CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA OTO-RINO-LARINGOLOGIE ȘI CHIRURGIE CERVICOFACIALĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiția specialității:

Oto-rino-laringologia și chirurgia cervicofacială este specialitatea care se ocupă de patologia malformativă, traumatică, inflamatorie și tumorală ce interesează urechea,osul temporal, nasul și sinusurile paranazale, cavitatea bucală, faringele, laringele,traheea, esofagul, precum și structurile adiacente. Ea cuprinde, de asemenea,investigarea și tratamentul medical, recuperator și chirurgical al afecțiunilor aparatului acustico-vestibular, simțurilor gustului și mirosului, tulburărilor și afectărilor nervilor
cranieni precum și deficiențele de auz și de emisie sonoră, funcții de o mare importanță în comunicarea interumană.

Curriculumul prevede un număr de 520 de ore didactice pe 5 ani de studii universitare, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual. Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU). 1 credit = 25 ore de instruire. Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual. La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, facută în unitatea de pregătire de către coordonatorul de stagiu şi îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU. Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul
de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
Oto-rino-laringologia și chirurgia cervicofacială este specialitatea care se ocupă de patologia malformativă, traumatică, inflamatorie și tumorală ce interesează urechea,osul temporal, nasul și sinusurile paranazale, cavitatea bucală, faringele, laringele,traheea, esofagul, precum și structurile adiacente. Ea cuprinde, de asemenea,investigarea și tratamentul medical, recuperator și chirurgical al afecțiunilor aparatului acustico-vestibular, simțurilor gustului și mirosului, tulburărilor și afectărilor nervilor
cranieni precum și deficiențele de auz și de emisie sonoră, funcții de o mare importanță în comunicarea interumană.
2
1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
1.1 Durata programului
NUMARUL TOTAL DE ANI 5 ANI
NUMĂRUL TOTAL DE MODULE 15
MODULUL 1 ORL ȘI CHIRURGIE CERVICOFACIALĂ
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 6 LUNI
ORE DE CURS/SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 2 CHIRURGIE GENERALĂ
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 3 LUNI
ORE DE CURS / SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 3 ORL SI CHIRURGIE CERVICOFACIALĂ (AUDIOLOGIE,
VESTIBULOLOGIE, FONIATRIE)
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 3 LUNI
ORE DE CURS / SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 4 NEUROLOGIE
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 1 LUNĂ
ORE DE CURS / SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 5 PNEUMOLOGIE
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 1 LUNĂ
ORE DE CURS/ SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 6 ORL SI CHIRURGIE CERVICOFACIALĂ
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 6 LUNI
ORE DE CURS/ SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 7 ORL PEDIATRIE
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 4 LUNI
ORE DE CURS / SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 8 ORL SI CHIRURGIE CERVICOFACIALĂ
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 9 LUNI
ORE DE CURS/ SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 9 CHIRURGIE OMF
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 2 LUNI
ORE DE CURS/ SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 10 OFTALMOLOGIE
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 1 LUNĂ
ORE DE CURS / SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 11 ORL SI CHIRURGIE CERVICOFACIALĂ
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 9,5 LUNI
ORE DE CURS / SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 12 BIOETICĂ
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 0,5 LUNI
ORE DE CURS /MODUL 20 ore
MODULUL 13 CHIRURGIE PLASTICĂ
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 2 LUNI

ORE DE CURS / SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 14 NEUROCHIRURGIE
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 1 LUNĂ
ORE DE CURS / SĂPTĂMÂNĂ 2
MODULUL 15 ORL SI CHIR.CERVICO-FACIALĂ
NUMĂRUL DE LUNI/MODUL 11 LUNI
ORE DE CURS / SĂPTĂMÂNĂ 2
TOTAL ORE PREGATIRE TEORETICĂ 520 ORE, la care se adaugă 40-50 ore studiu individual / an, reprezentând 20-30% din
activitate
TOTAL ORE PREGATIRE PRACTICĂ 70-80% din timpul petrecut în activitatea
clinică, conform contractului de muncă individual
Structura programului
1. Etapa de angajare, luare în evidenţă, rezolvarea problemelor social-administrative, prezentarea la spital şi clinica repartizată, stabilirea responsabilului şi fixarea planului de activitate (2 săptămâni).

2. Stagii efectuate
ORL SI CHIRURGIE CERVICO-FACIALĂ – Modulele 1,3,6,8,11,15 – total 44.5 luni
CHIRURGIE GENERALĂ – Modul 2 – 3 luni
NEUROLOGIE – Modul 4 – 1 lună
PNEUMOLOGIE – Modul 5 – 1lună
ORL PEDIATRIE – Modul 7 – 4 luni
CHIRURGIE OMF – Modul 9 – 2 luni
OFTALMOLOGIE – Modul 10 – 1 lună
BIOETICĂ – Modul 12 – 0.5 luni
CHIRURGIE PLASTICĂ – Modul 13 – 2 luni
NEUROCHIRURGIE – Modul 14 – 1 lună
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V
1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15
N.B. Pregătirea se începe cu un modul de ORL SI CHIRURGIE CERVICO-FACIALĂ de 6 luni,pentru dobândirea abilităţilor generale în specialitate, conform cu recomandările UEMS. Programarea
restului modulelor în timpul anului se va face după consultarea coordonatorului de rezidențiat.

OTORINOLARINGOLOGIE ȘI CHIRURGIE CERVICO-FACIALĂ- Modulele 1,3,6,8,11,15,
total 44,5 luni
Nr. ore curs: 2/ SĂPTĂMÂNĂ
Nr. ore practică: timpul petrecut în activitatea clinică, conform contractului individual de muncă
1. Tematica:
I. OTOLOGIE
Cunoştinţe fund amentale în:
A. Proceduri diagnostice
a) EXAMINARE CLINICĂ ȘI PARACLINICĂ:
– Inspecție, palpare – elemente normale de anatomie a urechii
– Otoscopie
– Endoscopie otologică
– Microscopie otologică
– Recoltare secreție auriculară
– Aspirație auriculară
b) FUNCŢIA AUZULUI:
– Audiogramă în câmp liber
– Teste cu diapazonul
– Impedancemetrie
– Audiogramă tonală
– Audiogramă vocală
– Audiogramă supraliminară
– Teste audiometrice obiective:
• potentiale evocate auditive, BERA
• otoemisiuni acustice
– Audiologie pediatrică:
• metode de screening
• metode obiective
• metode subiective
c) FUNCŢIA VESTIBULARĂ:
– Nistagmus spontan
– Nistagmus indus :
• nistagmus poziţional
• teste calorice
• electronistagmografie/videonistagmografie
• testul scaunului rotator
– Reflexe spinale (Unterberger, Romberg)
– Posturografie dinamică computerizată
d) FUNCŢIA NERVULUI FACIAL
– Teste topodiagnostice (testul Schirmer, teste gustative, reflexul stapedian, etc)
– Teste neurofiziologice:
• teste de stimulare nervoasă
• electromiografie
e) INTERPRETARE IMAGISTICĂ:
– Radiografie, CT, RMN, Angiografie
B. Tratament nechirurgical
Tratamentul medicamentos și manevre terapeutice pentru:
• patologia infecto-inflamatorie a urechii (otite externe/medii/labirintite)
cronică și de urgență
• hipoacuzie neurosenzorială
• tinitus
• sindroame vertiginoase
• pareza/paralizia nervului facial
• îngrijiri postoperatorii
C. Tratament chirurgical
– Anestezie locală şi regională
– Managementul othematomului
– Excizia osteoamelor conductului auditiv extern
– Extragerea corpilor străini
– Polipi ai conductului auditiv
– Recoltare biopsii
– Timpanotomie
– Plasare aeratoare timpanice
– Miringoplastie și timpanoplastie
– Antrotomie
– Mastoidectomie (simplă, modificată, radicală)
– Malformații auriculare
– Plăgile regiunii temporale, conductului auditiv extern
– Tumori ale urechii externe și medii

II. NAS ŞI SINUSURI PARANAZALE
Cunoştinţe fundamentale în:
A. Proceduri diagnostice
a) EXAMINARE CLINICĂ ȘI PARACLINICĂ:
– Rinoscopia anterioară şi posterioară
– Endoscopia nazo-sinuzală (include sinusoscopia)
– Microscopia nazo-sinuzală (documentarea fotografică)
– Elemente de estetică a feței
– Recoltarea corectă de exudat nazal/secreție cavum
b) TESTE FUNCŢIONALE
– Rinomanometrie
– Rinometria acustică
– Teste olfactometrice (subiective, obiective)
– Testarea clearance-ului mucociliar
c) IMAGISTICĂ
– CT
– RMN
– Angiografie
– Radiografii uzuale
d) INVESTIGAŢII ALERGOLOGICE
– Testări alergice epicutanate
– Testări alergice intracutanate
– Teste nazale de provocare
– Citologie nazală
– Interpretarea testelor serologice
B. Tratament nechirurgical
– Tratament medicamentos pentru patologia infecto-inflamatorie cronică și de urgență a
nasului și sinusurilor paranazale
– Imunoterapie specifică (desensibilizare)
– Tratamentul reacţiilor anafilactice
C. Tratament chirurgical
Nas
– Anestezie loco-regională
– Tratamentul epistaxisului:
• Tamponament nazal anterior/posterior
• Cauterizare nazală
– Îndepărtare de corp străin endonazal
– Polipectomie nazală
– Chirurgia cornetelor nazale cu instrumente reci/LASER/radiofrecvență, etc.
– Reducere și imobilizarea osoasă în fracturile nazale
– Incizia și drenajul abceselor
– Septoplastie
– Închiderea perforațiilor septale
– Hematom septal
– Rinoplastia
– Corecţia malformaţiilor (atrezie choanală, fistule etc)
– Prelevarea de probe biologice – biopsii
– Ingrijiri postoperatorii
Sinusuri paranazale
– Puncţia sinusului maxilar
– Sinusoscopie
– Antrostomie endoscopică
– Chirurgie radicală (Caldwell – Luc)
– Trepanarea sinusului frontal (Boeck)
– Chirurgie externă a sinusului frontal
– Etmoidectomie externă
– Etmoidectomie endonazală (endoscopică,microscopică)
– Drenaj frontal tip Draf
– Chirurgia endoscopica a sinusului sfenoidal
– Chirurgia de revizie a sinusurilor paranazale (endoscopic și/sau pe cale externă)
– Ligatura arterelor etmoidale şi maxilară
– Dacriocistorinostomie
– Închiderea fistulelor oroantrale
– Tratamentul chirurgical endoscopic al fistulelor LCR
– Tratamentul tumorilor benigne și maligne rinosinusale
• Maxilectomie (parţială, totală)
• Abord prin rinotomie laterală
• Tehnica de abord extern medio-facială (degloving)
– Abordul combinat al rinobazei
– Tratamentul leziunilor traumatice nazo-sinuso-faciale
– Leziuni de ţesuturi moi faciale
– Proceduri de decompresie orbitară
– Tratamentul combinat al complicatiilor rinosinusale
III. LARINGE ȘI TRAHEE
Cunoştinţe fundamentale în:

A. Proceduri diagnostice
a) EXAMINARE CLINICĂ SI PARACLINICĂ (ADULŢI ŞI COPII)
– Laringoscopie indirectă (cu oglinda)
– Laringofibroscopie cu endoscop flexibil
– Traheo-bronhoscopie endoscopică
– Laringoscopie directă
– Microlaringoscopie
– Videostroboscopie
– Analiza percepţională şi acustică a vocii
• evaluarea timpului maxim de fonaţie
• evaluarea fonetografică
– Prelevări pentru evaluare microbiologică
– Aspiraţii bronşice pentru evaluare microbiologică şi citologică
– Biopsii endolaringiene (indirectoscopic, fibroscop canal de lucru, microlaringoscopie
suspendată)
– Biopsii endotraheale şi endobronşice
– Electromiografia laringelui
b) INTERPRETAREA IMAGISTICII:
– CT, RMN, Radiografii clasice, Angiografie
B. Tratament nechirurgical
– Aplicaţii de soluţii topice la nivelul laringelui
– Tratamentul cu aerosoli
– Tratament medicamentos in patologia infecto-inflamatorie
– Terapie logopedică
– Reeducarea vocală
C. Tratament chirurgical
– Anestezie locală şi regională
– Extragerea corpilor străini din laringe, trahee şi bronhii
– Intubaţie orotraheală
– Traheostomie (inclusiv percutană, coniotomie)
– Inchiderea traheostomei
– Chirurgia paraliziei uni/bilaterală a corzilor vocale
– Chirurgia tulburărilor de fonaţie (fonochirurgie)
– Chirurgia în traumatismele laringo-traheale
– Chirurgia supurațiilor laringiene
– Chirurgie endolaringiană și endotraheală transorală (a tumorilor benigne)
cu sau fără utilizarea microscopului/LASER-ului
– Cordectomie prin laringofisură sau endoscopică LASER
– Laringectomie parţială fronto-laterală sau frontală anterioară
– Laringectomie parţială orizontală supraglotică
– Laringectomie parţială verticală
– Hemilaringectomie
– Laringectomie totală
– Reconstrucţia faringiană cu grefe locale şi microvasculare
– Reabilitarea vocii cu proteze (buton fonator)
– Patologie pediatrică laringiană
• gestionarea căilor aeriene la nou-născut şi copil
• chirurgia malformaţiilor laringo-traheale
• papilomatoza laringiana juvenila

IV. CAVITATEA BUCALĂ, FARINGE ȘI ESOFAG CERVICAL
Cunoştinţe fundamentale în:
A. Proceduri diagnostice
a) EXAMINARE CLINICĂ SI PARACLINICĂ:
– Inspecţie şi palpare la nivelul cavităţii bucale şi orofaringelui
– Rinoscopia posterioară
– Hipofaringoscopie cu optică rigidă sau flexibilă
– Esofagoscopie cu optica rigidă sau flexibilă
– Biopsia formațiunilor tumorale ale cavității bucale, faringelui și esofagului
– Gustometria
– Teste funcţionale pentru disfagie
– Evaluarea pacientului cu sindrom de apnee obstructivă în somn (endoscopia de somn,poligrafia respiratorie si polisomnografia)
b) INTERPRETAREA IMAGISTICII
– Echografie parti moi cervicale, radiografii, ortopantomografia, CT, RMN, examen tranzit baritat cu seriografie de deglutiție, scintigrafie, PET-CT
12
B. Tratament nechirurgical
– Terapia cu inhalaţii
– Tratamentul medicamentos al afecțiunilor inflamtorii/infecțioase ale cavității bucale și faringelui
– Reabilitarea pacientului cu tulburări de deglutiție si disfagie
C. Tratament chirurgical
– Anestezia locală şi regională
– Adenoidectomia
– Amigdalectomia
– Oprirea hemoragiei din loja amigdaliană
– Drenajul abcesului
• periamigdalian şi retroamigdalian
• parafaringian şi retrofaringian
• de planseu bucal
– Corectarea malformaţiilor
• Fren lingual
• Ranula
• Incluziuni chistice la nivelul planseului bucal/văl palatin
– Îndepărtarea calculilor salivari pe calea orală
– Extragerea de corpi străini faringieni/esofag proximal
– Închidere de fistule faringiene
– Chirurgia traumatismelor faringiene
– Chirurgia tumorilor benigne și maligne ale cavitătii bucale, faringelui și esofagului
– Chirurgia LASER și radiofrecvență la nivelul cavităţii orale şi a faringelui:
• Tratament chirurgical al pacientului cu ronhopatie şi a apneei obstructive
în somn
• Criptoliza LASER/Radiofrecvență
• Chirurgia reducțională LASER/radiofrecvență a bazei de limbăV. PATOLOGIA CERVICO-FACIALĂ
Cunoştinţe fundamentale în:
A. Proceduri diagnostice
a) EXAMINARE CLINICĂ SI PARACLINICĂ:
– Inspecția și palparea regiunii cervico-faciale
– Investigarea nervilor cranieni
• clinică
• electrofiziologică
– Teste funcţionale ale glandelor salivare
– Puncţie aspirativă biopsică echoghidată
b) INTERPRETAREA IMAGISTICII
– Echografie părți moi cervicale, Radiografii, CT, RMN, Angiografie, PET- CT
B. Tratament nechirurgical
– Tratament medicamentos al patologiei infecto-inflamatorii latero-cervicale (abcese,flegmoane, adenite acute, etc)
– Tratamentul plăgilor cervicale
– Chimio-radioterapie (indicații, urmărirea pacientului, complicații)
C. Tratament chirurgical
– Anestezie locală şi regională cervicală
– Îngrijirea pacientului cu traumatisme mecanice și fizico-chimice cervicale
– Îngrijirea fistulelor cervicale
– Extirparea:
• chistului de tract tireoglos
• chistului branhial
• fistulelor cervicale

– Incizia şi drenajul abceselor și flegmoanelor cervicale
– Chirurgia tumorilor benigne cervicale
– Extirparea ganglionilor limfatici cervicali (biopsie ganglionară)
– Cervicotomie laterală (exploratorie sau pentru tumori latero-cervicale si parafaringiene)
– Limfadenectomie cervicală (functională, radicală, selectivă,etc)
– Extirpare tumorilor cervicale (ţesuturi moi, vasculare, de origine nervoasă ,etc)
– Chirurgia glandelor salivare:
• extirparea glandei submandibulare
• extirparea glandei sublinguale
• biopsia glandelor salivare minore
• parotidectomie (parţială, subtotală, totală)
– Chirurgia vaselor latero-cervicale (ligaturi vasculare arteriale sau venoase – artera carotidă externă, artera carotidă internă, artera linguală, artera facială, vena jugulară internă etc)
– Chirurgia glandei tiroide
Modulul 2, CHIRURGIE GENERALA, 3 luni
Nr. ore curs: 2 ORE/SĂPTĂMÂNĂ
Nr. ore practică: timpul petrecut în activitatea clinică, conform contractului de muncă individual
1. Tematica:
a. Principii de asepsie şi antisepsie în chirurgia generală instrumentarul de chirurgie generală şi folosirea lui
b. Tehnici de drenaj
c. Tehnici de sutură
d. Tehnica pansamentului
e. Tratamentul plăgilor
f. Profilaxia infecţiilor tetanice
g. Tratamentul infecţiei acute localizate (abces cald, furuncul)
h. Tehnici de anestezie loco-regională
i. Anestezia generală prin intubaţie nazo şi oro traheală (fazele anesteziei generale,tehnica intubaţiei nazo şi oro-traheală)
j. Resuscitarea cardiorespiratorie
k. Transfuzia (indicaţii, contraindicații, teste de compatibilitate, accidente
transfuzionale), substituenţi de sânge, reechilibrarea hidro-electrolitică şi echilibrul acido-bazic (interpretarea ionogramei sangvine şi urinare, modificări patologice ale echilibrului acido-bazic)
l. Arsurile (criterii de evaluare diagnostică, conduită terapeutică)
m. Sondajul vezical
n. Examenul unui bolnav traumatizat
o. Şocul (criterii de diagnostic, principii de tratament)
p. Principii de tratament în politraumatisme
q. Patologia hemostazei în practica chirurgicală
r. Traumatisme toracice (diagnostic, conduită terapeutică)
s. Patologia esofagului (corpi străini, stenoze benigne, achalazia, cancerul esofagian,diverticuli esofagieni, herniile hiatale)
t. Urgenţele în chirurgia abdomenului (diagnostic, conduită terapeutică)
2. Obiective educaționale
a. deprinderea unor competente teoretice si practice legate de patologia chirurgicală de baza, noțiuni legate de traumatologia țesuturilor moi și a oaselor, vindecarea plăgilor,principii de tratament în patologia supurativă acută;

3. Rezultate așteptate:
i. Sutura şi îngrijirea plăgilor – 50
ii. Drenaj supurații – 5
iii. Asistenţa la chirurgie reconstructivă vasculară –2
iv. Asistenta în manevre de extracție corpi straini esofagieni, dilatații esofagiene,ablație diverticuli esofagieni, montare gastrostome de alimentație – 10
Modulul 4, NEUROLOGIE, 1 lună
Nr. ore curs: 2 ORE/SĂPTĂMÂNĂ
Nr. ore practică: timpul petrecut în activitatea clinică, conform contractului de muncă individual
1. Tematica:
a. Afecţiunile vasculare carotidiene şi ale arterelor vertebrale
b. Accidente vasculare cerebrale și implicațiile în patologia ORL
c. Sindroame vestibulare
d. Aspecte neurologice în patologia ostructivă de somn
e. Patologia nervilor cranieni și noțiuni de electrofiziologie
2. Obiective educaţionale
a. Deprinderea noțiunilor clinice și interpretarea probelor paraclinice necesare în diagnosticul și tratamentul pacientului neurologic
3. Rezultate aşteptate (competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire)
a. Interpretarea caracteristicilor patologiei vasculare cu implicații neurologice
b. CT şi RMN în boli neurologice acute şi cronice (interpretare)
c. Noțiuni minimale de electrofiziologie cu implicații în patologia ORL
Modulul 5, PNEUMOLOGIE, 1 lună
Nr. ore curs: 2/SĂPTĂMÂNĂ
Nr. ore practică: timpul petrecut în activitatea clinică, conform contractului de muncă individual

1. Tematica:
a. Indicaţiile, contraindicaţiile bronhoscopiei: anestezie, tehnici de prelevare (culturi,biopsii, lavajul bronhioloalveolar)
b. Patologia traheei: stenozele traheale iatrogene, tumorile traheale, corpul străin traheobronșic
c. Tuberculoza pulmonară – principii de diagnostic și tratament, elemente caracteristice infecțiilor secundare în sfera ORL
2. Obiective educaționale:
a. asimilarea de cunoștințe teoretice cu privire la diagnosticul și tratamentul afecțiunilor traheo-bronșice și dobândirea de abilități practice de endoscopie traheo-bronsică
3. Rezultate asteptate:
a. participarea la procesul de sterilizare a bronhoscoapelor – 10
b. anestezii locale – 10
c. bronhoscopii diagnostice – 3
d. bronhoscopii terapeutice (bronhoaspirații, biopsii, copi străini) – 2
Modulul 7, ORL Pediatrie, 4 luni
Nr. ore curs: 2/SĂPTĂMÂNĂ
Nr. ore practică: timpul petrecut în activitatea clinică, conform contractului de muncă individual
1. Tematica:
a. Malformațiile în ORL – diagnostic precoce și posibilități terapeutice
b. Patologia inflamator-infectioasă nazo-sinusală, faringiană, otomastoidiană și laringiană la copii
c. Patologia tumorală benignă și malignă ORL a copilului
d. Hipoacuziile neurosenzoriale – diagnostic și reabilitare auditivă (proteze auditive convenționale și implantabile)
2. Obiective educaționale:
a. Deprinderea elementelor particulare de diagnostic și tratament în patologia pediatrică ORL sus mentionată
b. Deprinderea noțiunilor elementare de evaluare auditivă pe grupe de varstă
c. Indicațiile protezelor auditive convenționale și implantabile in populația pediatrică
3. Rezultate așteptate
a. Diagnostic în patologia ORL pediatric – 40
b. Tehnici chirurgicale ORL pediatrie :
i. Adenoidectomie – 20
ii. Amigdalectomie – 10
iii. Extracție corpi străini traheobronșici – 4
iv. Timpanotomie – 10
v. Antroaticotomie – 5
c. Asistarea medicului îndrumător la chirurgia de implant cohlear – 1
Modulul 9, CHIRURGIE OMF, 2 luni

Nr. ore curs: 2/ SĂPTĂMÂNĂ
Nr. ore practică: timpul petrecut în activitatea clinică, conform contractului de muncă individual
1. Tematica:
a. Examenul clinic și paraclinic în chirurgia OMF
b. Traumatisme oro-maxilo-faciale
c. Sinuzitele maxilare de origine dentară
d. Patologia orală inflamatorie şi oncologică
e. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare
2. Obiective educaționale:
a. deprinderea unor competențe teoretice și practice legate de patologia chirurgicală OMF de baza
b. diferite abilități practice legate de traumatologia țesuturilor moi faciale și a oaselor în special fracturile tip Le Fort;
c. deprinderea unor noțiuni legate de patologia dentară și a cavității bucale în general și efectuarea de manevre specifice specialității sub atenta supraveghere a medicului coordonator
d. Elemente de diagnostic și tratament ale sinuzitelor odontogene, în special cele iatrogene (corpi străini, chirurgia de implant dentar, etc.)
3. Rezultate așteptate:
a. Examene clinice OMF –20
b. Interpretare examene paraclinice în chirurgia OMF –20
c. Asistenţa la cazuri de traumatologie oro-maxilo-facială în condiţii de urgenţă-camera de gardă –10
d. Asistenţa la cazurile de patologie tumorală în sfera OMF – 10

Modulul 10, Oftalmologie, 1 luna
Nr. ore curs: 2/SĂPTĂMÂNĂ
Nr. ore practică: timpul petrecut în activitatea clinică, conform contractului de muncă individual
1. Tematica:
a. Patologia inflamatorie a orbitei și globului ocular
b. Patologia căilor lacrimale
c. Complicațiile supurative orbito-oculare ale rinosinuzitelor
2. Obiective educaționale
a. Ințelegerea relației de cauzalitate între patologia inflamatorie orbito-oculară și rinosinusală
b. Indicațiile chirurgiei transnazale în patologia inflamatorie-infecțioasă orbitoculară
3. Rezultate așteptate:
a. Cateterisme cai lacrimale – 10
b. Asistență la diagnosticul și tratamentul patologiei inflamatorii orbito-oculare – 30
Modulul 12: BIOETICĂ, 0,5 luni
Nr. ore curs: 20 ore
Nr. ore practică: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual

1. Tematica:

a. Introducere în bioetică – 2 ore
b. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
c. Relaţia medic-pacient – 4 ore
d. Greşeli/erori în practica medicală – 2 ore
e. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
f. Probleme etice la finalul vieţii – 2 ore
g. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
h. Probleme etice în genetică şi genomică – 2 ore
i. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
2. Obiective educaţionale:
a. Familiarizarea cu conceptele fundamentale ale eticii medicale și aplicarea principiilor acesteia în practica medicală zilnică.
3. Rezultate aşteptate
a. Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire
Modulul 13, CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI RECONSTRUCTIVĂ, 2 luni
Nr. ore curs: 2/SĂPTĂMÂNĂ
Nr. ore practică: timpul petrecut în activitatea clinică, conform contractului de muncă individual
1. Tematica:
a. Principii și tehnici de reconstrucție cervico-faciale utilizând lambouri cutanate
b. Principii și tehnici de reconstrucție cervico-faciale utilizând grefe autologe și heterologe
c. Principii și tehnici de chirurgie plastică facială
2. Obiective educaționale:
a. Deprinderea principiilor și tehnicilor de reconstrucție a defectelor chirurgicale cervicofaciale.
b. Deprinderea principiilor și tehnicilor de chirurgie plastică facială (otoplastie, rinoplastie).
3. Rezultate așteptate:
a. Asistarea medicului îndrumător care efectuează tehnicile chirurgicale sus menționate – 10
b. Deprinderea noțiunilor elementare de ingrijire a plăgilor regiunii cervico-faciale-10
Modulul 14, NEUROCHIRURGIE, 1 luna
Nr. ore curs: 2/SĂPTĂMÂNĂ
Nr. ore practică: timpul petrecut în activitatea clinică, conform contractului de muncă individual
1. Tematica:
a. Principii și tehnici de tratament neurochirurgical
b. Sindroamele clinice de localizare in procesele expansive endocraniene si bazi-craniene
c. Indicații și tehnici neurochirurgicale în terapia proceselor inflamatorii, infecțioase și tumorale intracraniene și bazi-craniene.
d. Elemente de diagnostic si tratament in patologia traumatică cranio-cerebrală

2. Obiective educaționale:
a. capacitatea de a diagnostica principalele afecțiuni cu indicație terapeutică neurochirurgicală;
b. Deprinderea elementelor de bază în diagnosticul și tratamentul patologiei de graniță ORL-neurochirurgie
3. Rezultate așteptate:
a. Examenul clinic al unui pacient neurochirurgical
b. Efectuarea sub supraveghere a tehnicilor chirurgicale de graniță ORL-neurochirurgie (rinobaza, otobaza)

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE GENERALE:
Curriculumul de otorinolaringologie prevede un număr de 520 de ore didactice pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevazute şi 40-50 de ore /an de studiu individual. Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80% fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual. La sfârşitul fiecărui modul de pregătire are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregatire de către responsabilul de stagiu. Evaluarea se finalizează prin acordarea de note. Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu („log-book”), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice
şi de educaţie medicala continua, etc.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE SPECIFICE:
REZULTATE AȘTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la finalizarea pregătirii:
Competenţele teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire, sunt ierarhizate după cum urmează:
Nivele de competență:
• Nivel I – Experiență în indicarea și interpretarea unei metode diagnostice sau terapeutice, fără experiență în efectuarea tehnicii.
• Nivel II – Experiență în efectuarea tehnicii, dar nu ca operator independent.
• Nivel III – Experiență în efectuarea tehnicii ca operator independent (stabilirea indicației,efectuarea procedurii, interpretarea acesteia, managementul complicațiilor).
Portofoliul la finalul pregătirii cuprinde un numar de proceduri nechirurgicale/chirurgicale executate independent conform tabelului:
Procedura chirurgicală Număr de proceduri executate independent
Nivel experiență
Tamponament nazal anterior si posterior 10 III
Hemostaza chirurgicală pentru epistaxis 2 III
Extragere de corpi străini nazali 5 III
Puncție sinus maxilar 5 III
Polipectomie nazala 10 III
Septoplastie 5 III
Turbinoreducții cu LASER sau
radiofrecvență
10 III
Tratamentul de urgență al fracturilor
nazale
3 III
Incizie-drenaj flegmon periamigdalian 5 III
Drenaj colecții laterocervicale 2 III
Adenoidectomie 10 III
Amigdalectomie 5 III
Laringoscopie directă 5 III
Traheotomie 2 III
Bronhoscopie 5 III
Timpanotomie 5 III
Antroaticotomie 2 III
Interventii endoscopice in rinosinuzite 10 III
Biopsii in sfera ORL 10 III
Proceduri nechirurgicale Numar de proceduri executate independent
Audiogramă tonală 30 III
Timpanogramă 5 III
Examinare endoscopică ORL 100 III
Prelevare exudate nazale 50 III
Manevre de repozitionare pentru VPPB 10 III
Examen clinic vestibular cu videonistagmoscopie
15 III
Proceduri nechirurgicale/chirurgicale,
altele decat cele de mai sus
Numar de proceduri la care a asistat sau a fost asistat
200 I-III
Examenul de medic specialist:
Probe de evaluare, specific programului:
– proba scrisă Da
– examen clinic Da
– proba de abilităi/manualitati Nu
– proba pe caseta video Nu
– probă operatorie Da
– dizertație Nu

Tematica de examen medic specialist
1. Anatomia și fiziologia nasului și sinusurilor paranazale
2. Anatomia și fiziologia faringelui
3. Anatomia și fiziologia laringelui
4. Anatomia și fiziologia urechii
5. Anatomia chirurgicală a regiunii cervicale
6. Malformaţii în ORL – diagnostic precoce şi posibilităţi terapeutice
7. Metode de explorare ale nasului si sinusurilor paranazale
8. Metode de explorare ale cavității bucale și faringelui
9. Metode de explorare a laringelui
10. Metode de explorare a urechii
11. Metode de explorare ale traheei și bronhiilor
12. Metode de explorare a esofagului
13. Urgențele rinosinusale (traumatismele nazale si sinuso-faciale, epistaxis, corpi străini nazosinusali)
14. Urgențele faringiene (traumatismele faringelui – mecanice și fizico-chimice, corpii străini faringieni)
15. Urgențele laringiene (insuficiența respiratorie acută de cauză laringiană, traumatismele laringelui,corpii straini laringo-traheo-bronsici)
16. Urgențele oto-mastoidiene (traumatismele urechii și a osului temporal, surditatea brusc instalată,trauma sonoră acută, vertijul periferic acut, paralizia facială periferică, corpii straini auriculari)
17. Urgentele esofagiene (esofagita postcaustică, corpii străini esofagieni)
18. Ugentele cervicale (traumatismele părților moi cervicale, hemoragii cervicale, supurațiile cervicale)
19. Patologia infecto-inflamatorie acută rinosinusală (rinite acute, rinosinuzite acute)
20. Patologia infecto-inflamatorie acută a cavității bucale și a faringelui (stomatite, glosite,amigdalite și faringite acute)
21. Patologia infecto-inflamatorie acută laringiană (laringitele acute, epiglotita acută, pericondrita laringiană, abcesul laringian)
22. Patologie infecto-inflamatorie acută otomastoidiană (otita medie acuta, otomastoidita acuta a adultului si copilului)
23. Patologia infecto – inflamatorie acuta a glandei tiroide
24. Patologia infecto – inflamatorie acuta a glandelor salivare
25. Patologia infecto-inflamatorie cronică rinosinusală (rinite cronice, rinosinuzitele cronice)
26. Patologia infecto-inflamatorie cronică a cavității bucale și a faringelui
27. Patologia infecto-inflamatorie cronică a laringelui
28. Patologia infecto-inflamatorie cronică otomastoidiană
29. Patologia infecto-inflamatorie cronica a glandelor salivare
30. Patologia tumorală benigna rinosinusală
31. Patologia tumorală benigna a cavitatii bucale și a faringelui
32. Patologia tumorală benigna a laringelui
33. Patologia tumorală benigna otomastoidiană
34. Patologia tumorală benignă a glandei tiroide
35. Patologia tumorală benignă a traheei
36. Patologia tumorală benignă a esofagului
37. Patologia tumorală benignă a glandelor salivare
38. Patologia tumorală malignă rinosinusală
39. Patologia tumorală malignă a cavității bucale și faringelui
40. Patologia tumorală malignă laringelui
41. Patologia tumorală malignă otomastoidiană
42. Patologia tumorală malignă a glandei tiroide
43. Patologia tumorală malignă a traheei
44. Patologia tumorală malignă a esofagului cervical
45. Patologia tumorală malignă a glandelor salivare
46. Patologie tumorală cervicală
47. Patologia tumorală parafaringiană
48. Patologia chirurgicală a bazei de craniu (rino- și otobaza, orbita, cai lacrimale și spații profunde)
49. Sindroamele paralitice laringiene şi asociate
50. Clasificarea, evaluarea şi principiile de tratament ale tulburărilor vocii (elemente de foniatrie şi fonochirurgie)
51. Tulburarile senzitive și motorii ale faringelui
52. Algiile cranio‐cervico‐faciale
53. Manifestări ale bolilor sistemice în ORL
54. Sindromul de apnee obstructivă în somn (diagnostic, etiopatogenie, principii de tratament)
55. Hipoacuziile neurosenzoriale: diagnostic și reabilitare auditivă (proteze convenționale și implantabile)
56. Otoscleroza
57. Sindroamele vestibulare periferice
Baremul de manevre, tehnici si activitati practice (maxim 2000 caractere)
1. Rezecția septului nazal
2. Chirurgia cornetelor nazale
3. Chirurgia sinuzitei maxilare (include tehnici chirurgicale endoscopice)
4. Chirurgia sinuzitei etmoidale (include tehnici chirurgicale endoscopice)
5. Chirurgia sinuzitei frontale (include tehnici chirurgicale endoscopice)
6. Amigdalectomia
7. Adenoidectomia
8. Micro-laringoscopia suspendată (include tehnici chirurgicale cu instrumente reci şi LASER-CO2 asistată)
9. Traheo – bronhoscopia
10. Esofagoscopia
11. Ligatura venei jugulare interne
12. Ligatura arterei carotide primitive
13. Ligatura arterei carotide externe
14. Ligatura arterei linguale
15. Ligatura arterei faciale
16. Ligatura arterei temporale superficiale
17. Traheotomia
18. Laringectomia totală
19. Disecţia ganglionară cervicală selectivă
20. Montare aerator transtimpanal
21. Mastoidectomia corticală (antro‐mastoidectomia)
22. Mastoidectomia radicală (tehnică deschisă „canal wall-down”)
23. Fibroscopia diagnostică şi intervenţională în patologia ORL (indicaţii, dispozitive,incidente, complicaţii).
2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEDICULUI SPECIALIST IN OTO-RINOLARINGOLOGIE
2.1 Competența profesională intrinsecă specialității
Urmare a promovării examenului de medic specialist (standard professional)
Medicul specialist otorinolaringolog a dobândit competențele cuprinse în curriculum modulelor de pregătire, ce intră în standardul profesional , cu excepția celor ce aparțin domeniilor adiționale de dezvoltare existente în legislația Ministerului Sănătății sub denumirea de atestate de pregătire complementară.
2.2 Obligații
Medicul specialist otorinolaringolog se supune obligațiile etice, deontologice și profesionale stipulate de catre Colegiul Medicilor din România și ale Ministerului Sănătății.
Atasat curriculumului, nu neaparat parte integranta:
2.3 Care sunt modulele de pregatire, similar unor atestate de studii complementare din cuprinsul pregatirii, care intra în standardul profesional și pot fi practicate urmare obținerii titlului de medici specialist
2.3.1 Chirurgie LASER în ORL
2.3.2 Chirurgia Oncologică în ORL
2.3.3 Endoscopie ORL
2.3.4 Audiologie
2.3.5 Vestibulologie
2.3.6 Foniatrie
2.3.7 Patologia respiratorie in somn
2.4 Care pot fi domeniile adiționale de dezvoltare profesională în specialitate, prin formare specializată suplimentară (atestate de pregatire complementară existente in legislația MS),ulterior obținerii titlului de medic specialist și, în ce condiții:

2.4.1 Chirurgie plastică şi reconstructivă cervico-facială
• lambou prin alunecare şi rotaţie
• lambou liber
– Reconstrucţie plastică extinsă
• lambou miofascial
• lambou musculocutanat
• lambou microvascular
– Procedee de reconstructie si restaurare facială
• lambou muscular dinamic
• proceduri statice
• chirurgie estetică facială
• blefaroplastie
• mentoplastie
• otoplastie
• lifting facial
• injectare toxina botulinică

PRIN ACEASTA SE CERTIFICĂ LEGALITATEA ȘI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE ÎN CURRICULUM PREȘEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII,
Prof. Dr. Codrut Sarafoleanu

Lasă un răspuns