidentul trebuie să fi publicat cel putin un articol intr-o revista de Gastroenterolgie sau
să fi prezentat oral o lucrare la Congresul National ( sau un Congres International) de gsatroenterologie.
Examenul se va desfășura intr-unul din centrele acreditate și va consta din:
Proba scrisă din tematica modulelor de Medicină internă și Gastroenterologie
Proba clinică 1 caz clinic din tematica de Gastroenterologie
Proba practică: executarea în fața comisiei a unei gastroscopii-colonoscopii- eventual cu
o menevră terapeutică: hemostază-polipectomie.
Structura modulelor de rezidenţiat:
1. Medicină internă 12 luni—anul I
2. Urgente-ATI- 3 luni –anul II
3. Oncologie, Hematologie 2 luni- anul II
4. Ecografie abdominală-Imagistică 4 luni – anul II din care:
-3 luni-ecografie abdominală: (1 lună ecografie intervențională)
-CT, RMN-1 luna
5. Endoscopie- 4 luni -anul II-III
(indeplinirea baremurilor de examinări în ecografie abdominală și endoscopie se
realizeaza in anii 3 -5 de rezidențiat)
6. Gastroenterologie 31 de luni anul III,IV și V
7. Chirurgie digestiva 2 luni – anul IV
8. Bioetică 2 săptămâni anul V
La sfârșitul modulelor de Medicina interna,Gastreoterologie I și Gastrenterologie II se
va face o evaluarea a cunoțtințelor teoretice.
Baremul activitaților practice:
I.ENDOSCOPIE
Endoscopii digestive superioare (eso-gastro-duodenoscopii)…………………………200
Tehnici hemostatice (sângerarări non variceale și variceale)………………………………30
Colonoscopii totale…………………………………………………………………………………..200
Rectoscopii-sigmoidoscopii………………………………………………………………….. 30
Polipectomii……………………………………………………………………………………………..50
Dilatații cu balon……………………………………………………………………………………….10
PEG…………………………………………………………………………………………………………. 5
II.ECOGRAFIE ABDOMINALĂ
1. Ecografie abdominală inclusiv examinare cu contrast:……………….. 200

Calificare (Diploma) obtinută prin rezidentiat:
4
Medic specialist Gastroenetrologie-Hepatologie cu competențe în:
Endoscopie digestiva nivel I (cuprinde endoscopia diagnostica superioara si
inferioara,polipectomiile si hemostaza endoscopica) si
Ecografie abdominala.

18 aprilie 2017 Prof.dr.Oliviu Pascu
5

CURRICULA DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA
GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE
ANUL I- MEDICINĂ INTERNĂ
1. MODULUL DE MEDICINĂ INTERNĂ: 12 luni1 oră curs/săpt- 30 ore activitate practică
Tematica-lecțiilor conferință: 48 ore de curs
1) Bronhopneumopatiile cronice obstructive (bronşita cronică, emfizem pulmonar)
2) Astmul bronşic
3) Pneumoniile
4) Pleureziile
5) Cancerul bronşic
6) Cordul pulmonar cronic. Embolia pulmonară
7) Edemul pulmonar
8) Angina pectorală
9) Infarctul miocardic
10) Tulburări de ritm şi conducere (tablou clinic, diagnostic)
11) Insuficienţa cardiacă
12) Hipertensiunea arterială esenţială şi hipertensiunile arteriale secundare
13) Glomerulonefritele acute şi cronice.Insuficienta renala cronica
14) Pielonefritele acute şi cronice
15) Diabetul zaharat. Complicații
16) Tulburările de nutriţie. Alergii alimentare. Principiile regimurilor alimentare de substituţie şi de excludere
17) Sindromul metabolic. Obezitate. Hiperlipemii
18) Anemiile
19) Sindroamele hemoragipare
20) Poliartrita reumatoidă
21)Colagenozele. Vasculite. Boli autoimune
Baremul activităţilor practice.
1. Examenul coprologic. Valoarea diagnostică
2. Computer tomografia toracică, vasculară, cerebrală. Interpretarea rezultatelor:
3. Radiologie pulmonară – interpretare:
4. Radiologia cordului, modificări patologice:interpretare
5. Ecocardiografie – interpretare:
6. Probe respiratorii interpretare
7. Toracocenteza – efectuare
8. Explorare renală – interpretare
Evaluarea cunoștințelor teoretice de Medicina interna
ANUL II: ONCOLOGIE- HEMATOLOGIE,ATI,ECOGRAFIE-IMAGISTICĂENDOSCOPIE- 1 oră curs/săpt- 30 ore act.practică/săpt.
1. MODULUL DE ONCOLOGIE – HEMATOLOGIE
Tematica lecțiilor conferință: 8 ore de curs
1) Epidemiologia cancerelor digestive.
2) Carcinogeneza. Dezvoltarea locală şi metastazarea în cancer. Stadializare
3) Metode de diagnostic în cancerele digestive. Screeningul in oncologia digestiva
4) Chimioterapia cancerelor digestive. Radioterapia cancerelor digestive
5) Metode paleative de tratament în cancerele avansate. Combaterea durerii în
cancer. Psiho-oncologie
6) Pacientul in stadiul terminal
7) Sindroame mieloproliferative. Sindroame adenomegalice. Splenomegaliile
8) Leucemiile acute si cronice
9) Limfoamele.B.Hodgkin
10) Trombocitopeniile. Trombocitopatiile
Baremul activităţii practice
1. Tehnica examenului clinic al bolnavilor de cancer – Examenul clinic în raport cu localizările neoplaziei
2. Tehnica administrării citostaticelor în diverse neoplazii ale tubului digestiv;aprecierea gravităţii reacţiilor adverse
3. Frotiu de sânge periferic – efectuare şi interpretare
4. Puncţie medulară – interpretare
5. Biopsie osoasă (asistare)
6. Indicaţiile transplantului de măduvă – principii
7. Biopsie ganglionară – tehnică, indicaţii
2. MODULUL DE A.T.I.
Tematica lecțiilor conferință: 12 ore de curs
1) Transfuziile de sânge: metodologie, indicaţii, riscuri
2) Şocul: fiziopatologie, clasificare, tratament
3) Sindromul insuficienţei multiple de organ
4) Comele: clasificare, stadializare, etiologie, conduită terapeutică
5) Insuficienţa respiratorie. Sindromul de detresă respiratorie
6) Moartea clinică, moartea biologică: criterii de evaluare
7) Prelevarea de organe: criterii de intervenţie
8) Tulburările echilibrului acido-bazic
9) Hipovolemia: etiologie, intervenţie terapeutică
10) Nutriţia parenterală
11) Metodologia monitorizării pacienţilor în serviciile de terapie intensivă
12) Encefalopatia hepatică – principii terapeutice
Baremul activităţii practice
1. Anestezia locală – tehnică
2. Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă respiratorie. Valori normale şi
patologice ale gazelor respiratorii şi din sânge
3. Pulsoximetru – utilizare
4. Defibrilarea şi cardioversia
5. Introducerea şi poziţionarea sondei Blakemore
6. Aspiraţia gastrică
7. Puncţia subclavei
8. Oxigenoterapia
9. Administrarea aerosolilor
10. Puncţionarea arterei radiale
11. Tehnica anesteziei cu propofol
3. MODULUL DE ECOGRAFIE ABDOMINALA-IMAGISTICĂ 4 luni
Tamatica lecțiilor conferință: 16 ore
1. Ecografia: istoric-principii de realizare
2. Aparatură- tipuri de ecografe
3. Ecografia abdominală
4. Anatomia secționala a ficatului-ficatul normal
5. Examinarea pancreasului-semiologia patologiei pancreatice
6. Explorarea ecografica a intestinului și vaselor
7. Ecografia cu contrast-performanțe,utilizare
8. Ecoendoscopia- principii tehnice-condiții de examinare
9. Ecoendoscopia: performanțe,puncția ecoghidată, drenaje,stentări
10. Ecografia intervențională: indicații performanțe
11. Puncția hepatică ecoghidată
12. Drenajul biliar extern
13. CT abdominal: principii, protocoale, interpretarea rezultatelor
14. CT- cu substanță de contrast-protocoale
15. RMN abdominal –
16. Colangio-RMN – interpretarea rezultatelor

Baremul activităților practice
2. Ecografie abdominală- cunoașterea aparatelor
3. Tehnica examinării
4. Manevrarea transductorului
5. Comunicarea cu pacientul
6. Asistare- demonstarea aspectului normal:
a. Ficat
b. Vezicula biliară
c. Pancreas
d. Intestine
e. Vase
7. Examinarea cu contrast-principii
8. Achziția de imagini
9. Buletinul ecografic.
10. Puncţiile ecoghidate, alcoolizarea tumorilor hepatice, ablaţia cu radiofrecvenţă
(asistare)
11. CT-abdominal,interpretarea rezultatelor: 30
12. RMN-colangioRMN-interpretarea rezultatelor: 20
4.MODULUL DE ENDOSCOPIE
Tematica lecțiilor conferință: 12 ore de curs
1. Istoricul endoscopiei
2. Gastroscopia:indicații,contraindicații,poziționarea pacientului- raporturi anatomice
3. Sedarea-analgezia-hipnoza în endoscopie
4. Stomacul normal
5. Patologia endoscopică a esofagului și stomacului
6. Dilatarea și stentarea stenozelor esofagiene7. Hemostaza endoscopică în hemoragiile non-variceale
8. Scleroterapia și bandarea varicelor esofagiene
9. Polipectomia gastrică10. Colonoscopia-tehnica,indicații, contraindicații
11. Patologia endoscopică a colonului
12. Polipectomia- tehnică- indicații,complicații
13. Hemoragiile digestive inferioare
14. Patologia ano-rectala:hemoroizi,fisuri,proceduri endoscopice de tratament

Baremul activitaților practice Endoscopie I
1. Executare gastroscopii, colonoscopii pe simulator-100
2. Consimțământul informat
3. Comunicarea cu pacientul-informarea asupra constatărilor neplăcute (bad news)
4. Decontaminarea endoscopului-sterilizarea
5. Asistare gastroscopii-colonoscopii6. Proctoscopia
7. Executare parțială,sub supraveghere de gastroscopii
8. Executare parțială- sub supraveghere-colonoscopii
ANUL III- GASTROENTEROLOGIE
1 ora curs/săpt- 30 ore activitate practică + garzi
1.MODULUL DE GASTROENTEROLOGIE I
Tematica lecțiilor conferință : 44 ore de curs
1) Hormonii gastrointestinali-neurotransmisia.
2) Principii de prevenție in Gastroenterologie
3) Fiziologia tractului digestiv,secreție,motilitate, absobție
4) Refluxul gastroesofagian. Boala de reflux gastroesofagian şi complicaţiile
5) Esofagitele. Diverticulii esofagieni
6) Esofagul Barrett
7) Disfagia acută
8) Tulburările motorii esofagiene: achalazia, spasmul esofagian difuz, esofagul hiperperistaltic
9) Cancerele esofagiene
10) Gastritele acute şi cronice
11) Helicobacter pylori
12) Ulcerul gastric şi duodenal. Complicaţii
13) Inhibitorii pompei de protoni14) Tumorile benigne
15) Precancerozele gastrice
16) Stenozele pilorice-duodenale
17)Cancerul Gastric
18) Hemoragia digestivă superioară
19) Sindromul Mallory Weiss
20) Sângerările variceale
21) Principii de farmacologie clinică în gastroenterologie
22) Diareile acute şi cronice
23) Sindromul de malabsorbţie
24) Durerea abdominală
25) Enteropatia glutenică. Enteropatii disenzimatice.
26) Carenţe dizaharidazice
27)Boala Whipple. Sindromul intestinului scurt. Sindromul de ansă oarbă. TBC intestinal
28) Infarctul intestinal. Insuficienta arteriala
29) Parazitozele intestinale (manifestări clinice, forme clinico-etiologice)
Baremul activităților practice: Endoscopie II
9. Endoscopii digestive superioare: 130
a. polipectomii gastrice: 5-10
b. hemostază endoscopică la HDS variceale: 10
c. hemostază endoscopică la HDS nevariceale: 10
10. Colonoscopii: 100
– polipectomii: 20
2. Dilatări de stenoze esofagiene sau achalazii: 5-10
3. Gastrostomă percutană: 5-10
4. Asistare la următoarele manevre de endoscopii intervenţionale:
– ERCP: 30
– ecoendoscopii – puncţii cu ac fin ecoghidat: 20
– protezări biliare,pancreatice,drenaje endoscopice endocavitare- 10
– Mucosectomii,disecții submucosale, POEM
5. Paracenteza-efectuare
6. Puncţie biopsie hepatică percutana(inclusiv ecoghidata)-efectuare cel puțin -5
7. Explorarea cu capsulă endoscopică. Asistare, interpretarea rezultatelor
Anul IV:MODULELE: GASTROENETEROLOGIE- CHIRURGIE
1. MODULUL DE GASTROENTEROLOGIE II- 46 SĂPTĂMÂNI
1 ora curs/sapt-30 ore activitate practică+ garzi
Tematica lecțiilor conferință- 46 ore de curs:
1. Boala Crohn
2. Colita ulcerativă
3. Patologia functionala digestiva.
4. NSAD- și tunul digestiv
5. Intestinul iritabil.
6. Incontinența fecală
7. Constipatia
8. Microbiomul intestinal
9. Polipii colonici.
10. Polipozele digestive
11. Cancerul colorectal
12. Diverticuloza colonică
13. Suferinţele ano-rectale
14. Pancreatitele acute
15. Pancreatitele cronice
16. Cancerul pancreatic
17. Tumorile endocrine pancreatice
18. Tumorile chistice pancreatice
2. MODULUL DE CHIRURGIE DIGESTIVA- 2 SĂPTĂMÂNI
Tematica lecțiilor conferință: 8 ore de curs
1. Chirurgia laparoscopica. Principii.Tehnica. Indicatii
2. Chirurgia esofagului
3. Cardio-miotomia. Procedee antireflux
4. Chrurgia stomacului (ulcer,cancer, chirurgia bariatrica)
5. Chirurgia bilio-pancreatica
6. Chrurgia colonului
7. Infarctul intestino-mezenteric
8. Patologia ano-rectală
Baremul activităților practice
1. Anestezia locală- tehnică-riscuri-coplicații
2. Incizia abdomină
3. Sutura plăgilor abdominale
4. Asistare la intervențiile chirugicale abdominale
5. Asistare chirurgie laparoscopică
6. Tehnici chirurgicale anorectale-asistare
ANUL V: GASTROENTEROLOGIE III- BIOETICĂ
1. MODULUL DE GASTROENTEROLOGIE III-46 SĂPT
Tematica lecțiilor conferință: 46 ore de curs
2. Sindromul icteric
3. Litiaza biliară.
4. Sindromul postcolecistectomie
5. Colecistitele.
6. Angiocolitele acute
7. Icterele familiale
8. Hepatitele medicamentoase
9. Hepatitele cronice virale B,
10. Hepatita virală C,
11. Hepatita autoimună
12. Ficatul gras.
13. Steato-hepatita non alcoolica (NASH)
14. Patologia hepatică alcool – indusă
15. Cirozele hepatice.
16. Complicaţiile cirozelor hepatice
17. Ascita, peritonita bacteriană spontană,
18. Hemoragiile variceale,
19. Encefalopatia hepatică
20. Sindromul hepatorenal
21. Cancerul hepatic
22. Cancerul căilor biliare
23. Tumorile benigne ale ficatului
24. Transplantul hepatic- indicatii, urmarirea post transplant
25. Peritonitele acute şi cronice.
26. TBC peritoneal.
27. Mesangioamele
28. Suferinţele digestive de origine vasculară
29. Hipertensiunea portală – etiologie, patogenie, complicaţii
30. Hemoragiile variceale
31. TIPS
32. Afecţiuni hepatice cu determinare genetică (CBP, CSP,
33. Boala Wilson, deficitul de alfa 1-antitripsină,
34. Hemocromatoza deficitul de G4.

MODULUL DE BIOETICA:2 săptămâni
Tematica cursurilor conferință: 2 ore
1. Pacientul digestiv in faza terminală.Atitudinea gastroenterologului față de pacienții incurabili și muribunzi.
2. Paliația în gastroenterologie: indicații, beneficii, riscuri.
18 aprilie 2017
Presedintele Comisiei de Gastroenetrologie
Prof.dr Oliviu Pascu

Lasă un răspuns