CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PSIHIATRIE PEDIATRICĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

1.Definitie.
Psihiatria si psihoterapia copilului si adolescentului se defineste ca o practica medicala specializata în diagnosticarea, tratamentul, prevenirea si reabilitarea tulburarilor psihice, psihosomatice, psiho-organice si a celor psihologice, de etiologie mono sau multifactoriala, aparute în perioada dezvoltarii, pâna la vârsta de 18 ani.
2.1. Durata pregatirii.
Durata stagiilor de pregatire în specialitatea psihiatria copilului si adolescentului este de 5 ani, fiind în concordanta cu normele europene.
Curriculumul prevede un numar de minim 200 de ore didactice (curs, seminar,prezentari de caz) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentata, în afara carora sunt prevazute si 40-50 de ore de studiu individual.
Cuantificarea pregatirii în vederea echivalarii, se face prin credite (CFU).
1 credit = 25 ore de instruire.
Din timpul alocat pregatirii, activitatea didactica acopera 20-30%, restul de 70- 80%, fiind dedicat activitatilor practice si studiului individual.
La sfârsitul fiecarui modul de pregatire (cel pu_in o data pe an), are loc o evaluare de etapa, facuta în unitatea de pregatire de catre responsabilul de stagiu si îndrumator.
Evaluarea se finalizeaza prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregatire este monitorizata prin caietul de stagiu (log-book),în care vor fi trecute de asemenea evaluarile de etapa în credite, acivitatea în programele de cercetare, participarea la manifestari stiin_ifice si de educatie continua.
2.2. Structura stagiilor de pregatire pe ani de studiu
Anul I clinica de psihiatrie a copilului si adolescentului – 12 luni
cursul informativ în specialitate – 10 luni
psihologia dezvoltarii – 2 luni
Anul II pediatrie – 3 luni
neurologie pediatrica si EEG – 3 luni
psihiatrie adulti – 6 luni
Anul III, IV si V stagiu de specialitate psihiatria copilului si adolescentului în
serviciul clinic, LSM, spital de zi, ambulator comunitar, psihoterapie,expertiza medico-legala psihiatrica, bioetica.
Structura specializării:
Anul I : modul de psihiatria copilului si adolescentului cu durata de 12 luni
(200 ore)- pregătire teoretică:
• cursuri care abordează tematica trunchiului comun obligatoriu. Acesta va fi în acord cel existent în Uniunea Europeană. Tematica trunchiului comun va fi inclusă în lista ce cuprinde subiectele examenului de specialitate va
aborda:
– diagnostic, clasificare, tulburări psihice, sindroame psihopatologice
– particularităţi ce ţin de vartsa, sex, etnie, dizabilităţi
psihofarmacologie, psihiatrie biologic
– dezvoltarea copilului si adolescentului (neuro-psihica, psiho-sociala)
– functionalitatea familiala
– pregătire practică sub supervizare într-un spital de psihiatrie sau secţie de
psihiatrie pediatrica a unui spital general:
• tehnici de examinare anamnestică şi obiectivă a pacientului
• prezentări de cazuri
• training în aplicarea de scale de evaluare
• investigaţii de laborator, imagistice
• activitate la patul bolnavului
• supervizare individuală sau de grup (discuţii, ghidare clinică, evaluarea
activităţii desfăşurate la patul bolnavului, consiliere individuală)

Anul II:
Pediatrie – 3 luni (50 ore)
Completeaza cunostintele cu referire la urgente în pediatrie, neonatologie, boli cronice (SIDA, TBC, neoplazii, diabet), boli infectioase (neuroviroze).
Neurologie pediatrica si EEG – 3 luni (50 ore)
Va familiariza medicul rezident cu acele afectiuni neurologice ce determina
modificari în dezvoltarea functiilor psihice pe perioda dezvoltarii
– Paralizii cerebrale
– Tumorile cerebrale
– Epilepsiile si sindroamele convulsive
– Traumatismele cerebrale
– Afectiuni neurologice cu transmitere genetica
Activitatile practice se vor axa pe examinarea neurologica clinica si paraclinica(EEG, EMG, VCN, imagistica cerebrala, CT, RMN).
Psihiatrie adulti – 6 luni (100 ore)
– pregătire teoretică:
• cursuri care abordează tematica psihiatriei de adulti. Aceasta va fi în acord cea existenta în Uniunea Europeană. Tematica ce va fi inclusă în lista ce cuprinde subiectele examenului de specialitate va aborda:
– diagnostic, clasificare, tulburări psihice, sindroame psihopatologice
– particularităţi ce ţin de sex, etnie, dizabilităţi
– psihofarmacologie, psihiatrie biologică
– pregătire practică sub supervizare într-un spital de psihiatrie sau secţie de
psihiatrie a unui spital general:
• tehnici de examinare anamnestică şi obiectivă a pacientului
• prezentări de cazuri
• training în aplicarea de scale de evaluare
• investigaţii de laborator, imagistice
• activitate la patul bolnavului
• supervizare individuală sau de grup (discuţii, ghidare clinică, evaluarea
• activităţii desfăşurate la patul bolnavului, consiliere individuală)
ANUL III:
Psihiatrie forensică – 1 lună ( 20 ore)
• pregătire teoretică
– legislaţia existentă legată de bolnavul psihic care prin tulburări de
comportament şi absenţa conştiinţei bolii constituie a ajuns sub incidenţă
medico-legală,
– aspecte legate de etică şi drepturile omului
• pregătire practică
– prezentări de caz
– familiarizarea cu activitatea comisiei medico-legale şi serviciile psihiatrice
destinate pacienţilor psihici ajunşi sub incidenţă medico-legală (asistare la
expertizele medico-legale)
Psihiatrie comunitară – 4 luni (80 ore)
• pregătire teoretică
– principiile psihiatriei comunitare
– structura reţelei de servicii oferite de psihiatria comunitară: asistenţă
mobilă la domiciliu, activităţi de socializare, reabilitare vocaţională,
suport locativ
• pregătire practică în cadrul structurilor ce deservesc serviciile de psihiatrie comunitară: centre de sănătate mentală, spitale respective, centre de zi,ambulator de specialitate sau locuinţe protejate
• participare sub supervizare la activitatea echipei multidisciplinare
(psihiatru, psihologi, asistente medicale, asistente sociale)
• familiarizarea cu munca în echipă şi colaborarea cu alte agenţii
guvernamentale sau nonguvernamentale care asigură sprijin legal,
instrumental, vocaţional şi locativ bolnavului clinic
Psihiatria adictiilor – 2 luni (40 ore)
• pregatire teoretica
– abuzul si dependenta de substante psihoactive
– intoxicatia acuta si sevrajul
– managementul terapeutic al uzului de substante
• pregatire practica sub supervizare într-un spital de psihiatrie sau secţie de
psihiatrie a unui spital general
• participare sub supervizare la activitatea echipei multidisciplinare
(psihiatru, psihologi, asistente medicale, asistente sociale)
• familiarizarea cu munca în echipă şi colaborarea cu alte agenţii
guvernamentale sau nonguvernamentale care asigură sprijin legal,
instrumental, vocaţional şi locativ bolnavului clinic

Psihiatrie de urgenta – 2 luni (40 ore)
Psihiatrie de legătură – 6 sapatamani (30 ore)
• pregătire practică desfăşurată pe lângă psihiatrii de legătură ai spitalelor sau policlinicilor medicale
Management sanitar – 1 luna (20 ore)
Bioetica – 2 saptamani
TEMATICA CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetica- 2 ore
1. Morala, etica, etica medicala- definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul aparitiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii si metode în bioetica
II. Conceptele de sanatate, boala, suferinta prin prisma bioeticii- 2 ore
1. Definirea conceptelor de sanatate, boala, suferinta
2. Conceptele de sanatate, boala si suferinta în contextul evolutiei medicinii si stiintelor vietii
3. Rolul credintelor si valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sanatate, boala si suferinta (perceptii particulare functie de credinta religioasa,etnie, etc)
III. Relatia medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relatiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relatiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea si accesul pacientilor la îngrijirile de sanatate
IV. Relatia medic-pacient II- 2 ore
1. Consimtamântul informat
2. Confidentialitatea în relatia medic-pacient
3. Relatia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementeaza relatia medic- pacient
V. Greseli si erori în practica medicala- 2 ore
1. Definirea notiunilor de greseala si eroare
2. Culpa medicala- definire, forme, implicatii juridice si deontologice
3. Managementul greselii si erorii medicale în practica medicala
VI. Probleme etice la începutul vietii- 2 ore
1. Liberertatea procreatiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductiva
VII. Probleme etice la finalul vietii- 2 ore
1. Definirea mortii în era noilor tehnologii în medicina
2. Probleme etice în starile terminale
3. Tratamente inutile în practica medicala
4. Eutanasia si suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de tesuturi si organe umane- 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocarii de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetica si genomica- 2 ore
1. Eugenia si discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea notiunii de boala prin prisma cunoasterii genomului uman
3. Etica si testarea genetica prenatala, neonatala si postnatala
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genica
6. Posibilitatea îmbunatatirii rasei umane prin interventii genetice
X. Etica cercetarii pe subiecti umani- 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecti umani
2. Protectia participantilor într-o cercetare biomedicala- discutarea principalelor coduri de etica si conventii internationale în cercetare, a cadrului legislativ în care se deruleaza cercetarea pe subiecti umani
3. Populatii vulnerabile în contextul cercetarii pe subiecti umani
4. Aspecte etice în cercetarile multicentrice, multinationale
5. Comitetele de etica a cercetarii
6. Comportamentul stiintific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea
stiintifica

TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor si principiilor în bioetica- 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etica- 2 ore
1.Juramîntul lui Hipocrate- comentarea formei initiale a juramîntului lui Hipocrate si evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în conditiile medicinii actuale
2.Alternative ale juramîntului lui Hipocrate
3.Alte coduri de etica si deontologie medicala folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relatiei medic-pacient prin cazuri practice- 2 ore
1. Valoarea si limitele consimtamîntului informat în practica medicala curenta
2. Valoarea si limitele confidentialitatii în practica medicala curenta
3. Rolul comunicarii în relatia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relatiei medic-pacient prin cazuri practice- 2
ore
1. Accesul la îngrijirile de sanatate- discutare de cazuri
2. Drepturile pacientilor- reglementare legislativa
3. Rolul comitetelor de etica din spitale
V. Exemplificarea notiunilor de greseala si eroare în medicina prin cazuri
concrete- 2 ore
1. Delimitarea cadrului notiunii de malpraxis
2. Greseala medicala din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologica asupra greselilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începul vietii pe baza unor cazuri
concrete- 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vietii pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de tesuturi si organe pe
baza unor cazuri concrete- 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetica si genomica pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecti umani prin prisma
unor cazuri concrete- 2 ore
ANUL IV:
Introducere in psihoterapia copilului si adolescentului – 6 luni (120 ore)
• pregătire teoretică:
– cursuri abordând bazele teoretice ale principalelor tipuri de abordări
psihoterapeutice individuale sau de grup: psihodinamice, cognitivcomportamentale şi familiale sistemice, terapii specifice pentru pacientii cu tulburari de spectru autist
• pregătire practică:
– familiarizare cu principalele protocoale şi tehnici psihoterapeutice, tehnici
de relaţionare
– prezentări de caz
– jocuri de rol
– autoanaliză sub supervizare
– integrarea abordării psihoterapeutice în contextul mai larg al serviciilor de sănătate mentală
– participare sub supervizare în cadrul intervenţiilor psihoterapeutice
Psihiatria copilului si adolescentului – 6 luni (120 ore)
ANUL V:
Psihiatria copilului si adolescentului – 12 luni (240ore)
Tematica pregatirii teoretice
1. Intarzierile mintale
– Intarzierea mintala usoara
– Intarzierea mintala medie
– Intarzierea mintala severa
– Intarzierea mintala profunda
2. Tulburari specifice de dezvoltare a limbajului si vorbirii
– Tulburarea specifica de dezvoltare a pronuntiei cuvintelor
– Tulburarea specifica de dezvoltare a limbajului expresiv
– Tulburarea specifica de dezvoltare a limbajului receptiv
– Afazia dobandita cu epilepsie (sindromul Landau-Klefner)
3. Tulburari specifice de dezvoltare a deprinderilor scolare
– Tulburari specifice de invatare a scrisului
– Tulburari specifice de invatare a cititului
– Tulburari specifice de invatare a calculului matematic
– Tulburari mixte de invatare a abilitatilor scolare
4. Tulburari specifice de dezvoltare a functiilor motorii
5. Tulburari mixte de dezvoltare (scolare si motorii)
6. Tulburari pervazive de dezvoltare
– Autism infantil
– Autism atipic
– Sindrom Rett
– Alte tulburari dezintegrative ale copilariei
– Tulburari de reactivitate exagerata asociate cu intarziere mintale si miscari stereotipe
– Sindrom Asperger
7. Tulburari emotionale si de conduita cu debut specific in copilarie
8. Tulburarea hiperkinetica
– Tulburarea hiperkinetica cu deficit de atentie
– Tulburarea hiperkinetica cu tulburari de conduita
9. Tulburarea de conduita
– Tulburarea de conduita datorata unui anume context familial
– Tulburarea de conduita nesocializata
– Tulburarea de conduita socializata
– Tulburarea de conduita provocatoare / sfidatoare
10.Tulburari mixte (de conduita si reactivitate emotionala)
– Tulburarea de conduita cu depresie
11.Tulburari emotionale cu debut specific in copilarie
– Tulburarea cu anxietate de separare
– Tulburarea fobic-anxioasa a copilului
– Tulburarea cu anxietate sociala a copilului
– Tulburarea cu gelozie in fratrie
12.Tulburarile functionarii sociale cu debut specific in copilarie si adolescenta
– Mutismul electiv
– Tulburarea reactiva de atasament a copilului
– Tulburarea exagerata de atasament a copilului
13.Tulburarea ticurilor
– Ticuri tranzitorii
– Ticuri cronice motorii sau vocale
– Ticuri combinate – vocale si multiple ticuri motorii (sindromul Gilles de le
Tourette)
14.Alte tulburari emotionale si de conduita cu debut in copilarie sau adolescenta
– Enurezis non-organic
– Encoprezis non-organic
– Tulburari de alimentatie ale sugarului si copilului mic
– Pica sugarului si copilului mic
– Anorexia si bulimia nervosa
– Tulburari stereotipe de miscare
– Balbismul
– Vorbirea precipitata / rapida
15.Schizofrenia si tulburarea schizotipala la copil si adolescent
16.Boala afectiva mono- si bipolara la copil si adolescent
17.Psihozele schizoafective la copil si adolescent
18.Tulburarea deliranta la copil si adolescent
19.Depresia si tulburarile depresive la copil si adolescent
20.Tulburarile fobice la copil si adolescent
21.Tulburarile obsesive si compulsive la copil si adolescent
22.Tulburari de somatizare la copil si adolescent
23.Tulburarea de conversie la copil si adolescent
24.Tulburarea disociativa la copil si adolescent
25.Tulburarea datorata stresului post-traumatic
26.Somnul si tulburarile de somn la copil si adolescent
27.Tulburarile dezvoltarii sexualitatii
28.Tulburari de personalitate
29.Comportamentul autoagresiv la copil si adolescent
30.Abuzul si neglijarea copilului
31.Tulburari psihice intalnite la copil si adolescent, consecinta a uzului si abuzului de substante psihoactive
32.Tulburari psihice de natura infectioasa la copil si adolescent inclusiv sifilis si SIDA
33.Tulburari psihice induse de substante de natura toxica la copil si adolescent
34.Tulburari psihice asociate bolilor somatice acute si cronice ale copilului si adolescentului
35.Tulburari psihice asociate bolilor neurologice ale copilului si adolescentului
36.Tulburari psihice in epilepsia copilului si adolescentului
37.Tulburari psihice in tumorile cerebrale la copil si adolescent
38.Tulburari psihice in traumatismele craniocerebrale la copil si adolescent
39.Tulburari psihice in endocrinopatii la copil si adolescent
40.Deprinderi si impulsuri patologice la copil si adolescent
41.Manifestari paroxistice cerebrale neepileptice
42.Metode de tratament psihofarmacologic
43.Principii de psihoterapii individuale si de grup
44.Expertiza si orientarea scolara si profesionala a copilului si adolescentului cu tulburari psihice
45.Principii de expertiza medico-legala si evaluare a starii de sanatate a copilului si adolescentului cu tulburari psihice
46.Urgente psihiatrice la copil si adolescent. Interventia in criza
47.Sanatate minatala, psihoigiena si profilaxie
48.Principii ale organizarii asistentei copilului si adolescentului cu tulburari psihice
49.Principii de etica si deontologie medicala psihiatrica
50.Notiuni de epidemiologie si biostatistica psihiatrica
51.Principii ale cercetarii stiintifice psihiatrice

Tematica activitatilor practice
1. Interviuri psihiatrice
2. Evaluari ale nivelului dezvoltarii psihice si motorii
3. Intocmirea foii de observatie
4. Evaluarea familiei
5. Urmarirea si redactarea evolutiei pacientilor
6. Conducerea tratamentului cazurilor sub supravegherea medicului indrumator
7. Redactarea de epicrize si documente de externare
8. Consilierea familiei
9. Prezentari de cazuri clinice
10. Interpretari ale datelor examenelor psihologice si ale testelor psihometrice
11. Interpretari ale investigatiilor paraclinice
12.Aplicarea si interpretarea testelor specifice de screening si diagnostic in
tulburarile psihice ale copiilor si adolescentilor
13.Alcatuirea de programe de terapie
14.Prezentari de referate stiintifice
15.Particiarea la elaborarea si redactarea de comunicari stiintifice
Pentru fiecare modul / submodul, coordonatorul de stagiu va acorda o
nota/punctaj in urma unei examinari scrise si practice si pe baza activitatii
desfasurate de rezident in cursul stagiului respectiv.
Anul I Psihiatria copilului si adolescentului 12 luni
Anul II Pediatrie 3 luni
Neurologie pediatrica si EEG 3 luni
Psihiatrie adulti 6 luni
Anul III Psihiatrie comunitara 4luni
Pshihiatria adictiilor 2 luni
Psihiatrie de urgenta 2 luni
Psihiatrie de legatura 6 saptamani
Psihiatrie forensica 1 luna
Management sanitar 1 luna
Bioetica 2 saptamani
Anul IV Introducere in psihoterapia copilului si
adolescentului 6 luni
Psihiatria copilului si adolescentului 6 luni
Anul V Psihiatria copilului si adolescentului 12 luni
N.B. Ordinea efectuarii stagiilor nu este obligatorie, cu exceptia primului si ultimului stagiu
Stagiul de “Introducere in psihoterapia copilului si adolescentului” se face in colaborare cu Catedra de Psihiatrie Adulti
PROPUNERE FIŞĂ POST REZIDENŢI PSIHIATRIE PEDIATRICĂ
Elaborat în conformitate cu Art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009
1. În anul I de rezidenţiat, rezidentul de psihiatrie pediatrică:
a. Asistă la examinarea anamnestică și obiectivă a pacientului.
b. Deprinde abilităţile de comunicare cu pacientul si aparținătorii acestuia.
c. Asistă și contribuie la completarea foii de observație a pacientului.
d. Învaţă aplicarea și interpretarea scalelor de evaluare folosite pentru instrumentarea diagnosticelor.
e. Asistă și participă la stabilirea investigațiilor de laborator si imagistice precum și la interpretarea rezultatelor acestora.
f. Participă la activitatea desfășurată la patul bolnavului.
g. Efectuează gărzi conform prevederilor legale în vigoare şi planificării stabilite de coordonatorul de rezidenţiat.
h. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor(prezentări de caz, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc).
i. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al clinicii şi al spitalului în care activează.
j. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către
coordonatorul de rezidenţiat sau responsabilul de formare.
k. Are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
2. În anul II de rezidenţiat, rezidentul de psihiatrie pediatrică:
a. Asistă la examinarea anamnestică și obiectivă a pacientului.
b. Învaţă conţinutul teoretic al programei de pregătire aferentă modulelor în care este repartizat.
c. În cadrul stagiilor de pregătire își completează cunoștințele referitoare la patologia pediatrica sau afecțiuni neurologice ce modifică dezvoltarea funcțiilor psihice.
d. Asistă și participă la stabilirea investigațiilor paraclinice precum și la interpretarea rezultatelor acestora.
e. Participă la activitatea desfășurată la patul bolnavului.
f. Efectuează gărzi conform prevederilor legale în vigoare şi planificării stabilite de coordonatorul de rezidenţiat.
g. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor(prezentări de cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc).
h. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al clinicii şi al spitalului în care activează.
i. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către
coordonatorul de rezidenţiat sau responsabilul de formare.
j. Are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
3. În anul III de rezidenţiat, rezidentul de psihiatrie pediatrică:
a. Asistă și contribuie la examinarea anamnestică și obiectivă a pacientului.
b. Învaţă conţinutul teoretic al programei de pregătire aferentă modulelor în care este repartizat.
c. Asistă la activitatea comisiei medico-legale şi a serviciile psihiatrice destinate pacienţilor psihici ajunşi sub incidenţă medico-legală.
d. Asistă la activitatea echipei multidisciplinare din cadrul serviciilor de psihiatrie comunitară (psihiatru, psiholog, asistent social, asistent medical).
e. Întocmește foaia de observație a pacientului sub supervizarea responsabilului de formare.
f. Stabilește planul de investigații necesare, sub supervizarea responsabilului de formare.
g. Participă la formularea diagnostică și la stabilirea planului de interventie
psihoterapică și psihofarmacologică.
h. Efectuează gărzi conform prevederilor legale în vigoare şi planificării stabilite de coordonatorul de rezidenţiat.
i. Poate fi inclus în liniile de gardă în afara programului normal de lucru
conform art. 13 alin. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 şi a
competenţelor profesionale definite mai sus.
Art. 13 (3) „ incepand cu anul III de pregatire in specialitate, rezidentii pot fi
inclusi in linia de garda, in afara programului normal de lucru, pe raspunderea si sub supravegherea medicului titular de garda care detine calitatea de indrumator sau responsabil de formare, dupa caz”.
Art 13 (4) „ rezidentii care efectueaza garzi in afara programului normal de lucru sunt salarizati pentru aceasta activitate de catre unitatea sanitara unde efectueaza garda, cu respectarea prevederilor legale”.
j. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor (prezentări de cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc).
k. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al clinicii şi al spitalului în care activează.
l. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către
coordonatorul de rezidenţiat sau responsabilul de formare.
m. Are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

4. În anul IV de rezidenţiat, rezidentul de psihiatrie pediatrică:
a. Asistă și contribuie la examinarea anamnestică și obiectivă a pacientului.
b. Participă în cadrul intervenţiilor psihoterapeutice sub supervizarea responsabilului de formare.
c. Întocmește foaia de observație a pacientului.
d. Stabilește planul de investigații necesare, sub supervizarea responsabilului de formare.
e. Stabilește planul de intervenție psihoterapică și psihofarmacologică sub
îndrumarea responsabilului de formare.
f. Asistă la activitatea echipei multidisciplinare din cadrul clinicii unde își
desfășoară activitatea (psihiatru, psiholog, asistent social, asistent medical,
consulturi interclinice).
g. Efectuează gărzi conform prevederilor legale în vigoare şi planificării stabilite de coordonatorul de rezidenţiat.
h. Poate fi inclus în liniile de gardă în afara programului normal de lucru
conform art. 13 alin. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 şi a
competenţelor profesionale definite mai sus.
i. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor(prezentări de cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc).
j. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al clinicii şi al spitalului în care activează.
k. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către
coordonatorul de rezidenţiat sau responsabilul de formare.
l. Are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
5. În anul V de rezidenţiat, rezidentul de psihiatrie pediatrică:
a. Asistă și contribuie la examinarea anamnestică și obiectivă a pacientului.
b. Participă în cadrul intervenţiilor psihoterapeutice sub supervizarea responsabilului de formare.
c. Întocmește foaia de observație a pacientului.
d. Stabilește independent investigațiile paraclinice necesare.
e. Stabilește independent interventia psihoterapică si psihofarmacologică.
f. Formuleaza independent concluziile diagnostice și recomandările terapeutice.
g. În cazurile complexe/particulare/atipice, rezidentul este obligat sa ceară
expertiza diagnostică a medicului titular (a responsabilului de formare).
h. Asistă la activitatea echipei multidisciplinare din cadrul clinicii unde își desfașoară activitatea (psihiatru, psiholog, asistent social, asistent medical, consulturi interclinice).
i. Efectuează gărzi conform prevederilor legale în vigoare şi planificării stabilite de coordonatorul de rezidenţiat.
j. Poate fi inclus în liniile de gardă în afara programului normal de lucru
conform art. 13 alin. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 şi a
competenţelor profesionale definite mai sus.
k. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor (prezentări de cazuri, cursuri, workshopuri, congrese, simpozioane, conferinţe, etc).
l. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al clinicii şi al spitalului în care activează.
m. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către
coordonatorul de rezidenţiat sau responsabilul de formare.
n. Are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA pentru concursul de medic specialist si de ocupare de post specialitatea PSIHIATRIE PEDIATRICĂ
I. PROBA SCRISA
II -III. DOUA PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICA
I. PROBA SCRISA
1. Clasificarea moderna a tulburarilor psihice ale copilului si adolescentului ICD-10, DSMV (13, 14)
2. Notiuni de neuroanatomie si neurofiziologie cerebrala (1, 12)
3. Neuromediatori si neuroreceptori cerebrali (2)
4. Dezvoltarea psihomotorie a copilului si adolescentului (1,5)
5. Suferinta cerebrala pre-, peri-si postnatala si consecintele sale in plan psihopatologic (1, 5,8, 17, 18)
6. Notiuni de genetica psihiatrica (1, 3)
7. Senzatii, perceptii, reprezentari si tulburarile lor (7)
8. Atentia si tulburarile de atentie (7)
9. Memoria si tulburarile de memorie (7)
10. Gândirea si tulburarile de gândire (7)
11. Limbaj si comunicare, tulburarile de vorbire, limbaj si comunicare (7)
12. Imaginatia si tulburarile imaginatiei (7)
13. Procesele afective si tulburarile lor (7)
14. Vointa si tulburarile proceselor volitionale (7)
15. Conduite pulsionale si tulburarile lor (7)
16. Activitatea si tulburarile activitatii motorii si comportamentului expresiv (7)
17. Constiinta si tulburarile de constiinta (7)
18. Temperament, caracter si personalitate. Tulburarile de conduita sau comportament social(1, 7, 8)
19. Sindroame psihopatologice (7)
20. Sindroame neurologice: sindroame corticale, sindroame de neuron motor central si periferic, sindroame extrapiramidale, sindromul talamic si hipotalamic, sindroame de
trunchi cerebral, sindromul cerebelos, sindromul medular, sindromul vestibular,sindromul de hipertensiune intracraniana, sindroame senzitive si senzoriale, sindromul miopatic si miastenic, sindromul meningeal (5, 8, 17)
21. Întârzierile mintale (1, 3, 13, 14)
22. Schizofrenia si tulburarile schizotipale (1, 3, 13, 14)
23. Tulburarile schizoafective (3, 13, 14)
24. Tulburarile afective mono-si bipolare (1, 3, 13, 14)
25. Tulburarile de personalitate (1, 3, 13, 14)
26. Tulburarile pervazive ale dezvoltarii (1, 13, 14)
27. Tulburarile specifice ale dezvoltarii vorbirii si limbajului (1, 13, 14)
28. Tulburari specifice ale dezvoltarii achiziilor scolare (1, 13, 14)
29. Tulburari specifice ale dezvoltarii motorii (1, 13, 14)
30. Tulburarile conduitei alimentare la copil si adolescent (1, 13, 14)
31. Enurezisul si encoprezisul (1, 13, 14)
32. Ticurile si tulburarea Gilles de la Tourette (1, 13, 14)
33. Balbismul (1, 13, 14)
34. Tulburarea hiperchinetica (1, 13, 14)
35. Somnul si tulburarile de somn (5, 13, 14, 16)
36. Tulburari ale dezvoltarii si identitatii sexuale (3, 11, 13, 14)
37. Tulburarile de conduita si delincventa infanto-juvenila (1, 13,14)
38. Depresia si tulburarile depresive la copil si adolescent (1, 13, 14)
39. Tulburarile anxioase la copil si adolescent (1, 13, 14)
40. Tulburarile fobice la copil si adolescent (1, 13, 14)
41. Tulburarile obsesive si compulsive la copil si adolescent (1, 13, 14)
42. Tulburarile conversive si disociative la copil si adolescent (1, 13, 14)
43. Manifestari psihopatologice secundare consumului de substante psiho – active (1, 3, 11,13, 14, 19, 21)
44. Manifestari psihopatologice secundare consumului de alcool (1, 3, 11, 13, 14, 19, 21)
45. Deprinderi si impulsuri patologice (1, 13, 14)
46. Reactii la stres si tulburari de adaptare la copil si adolescent (1, 13, 14)
47. Tulburarile psihice de natura infectioasa la copil si adolescent inclusiv sifilisul si SIDA(3, 5)
48. Tulburarile psihice legate de intoxicatii la copil si adolescent (5, 18)
49. Embriopatii, fetopatii si tulburari psihice post suferinta obstetricala (1,5, 16, 17, 18)
50. Tulburari psihice asociate bolilor somatice acute si cronice (3, 5)
51. Tulburari psihosomatice la copil si adolescent (1,5)
52. Tulburari psihice asociate bolilor neurologice ale copilului si adolescentului (3, 5, 16)
53. Tulburari psihice în epilepsia copilului si adolescentului (3, 5, 16)
54. Tulburari psihice în tumorile cerebrale (3, 5)
55. Tulburari psihice în traumatismele cranio-cerebrale (3, 5)
56. Tulburari psihice în endocrinopatii (3, 5)
57. Comportamentul autoagresiv si suicidul la copil si adolescent (1, 5,11)
58. Cefaleea la copil si adolescent (16, 17)
59. Manifestari paroxistice cerebrale neepileptice (16, 17)
60. Starile comatoase (5, 7)
61. Convulsiile la copil (16, 17)
62. Principii ale expertizei medico-legale psihiatrice si evaluare a starii de sanatate psihica a
copilului si adolescentului (1, 3, 11)
63. Principii ale interventiei preventive in tulburarile psihice ale copilului si adolescentului (1, 5)
64. Metode biologice de tratament. Psihofarmacologia (1, 2, 3, 9, 10)
65. Metode psihologice de tratament. Psihoterapiile, terapiile ocupationale, educationale,psihopedagogice, de joc, cognitive etc. (1,5,6)
66. Consilierea si terapia familiei (1,5,6)
67. Urgentele psihiatrice. Principii de interventie în criza (1,3, 4,5, 11)

II -III. DOUA PROBE CLINICE
Cazurile se aleg din tematica clinica a probei scrise astfel încât sa reprezinte domenii semnificativ diferite ale patologiei.
IV. PROBA PRACTICA
1. Interpretarea unei electroencefalograme.
2. Interpretarea unui examen computer tomografic cerebral.
3. Principiile probelor de evaluarea inteligentei si interpretarea lor (WISC, Raven).
4. Principiile probelor de evaluare a Tulburarii Hiperchinetice cu Deficit de Atentie (KIDSCID, NEPSY)
5. Principiile probelor de evaluare a memoriei si interpretarea unei probe.
6. Principiile evaluarii discernamântului unui minor delincvent.
7. Evaluarea nivelului dezvoltarii psihice a unui copil sub vîrsta de 6 ani (Portage, BintSimon).
8. Principiile metodelor moderne de imagerie cerebral
9. Principiile probelor de evaluare in tulburarile de dezvoltare (ADI-R, ADOS)
10. Elaborarea unui program de interventie în criza – pentru suicid, stare comatoasa, criza de agitatie cu comportament agresiv, stare depresiva.
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
1. Dobrescu I. – Manual de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului, ed a II-a, Ed. Total Publishing, 2016
2. Dobrescu I. – Actualitati in Psihofarmacologia Copilului si Adolescentului, Ed. Almateea, 2004
3. Prelipceanu D. – Psihiatrie Clinica, Ed Medicala 2013
4. Nica-Udangiu L., Prelipceanu D., Mihailescu R. – Ghid de urgent in psihiatrie, Ed Scripta 2000
5. Milea S., Meila P. -Tratat de pediatrie vol.6, Ed. Medicală 1988
6. Oancea C. -Tehnici de sfătuire/consiliere, Buc. 2002
7. Predescu V. -Psihiatrie vol.1, Ed. Med., 1989
8. Predescu V. -Psihiatrie vol.2, Ed. Med., 1998
9. Stahl S.M. – Psihofarmacologie, Ghidul prescriptorului, Ed. Medicala Callisto, 2012
10. Kaplan&Sadock -Terapie medicamentoasă în psihiatrie, Ed. Med. Callistro, 2002
11. Sadock B, Sadock V., Kaplan&Sadock -Manual de buzunar de psihiatrie clinică, ed. a 3-a, Lippicot Williams&Wilkins Ed. Med., 2001
12. Young P. – Neuroanatomie generală şi clinică, Lippicot Williams&Wilkins, Ed. Callisto 2000, 1997
13. American Psychiatric Publishing – DSM V Manual de Diagnosticare si Clasificare Statistica a Tulburarilor Mintale, Ed. Medicala Callisto, 2016
14. OMS -ICD 10 -Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomatologie şi diagnostic clinic, Ed. All Educational, 1998
15. Arseni C., Roman I. – Atlas Clinic de Electroencefalografie, Ed. Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti, 1986
16. Măgureanu S. -Elemente de neurologie pediatrică, Ed. Universitară C. Davila Buc.,1999
17. Popescu V.-Neurologie pediatrică vol.1+2, Ed. Teora, Buc., 2001
18. Ciofu E. -Tratat de Pediatrie, Ed. Medicală, Buc,. 2001
19. Prelipceanu D. – Ghid de tratament in abuzul de substante psiho-active, ed. a 2-a, Ed.Infomedica, 2002
20. Georgescu S.A., Zaharia C. – Radiologie si imagistica medicala, Ed. Universitara“Carol Davila”, Buc., 2003
21. Felicia I. – Toxicomaniile copiilor si adolescentilor, Ed. Medicala Universitara”Iuliu Hatieganu”, Cluj, 2004 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA NEOBLIGATORIE
1. Kaufman DM – Clinical Neurology for Psychiatrists, Elsevier Inc., 2013
2. Stahl SM – Stahl’s Essential Psychopharmacology, Cambrige University Press, 4th edition,2013
3. Stahl S.M. – Prescriber’s Guide, Cambrige University Press, 2014
4. Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, John Wiley& Sons, 2015
5. Sadock B.D., Sadock V.A.MD – Kaplan and Sadock’s Concise Textbook of
Child and Adolescent Psychiatry 1st Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2009
6. IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health –
http://iacapap.org/iacapap-textbook-of-child-and-adolescent-mental-health

Lasă un răspuns