CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA ONCOLOGIE MEDICALĂ

Rezidentiat

Ministerul Sanatatii

Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă,făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare,participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
1.1 DEFINIŢIE:
Oncologia medicală este specialitatea care se ocupă cu studiul apariţiei şi dezvoltării neoplaziilor maligne, urmărind depistarea, diagnosticul, tratamentul cât şi evoluţia posterapeutică a pacienţilor.
Cuprinde două părţi distincte:
• oncologia generală – asigură informaţiile privind cancerogeneza şi factorii care o determină,cât şi principiile terapeutice de bază care corespund complexităţii ştiinţifice a tratamentului
bolii, în vederea instituirii unei indicaţii terapeutice corecte.
• oncologia clinică – studiază principalele forme de cancer (apariţie, evoluţie, diagnostic,indicaţie terapeutică, tratamentul specific medical cât şi urmărirea pacienţilor).
1.2. DURATA:
5 ani
1.3.STRUCTURA STAGIILOR
1.3.1 Etapa de angajare, luarea în evidenţă, rezolvare a problemelor social-administrative,prezentare la spitalul şi clinica repartizată, alegerea îndrumătorului şi fixarea planului de activitate – 92 săptamâni)
Anul I
1.3.2 Stagiu de medicină internă – 9 luni
1.3.3 Stagiu de cardiologie – 3 luni
Anul II
1.3.4 Stagiu de radiodiagnostic şi imagistică medicală – 3 luni
1.3.5 Stagiu de anatomie patologică – 2 luni
1.3.6 Stagiu de hematologie – 3 luni
1.3.7 Stagiu de radioterapie – 4 luni
Anul III
1.3.8 Curs de oncologie medicală – 12 luni şi stagiu în clinică de specialitate
Curriculum de Oncologie Medicală 4
Anul IV
1.3.9 Stagiu de oncologie medicală – 12 luni
(se poate efectua şi în secţiile unde există medici primari)
Anul V
1.3.10 Stagiu de oncologie medicală – 11 luni şi 2 săptămâni
1.3.11 Modul de Bioetică – 2 săptămâni
1.3.2 STAGIUL DE MEDICINĂ INTERNĂ
1.3.2.1 Tematica lecţiilor de conferinţă: 2 ore fiecare (60 ore)
(1) Explorarea clinică, paraclinică şi de laborator a bolnavilor pulmonari.
(2) Bronhopatiile cronice: etiologie, diagnostic şi tratament.
(3) Astmul bronşic: etiologie, diagnostic şi tratament.
(4) Supuraţiile bronhopulmonare: etiologie, diagnostic şi tratament.
(5) Pneumopatiile bacteriene: etiologie, diagnostic şi tratament.
(6) Pneumopatiile virale: etiologie, diagnostic şi tratament.
(7) T.B.C. pulmonară: etiologie, diagnostic şi tratament.
(8) Micozele bronhopulmonare: etiologie, diagnostic şi tratament.
(9) Pneumoconiozele: etiologie, diagnostic şi tratament.
(10) Sarcoidoza: etiologie, diagnostic şi tratament
(11) Chistele pulmonare: etiologie, diagnostic şi tratament.
(12) Patologia netumorală a mediastinului: etiologie, diagnostic şi tratament.
(13) Icterele: etiologie, diagnostic şi tratament.
(14) Explorarea clinică, paraclinică şi de laborator a ficatului.
(15) Hepatitele acute: etiologie, diagnostic şi tratament.
(16) Hepatitele cronice: etiologie, diagnostic şi tratament.
(17) Ciroza hepatică: etiologie, diagnostic şi tratament.
(18) Hipertensiunea portală: etiologie, fiziopatologie, diagnostic şi tratament.
(19) Insuficienţa hepatică:etiologie, diagnostic şi tratament.
(20) Hemoragia digestivă superioară: etiologie, diagnostic şi tratament.
(21) Colecistitele: etiologie, diagnostic şi tratament.
(22) Pancreatitele: etiologie, diagnostic şi tratament.
(23) Diabetul zaharat: etiologie, diagnostic şi tratament.
(24) Boala ulceroasă:etiologie, diagnostic şi tratament.
(25) Colopatiile: etiologie, diagnostic şi tratament.
(26) Rectocolita ulcerohemoragică: patogenie, diagnostic şi tratament
(27) Nefropatii: etiologie, diagnostic şi tratament.
(28) Insuficienţa renală: etiologie, patogenie, diagnostic şi tratament.
(29) Obezitate: etiologie, diagnostic şi tratament.
(30) Boli de colagen: etiologie, diagnostic şi tratament.
1.3.2.2 Baremul activităţilor practice
1. Interpretarea rezultatelor de la explorările respiratorii (spirometrie şi
determinarea gazelor sanguine): 50 buletine
2. Interpretarea datelor de echografie abdominală: 100 echografii
3. Tehnici de explorare a secreţiei gastrice şi interpretare: 30 buletine
4. Interpretarea oscilometriei: 20 buletine
5. Interpretarea datelor de explorare funcţională: renală, hepatică şi pancreatică:100 buletine
6. Activitatea de asistenţă a bolnavilor cu responsabilitate zilnică.
Curriculum de Oncologie Medicală 5
7. Activitate ambulatorie (urgenţe medicale): 50

1.3.3 STAGIUL DE CARDIOLOGIE
1.3.3.1 Tematica lecţiilor conferinţă: 2 ore fiecare ( total 22 ore)
(1) Mecanisme de reglare a hemodinamicii.
(2) Electrocardiografia, fonocardiografia şi echografia cardiacă.
(3) Insuficienţa cardiacă.
(4) Aritmiile cardiace.
(5) Insuficienţa mitrală şi stenoza mitrală.
(6) Cardiopatia ischemică.
(7) Hipertensiunea arterială.
(8) Şocul cardiogen.
(9) Sincopa cardiacă.
(10) Embolia pulmonară.
(11) Arteriopatii periferice.
1.3.3.2 Baremul activităţilor practice
1. Activitatea de asistenţă a bolnavilor cu responsabilitate directă zilnică.
2. Program de consultaţii în ambulator: 2 zile /săptămână orientată.
3. Program practic şi însuşire de tehnici:
– înregistrare şi interpretare EKG: 50
– echografie cardiacă; 120
– tehnica de reanimare cardiorespiratorie: 5
– teste de efort fizic: 5
4. Defibrilarea şi cardioversia: 10 manevre
1.3.4. STAGIUL DE RADIODIAGNOSTIC ŞI IMAGISTICĂ
MEDICALĂ
1.3.4.1 Tematica lecţiilor conferinţă ( total 32 ore )
(1) Principiile generale de radiodiagnostic: 1 oră
(2) Tehnica explorării radiologice: 1 oră
(3) Explorarea radiologică convenţională: 1 oră
(4) Principiile tomodensiometriei (tomografie computerizată): 1 oră
(5) Principiile RMN: 1 oră
(6) Diagnosticul radiologic al tumorilor osoase: 1 oră
(7) Diagnosticul radiologic al cancerelor bronhopulmonare: 1 oră
(8) Diagnosticul radiologic al cancerului gastric: 1 oră
(9) Diagnosticul radiologic al cancerului esofagian: 1 oră
(10) Diagnosticul radiologic al cancerului de colon şi rect:1 oră
(11) Diagnosticul radiologic al tumorilor renale: 1 oră
(12) Diagnosticul radiologic al tumorilor vezicii urinare: 1 oră
(13) Diagnosticul radiologic al tumorilor mamare: 2 ore
(14) Tomografia computerizată: 8 ore
– Diagnosticul computer tomografic al tumorilor primare şi secundare cerebrale.
– Diagnosticul computer tomografic al tumorilor bronhopulmonare şi
mediastinale.
– Diagnosticul computer tomografic al tumorilor hepatice.
– Diagnosticul computer tomografic al tumorilor retroperitoneale.
Curriculum de Oncologie Medicală 6
– Diagnosticul computer tomografic al tumorilor suprarenale.
– Diagnosticul computer tomografic al tumorilor renale.
– Diagnosticul computer tomografic al tumorilor pelviabdominale.
(15) Principiile ultrasonografiei (echografiei): 2 ore
(16) Diagnosticul ultrasonografic al: 4 ore
– tumorilor hepatice
– tumorilor căilor biliare
– tumorilor splenice
– tumorilor pancreatice
– tumorilor renale
– tumorilor prostatei
– tumorilor testiculare
– tumorilor ovariene
(17) Indicaţiile RMN: 4 ore
1.3.4.2 Baremul activităţilor practice

1. Interpretarea radiografiilor standard:
– scheletale: 100
– toracopleuropulmonare: 200
– esofagiene: 30
– gastrice: 100
– colorectale: 50
– aparat urinar: 50
– mamografie: 25
– căi biliare: 50
2. Interpretarea computer tomografie:
– cerebrale: 30
– hepatice: 50
– bronhomediastinale: 50
– renale: 50
3. Utilizarea RMN în principalele localizări ale neoplaziilor maligne
1.3.5 STAGIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ
1.3.5.1 Tematica lecţiilor conferinţă: 2 ore fiecare
(total 24 ore)
(1)Clasificarea histologică şi codificarea morfologică a tumorilor.
(2)Noţiuni asupra tulburărilor de creştere şi diferenţiere celulară (neoplazia,hiperplazia, metaplazia, displazia, anaplazia).
(3) Clasificarea histogenetică a tumorilor.
(4) Structura histopatologică a tumorilor.
(5) Forme macroscopice ale tumorilor.
(6) Tumorile epiteliale benigne şi maligne.
(7) Tumorile ţesutului conjuctiv benigne şi maligne.
(8) Tumorile ţesutului hematoformator.
(9) Tumorile mezoteliale.
(10)Tumorile ţesutului trofoblastic.
(11) Limfoamele maligne.
(12) Examenul citologic.
1.3.5.2 Baremul activităţilor practice
Curriculum de Oncologie Medicală 7
1.Tehnica recoltării secreţiilor cervico-vaginale: 50
2. Tehnica amprentei: 30
3. Tehnica recoltării lichidelor seroase pentru examenul citologic şi prepararea frotiurilor
pentru aceste examene: 30
4. Interpretarea rezultatelor buletinelor histopatologice pentru cancerele: mamare,pulmonare, colului uterin, ovariene, tubului digestiv, ţesuturilor moi: 100

1.3.6 STAGIUL DE HEMATOLOGIE
1.3.6.1 Tematica lecţiilor conferinţă: 5 ore fiecare (total 15 ore)
Mieloproliferările maligne (epidemiologie, istorie naturală, clasificare histopatologică,simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie).
1.1 Sindromul mieloproliferativ acut.
Leucemii mieloide acute.
1.2.Sindromul mieloproliferativ cronic.
Leucemia granulocitară cronică.
Policitemia Vera.
Trombocitemia esenţială.
Metaplazia mieloidă cu mieloscleroză.
Limfoproliferările maligne (epidemiologie, istorie naturală, clasificare histopatologică,simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie).
2.1 Sindromul limfoproliferativ acut.
Leucemii acute limfoblastice.
2.2 Sindromul limfoproliferativ cronic.
Leucemia limfatică cronică.
Leucemia cu celule păroase.
Boala Hodgkin.
Limfoame maligne non-Hodgkin.
Boala Waldenstrom.
Boala lanţurilor grele.
Mielomul multiplu.
3. Sindromul mielodisplazic (epidemiologie, istorie naturală, clasificare histopatologică,simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie).
1.3.6.2 Baremul activităţilor practice
1.Tehnica examenului clinic al bolnavilor cu limfo-şi mieloproliferări în raport cu localizarea şi extensia reală a bolii: 100
2. Medulograma, tehnică şi interpretare: 50
3. Diagnosticul complet şi indicaţia terapeutică în limfo- şi mieloproliferări: 50
1.3.7 STAGIUL DE RADIOTERAPIE
1.3.7.1 Tematica lecţiilor conferinţă:
1. Locul radiologiei în strategia terapeutică a cancerului: 1 oră
2. Surse de radiaţii: 1 oră
3. Noţiuni de radiologie: 1 oră
4. Radioterapia externă: 4 ore
5. Biochiterapia: 2 ore
Curriculum de Oncologie Medicală 8
6. Tehnici particulare de radioterapie: 2 ore
7. Indicaţiile şi rezultatele radioterapiei în principalele localizări de boli neoplazice: 12 ore
1.3.7.2 Baremul activităţilor practice
1. Radioterapia în sfera oto-rino-laringologică
– Plan de tratament
– Iradierea externă exclusivă
– Iradierea externă postoperatorie
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţia radioterapiei în principalele localizări
2. Radioterapia tumorilor cerebrale
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţia terapeutică
3. Radioterapia tumorilor anorectale
– Radioterapia adjuvantă pre- şi postoperatorie
– Radioterapia exclusivă
– Brachterapia rectului
– Indicaţia terapeutică
4. Radioterapia tumorilor bronhice
– Plan de tratament
– Iradierea exclusivă
– postoperatorie
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţia terapeutică
5. Radioterapia limfoamelor maligne
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţia terapeutică
6. Radioterapia neoplasmelor mamare
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţia terapeutică
7. Radioterapia neoplasmelor colului uterin
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Brachterapia neoplasmelor colului uterin
– Indicaţia terapeutică
– Indicaţia terapeutică a cazurilor particulare
8. Radioterapia neoplasmelor corpului uterin
– Iradierea externă
– Brachterapia endo – cavitară
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţie terapeutică

9. Radioterapia neoplasmelor ovariene
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Alte modalităţi de iradiere
– Indicaţie terapeutică
10. Radioterapia neoplasmelor prostatei
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţie terapeutică
11. Radioterapia seminoamelor testiculare
– Iradierea subdiafragmatică
– Iradierea supradiafragmatică
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţia terapeutică
12. Radioterapia neoplasmelor părţilor moi
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţia terapeutică
13. Radioterapia metastazelor
– osoase
– cerebrale
– cutanate
– hepatice
– Plan de tratament
– Tehnica iradierii
– Dozimetrie
– Indicaţia terapeutică
1.3.8 CURS DE ONCOLOGIE MEDICALĂ
1.3.9. STAGIUL DE ONCOLOGIE MEDICALĂ (total 81 ore)
1. Principii ştiinţifice de bază
Ca fundament pentru tratarea bolilor maligne, rezidenţii vor înţelege biologia cancerului,principiile tratamentului, conducerea şi interpretarea corectă a cercetării clinice.
1.1. Biologia cancerului (2 ore)
– biologia celulelor normale şi procesele de bază ale carcinogenezei
– structura, organizarea, expresia şi reglarea genelor
– ciclul celular, rolul său în oncogeneză şi interacţiunea sa cu terapia
– cinetica celulelor tumorale, proliferarea şi moartea celulară programată şi echilibrul dintre moartea şi proliferarea celulară
– tehnici moleculare, cum ar fi PCR, analizele cromozomiale, şi alte tehnici ale biologiei moleculare şi celulare tumorale
1.2. Imunologia tumorală (1 oră)
– componentele umorale şi celulare ale sistemului imun
– acţiunea reglatoare a citokinelor asupra sistemului imun
Curriculum de Oncologie Medicală 10
-interrelaţia între tumoră şi sistemele imune ale gazdei, incluzând antigenicitatea tumorală, citotoxicitatea antitumorală mediată imun şi efectul direct al citokinelor asupra tumorilor.
1.3. Etiologie, epidemiologie, screening şi prevenţie (2 ore)
– etiologia cancerogenezei prin factori genetici şi prin factori de mediu
– date de bază de epidemiologie descriptivă, analitică şi experimentală
– principiile de bază ale screeningului şi evaluării riscului
– senzitivitatea şi specificitatea testelor de screening şi raportul cost-beneficiu
– principiile şi indicaţiile screeningului şi sfatului genetic
– valoarea prevenţiei în dezvoltarea cancerului
– măsuri de profilaxie primară, secundară sau terţiară
1.4. Cercetare clinică incluzând statistica(1 oră)
– design-ul şi desfaşurarea trialurilor clinice în grupuri internaţionale cooperative sau protocoale
proprii instituţiei : studii de faza I-II-III; probleme de etică, obţinerea aprobărilor de la autorităţile competente
– criteriile pentru definirea răspunsului la tratament
– instrumente utilizate pentru evaluarea calităţii vieţii
– bazele şi metodele statistice, cerinţele legate de numărul pacienţilor la conceperea studiilor şi interpretarea corectă a datelor
– evaluarea şi gradarea toxicităţii
– rolul şi funcţionarea comitetelor instituţionale de etică
– obţinerea consimţământului informat al pacienţilor;
– instruirea în ceea ce priveşte redactarea granturilor şi informaţii asupra mecanismelor de susţinere a cercetării clinice
– cunoştinţe referitoare la costul terapiei şi cost-eficacitatea terapiei
– învăţarea redactării rezumatelor, prezentărilor orale şi vizuale şi scrierea articolelor. Rezidenţii trebuie să fi capabili să evalueze critic valoarea ştiintifică a articolelor publicate şi influenţa lor asupra practicii clinice zilnice.
2. Principii de bază în îngrijirea şi tratamentul bolilor maligne
Îngrijirea pacienţilor cu boli maligne cere experienţa a numeroase specialităţi medicale şi majoritatea pacienţilor sunt cel mai bine trataţi printr-un abord multidisciplinar cu integrarea a diferitelor specialităţi datorită creşterii complexităţii tratamentului modern. Rezidenţii vor trebui
să cunoască aportul fiecăreia din aceste specialităţi în stabilirea diagnosticului, stadializarea şi tratamentul cancerului şi a complicaţiilor acestuia. Vor trebui să interacţioneze cu fiecare din
aceste discipline pentru a câştiga o apreciere a beneficiilor şi limitelor fiecărei modalităţi.
Este încurajată participarea rezidenţilor la întâlnirile multidisciplinare. Rezidenţii vor trebui să fie capabili să evalueze comorbidităţile care pot afecta toxicitatea şi eficacitatea tratamentului în scopul de a formula un plan de tratament şi de a fi conştienţi de condiţiile
speciale care influenţează tratamentul pacienţilor.
2.1. Anatomie patologică/ laborator/ biologie moleculară(1 oră)
– examinarea materialelor biopsice şi pieselor chirurgicale împreună cu un
anatomopatolog.
-cunoaşterea noilor tehnici de anatomie patologică şi contribuţia acestora la stadializarea şi îngrijirea bolnavilor cu cancer
-cunoaşterea testelor de laborator necesare în stadializarea şi urmărirea pacienţilor.
– rolul markerilor (tumorali serici, membranari, ai ADN)
2.2. Proceduri de stadializare(1 oră)
– sistemele de stadializare
– modalităţile practice de stadializare
– indicaţiile procedurilor de evaluare clinică, imagistică (radiografice şi de medicină nucleară) pentru diagnosticul, stadializarea şi urmărirea pacienţilor, aprecierea răspunsului la tratament utilizând aceste examinări.

2.3. Tratamentul
2.3.1. Chirurgia (2 ore)
– indicaţiile şi contraindicaţiile chirurgiei.
– cunoaşterea rolului chirurgiei în stadializare şi tratatament
– indicaţiile prezervării de organ şi stabilirea secvenţei tratamentului chirurgical în raport cu celelalte modalităţi de tratament.
– riscurile şi beneficiile chirurgiei ca tratament exclusiv sau asociat cu radioterapia sau/ şi chimioterapia
– cunoaşterea complicaţiilor postoperatorii
2.3.2. Radioterapia (2 ore)
– principiile radiobiologiei şi indicaţiile radioterapiei ca modalitate de tratament curativ şi paliativ
– principiile planului de tratament şi ale dozimetriei
– indicaţia asocierii radioterapiei cu celelalte metode de tratament, chirurgia sau chimioterapia
– cunoaşterea efectelor acute şi tardive ale radioterapiei.
2.3.3. Chimioterapia (2 ore)
– indicaţiile, obiectivele şi utilitatea chimioterapiei în tratamentul primar al neoplaziei şi în cazul recidivelor
– utilizarea chimioterapiei neoadjuvante, concomitente, adjuvante şi a chimioterapiei cu rol radiosensibilizator.
– importanţa dozei şi a întârzierii administrării agenţilor citostatici specifici.
-aprecierea condiţiilor medicale individuale comorbide în scopul determinării raportului risc/ beneficiu al tratamentului cu agenţi citostatici
– cunoştinţele de farmacocinetică, farmacogenomică şi farmacologie referitoare la diferitele citostatice
– profilul de toxicitate al fiecărui agent, incluzând riscurile pe termen lung, adaptarea în mod individual a dozei şi orarului administrării în caz de disfuncţie de organ
2.3.4. Terapia biologică (2 ore)
– acţiunea şi indicaţiile terapiei biologice, inclusiv citokine şi factori de creştere hematopoetici.
– spectrul efectelor secundare şi tratamentul acestora
– asocierile terapeutice cu chimioterapia.
– conceptele de bază ale terapiei moleculare ţintite, cum sunt anticorpii monoclonali,vaccinurile antitumorale, terapia celulară, şi terapia genică.
2.3.5. Tratament suportiv şi paliativ
– semnificaţia tratamentului suportiv în cadrul terapiei cancerului
– indicaţiile şi diferitele modalităţi de tratament suportiv, limitele şi efectele secundare ale acestora.
– semnificaţia şi indicaţiile terapiei paliative
– îngrijirea paliativă a bolnavilor terminali
2.3.5.1. Măsuri suportive (12 ore)
2.3.5.1.1. Greaţa şi voma.
– etiologia la pacienţii oncologici şi mecanismul de acţiune
– farmacologia antiemeticelor şi utilizezarea în practica curentă
2.3.5.1.2. Infecţiile şi neutropenia.
– principiile diagnosticului şi tratamentului infecţiilor şi febrei neutropenice la toate tipurile de pacienţi neoplazici.
– tratarea şi previnţia infecţiilor.
– indicaţiile şi utilizarea factorilor de creştere hematologici.
2.3.5.1.3. Anemia.
– indicaţiile şi complicaţiile transfuziei de masă eritrocitară.
– utilizarea adecvată a eritropoetinaei
Curriculum de Oncologie Medicală 12
2.3.5.1.4. Trombocitopenia.
– indicaţiile şi complicaţiile transfuziei de masă trombocitară.
-opţiuni privind prepararea şi administrarea acestor produse.
2.3.5.1.5. Celulele progenitoare medulare şi periferice.
– metodele de obţinere şi crioprezervare a celulelor progenitoare din măduvă şi sângele periferic.
2.3.5.1.6. Protecţia organelor.
– utilizarea metodelor de protejare a organelor şi tratamentele corespunzătoare.
– indicaţiile şi efectele secundare ale diferiţilor agenţi protectivi ai organelor.
– tehnici de prezervare gonadică pentru asigurarea păstrării fertilităţii pacienţilor (tehnici de crioprezervare).
2.3.5.1.7. Mucozita.
– diagnosticul diferenţial între mucozita infecţioasă de cea cauzată de citostatice.
– tratamentul
2.3.5.1.8. Colecţiile maligne.
– semnele, simptomele şi tratamentele specifice pentru ascită şi colecţiile pleurale şi pericardice
2.3.5.1.9. Extravazarea.
– diagnosticul şi să tratamentul extravazării.
2.3.5.1.10. Urgenţele oncologice
– prezentările clinice care necesită intervenţie imediată (compresiune medulară,tamponadă pericardică).
– diagnosticul şi tratamentul indicat în situaţii acute şi tratamentul cronic al bolii.
2.3.5.1.11. Sindroamele paraneoplazice.
– tipurile de cancer mai frecvent asociate cu anumite sindroame paraneoplazice şi tratamentul fiecăruia dintre aceste sindroame.
2.3.5.1.12. Suportul nutriţional.
-indicaţiile şi complicaţiile suportului nutriţional enteral şi parenteral.
2.3.5.2. Îngrijirea paliativă şi a pacienţilor terminali(3 ore)
2.3.5.2.1. Durerea.
– evaluarea localizării şi severităţii durerii
– cunoaşterea şi utilizarea scarei analgezice OMS
– farmacologia şi toxicitatea narcoticelor opioide şi a celorlalte analgezice
– tratarea durerii cu metodele disponibile
– indicaţiile intervenţiei paliative invazive
2.3.5.2.2. Alte simptome.
– palierea diferitelor simptome ale tractului respirator, gastrointestinal, simptome neurologice, cutanate şi mucoase, anorexia şi caşexia, deshidratare.
2.3.5.2.3. Comunicarea cu pacientul şi familia acestuia.
2.3.6. Reabilitarea. (1 oră)
– rolul terapiei fizice, în mod particular postoperator
– rolul terapiei ocupaţionale, terapiei fonatorii şi de deglutiţie.
3. Managementul şi tratamentul diferitelor localizări tumorale:
La fiecare localizare trebuie cunoscut: epidemiologia, istoria naturală, semnele şi simptomele caracteristice, metodele de diagnostic şi bilanţ preterapeutic, tratamentul şi urmărirea postterapeutică.
3.1 Cancerele capului şi gâtului: (2 ore)
• examinarea corectă a regiunii capului şi gâtului
• factorii de risc, istoria naturală şi stadializarea cancerelor ORL
Curriculum de Oncologie Medicală 13
• stabilirea conduitei teraputice, deciderea metodei terapeutice primare:
chirurgia sau radioterapia
• posibilitatea conservării organelor
• locul chimioterapiei în tratamentul curativ şi paliativ
• urmărire post-terapeutică

3.2 Cancerul bronho-pulmonar şi mezoteliomul malign: (4 ore)
• epidemiologia cancerului bronho-pulmonar (incidenţă, mortalitate)
• patogeneza cancerelor bronho-pulmonare
• clasificarea histopatologică
– cancer pulmonar non-microcelular (adenocarcinom, carcinom
bronhioloalveolar, carcinom epidermoid, carcinom cu celule mari)
– cancer pulmonar microcelular
• factori de risc (fumatul, factori de mediu, etc.)
• markeri genetici şi moleculari
• prevenţia cancerelor pulmonare (fumatul, chemoprevenţie)
• screening
• diagnostic (simptomatologie, semne clinice, citologia sputei, imagistică
medicală, biopsie, imunohistochimie)
• stadializare şi prognostic
– cancer pulmonar non-micocelular – TNM
– cancer pulmonar microcelular –TNM şi/sau stadiu limitat/extins
• tratament
– cancer pulmonar non-microcelular :
1. evaluare preoperatorie
2.. carcinom in situ
3. stadii precoce (I, II, III, N0-1)
a. chirurgie
b. radioterapie
c. chimioterapie
4. stadiul IIIA-IIIB
a. tratament combinat chimio-radioterapie
b. chirurgie
5. stadiul IIIB (cu pleurezie) şi stadiul IV
a. chimioterapie
i. prima linie
ii. a-II-a linie
iii. a-III-a linie, etc.
b. agenţi biologici
c. tratamenul metastazelor izolate
– cancer pulmonar microcelular :
1. stadiul limitat
a. tratament combinat chimio-radioterapie
b. iradierea profilactică cerebrală
c. nodul pulmonar solitar
2. stadiul extins
a. prima linie chimioterapie
b. a-II-a linie chimioterapia
c. tratamentul metastazelor cerebrale
• urmărire post-terapeutică
• tratament suportiv
• reabilitare pulmonară post-rezecţie şi/sau radioterapie
Curriculum de Oncologie Medicală 14
• cazuri speciale :
– carcinom bronhioloalveolar
– Sdr. Pancoast
– cancerele mezoteliale
3.3 Cancerele gastro-intestinale : (4 ore)
3.3.1 Cancerul esofagian (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi
histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.3.2 Cancerul gastric :
• epidemiologie
• patogeneză, histopatologie, factori genetici şi moleculari (leziuni precursoare,
polipi adenomatoşi gastrici), factori nutriţionali (vit.B12/ anemia pernicioasă), stil de viaţă (expunere la tutun, expunere ocupaţională, infecţii cu H. pylori)
• screening (endoscopie, imagistică)
• diagnostic (semne clinice şi simptome, imagistică, endoscopie, biopsie)
• stadializare
• tratament
• tumori rezecabile
o chirurgie
o chimioterapie
o radioterapie
o laparoscopie
o tratament combinat
• tumori nerezecabile şi metastatice
o chimioterapie
o radioterapie
• urmărire post-terapeutică
3.3.3 Cancerul colo-rectal:
• epidemiologie
• patogeneză, sindroame genetice (polipoză adenomatoasă familială, cancere colo-rectale ereditare non-polipozice, etc.), histopatologie
• evaluarea factorilor de risc (istoric familial, dietă, stil de viaţă, antecedente medicale – boli inflamatorii intestinale, DZ)
• prevenţie (modificarea stilului de viaţă, chemoprevenţie – AINS, colectomie)
• screening
• tuşeu rectal
• evaluare sângerări fecale oculte
• colonoscopie (populaţia generală)
• colonoscopie virtuală
• populaţia cu risc crescut (boli inflamatorii intestinale, anomalii
genetice)
• diagnostic (semne clinice şi simptome, imagistică, endoscopie, biopsie)
• stadializare şi prognostic (TNM, histopatologie, grading, anomalii genetice şi moleculare)
• tratament
• polip malign
• cancer colo-rectal std II
o chirurgie
Curriculum de Oncologie Medicală 15
o chimioterapie
o radioterapie
• cancer colo-rectal std III
o chirurgie
o chimioterapie
o radioterapie
• cancer colo-rectal metastatic şi recurent
o chirurgie
o metastaze regionale rezecabile
o recidive la nivelul anastomozei
o chimioterapie
o perfuzii regionale
o chemoembolizare
o chimioterapie sistemică
o radioterapie
• aspecte particulare: laparoscopie, biopsia ganglionului santinelă, excizia
completă a mezorectului
• urmărire post-terapeuitcă
• tratament suportiv (tratamentul toxicităţilor – proctita radică, diarea, îngrijirea colostomei)
3.3.4 Cancerul canalului anal (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.3.5 Cancerele hepatobiliare (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)

3.3.6 Cancerul de pancreas (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.4 Cancerele uro-genitale: (3 ore)
3.4.1 Cancerul renal (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi
histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.4.2 Cancerul urotelial (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi
histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.4.3 Cancerul penian (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi
histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.4.4 Cancerul de prostată
• epidemiologie (incidenţă, mortalitate, anomalii genetice, distribuţie pe grupe de vârstă)
Curriculum de Oncologie Medicală 16
• patogeneză, histopatologie (neoplazie intraepitelială), factori genetici, factori de risc
• prevenţie – chimioprevenţie (finasteride), dietă
• screening
• PSA (velocitate, PSA)
• tuşeu rectal
• ecografie transrectală
• diagnostic (semne clinice, simptome, tuşeu rectal, PSA, biopsie transrectală
ghidată ecografic, imagistică)
• stadializare –TNM
• prognostic – scor Gleason, ADN, PSA
• tratament
• boală limitată la organ
o observaţie
o radioterapie – radioterapie externă, brahiterapie, izotopi
radioactivi
o chirurgie
o criochirurgie
o hormonoterapie – neoadjuvant, adjuvant
• recidivă locală – chirurgie, radioterapie, hormonoterapie
• boală metastatică
• chirurgie
• radioterapie
• hormonoterapie (precoce vs. întârziată, tratament antiandrogenic,
agonişti GnRH, blocadă androgenică maximală, etc.)
• chimioterapie
• tratament cu bisfosfonaţi
• radio-izotopi
• urmărire:
• PSA
• imagistică (scintigrafie osoasă)
• tratament suportiv (funcţie sexuală, incontinenţă urinară, proctită, diaree,
polakiurie, osteoporoză, hot flashes)
• probleme speciale: carcinom microcelular
3.5 Cancere cu celule germinale (2 ore)
• epidemiologie
• patogeneză, histopatologie (sseminoame, non-seminoame), caracteristici
genetice şi moleculare (sdr. Klinefelter)
• factori de risc (criptorhidia)
• localizări (testicul, mediastin, retroperitoneu, epifiză)
• diagnostic (semne şi simptome clinice, imagistică, markeri, biopsie)
• stadializare şi prognostic
• TNM
• Tipuri histologice
• Markeri tumorali
• Stadializare clinică vs. chirurgicală
• Tratament
• Tumori testiculare (orhiectomia pe cale inghinală)
• Seminomul

• Std I-III (chirurgie, radioterapie, chimioterapie)
• Std IV (chimioterapie, chirurgie)
• Tumori non-seminomatoase
• Std I-III (chirurgie, radioterapie, chimioterapie)
• Std IV (chimioterapie)
• Recăderi tardive
• Tratamentul tumorilor reziduale (observaţie, chirurgie, radioterapie)
• Urmărire post-terapeutică (markeri tumorali, imagistică)
• Tratament situaţiilor clinice asociate (fertilitate, ginecomastia)
• Aspecte speciale (teratomul, markeri serici fals-pozitivi, sanctuare biologice, a
doua malignitate, tumori testiculare non-germinale)

3.6 Cancere ginecologice: (4 ore)
3.6.1 Cancerul ovarian
• Epidemiologie
• patogeneză, histopatologie (variante histologice), factori genetici (BRCA1,
BRCA2, istoric familial, HNPCC)
• prevenţie
• ooforectomie profilactică la femeile cu risc crescut
• chemoprevenţie (contraceptive orale)
• screening
• diagnostic (semne clinice şi simptome, imagistică – ecografie endovaginală,
diagnostic laparoscopic şi biopsie, chirurgie, markeri serici)
• stadializare (FIGO), factori prognostici – histopatologie, volum rezidual, vârstă
• tratament
• stadiul I
o chirurgie
o chimioterapie
o radioterapie
• toate stadiile, exceptând IA, bine diferenţiat
o chirurgie
o chimioterapie (inducţie, consolidare, menţinere)
o radioterapie (externă, intraperitoneală)
o tratament combinat
o proceduri chirurgicale secundare (rezecţia masei reziduale,
second-look)
• boală metastatică sau recidivată
o chimioterapie
o radioterapie
• urmărire post-terapeutică
• tratament suportiv (toxicităţi legate de tratament, ascită, obstrucţie ureterală sau
intestinală, menopauză precoce)
• probleme speciale
• cancere non-epiteliale
• stromale (diagnostic, tratament)
• celule germinale (diagnostic, tratament)
• tumori borderline
• tumori ale trompelor uterine
• tumori peritoneale primare
Curriculum de Oncologie Medicală 18
3.6.2 Cancerul de corp uterin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.6.3 Cancerul de col uterin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.6.4 Cancerul vaginal (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi
histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.6.5 Cancerul vulvar (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi
histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.7 Cancerul mamar (6 ore)
• epidemiologie
• patogeneză, histopatologie (leziuni premaligne şi maligne, tipuri
histopatologice), factori genetici (BRCA1, BRCA2, alte sindroame genetice), evaluarea riscului (istoric familial, factori comportamentali, tratament de substituţie hormonală)
• prevenţie
• modificări comportamentale
• chemoprevenţie (tamoxifen, etc.)
• mastectomie bilaterală profilactică
• ooforectomie profilactică
• screening
• mamografie
• alte tehnici imagistice ( ecografie, IRM)
• examinarea sânilor (autoexaminarea, examinarea de către medic)
• screening genetic
• diagnostic
• managementul unei mase palpabile
• managementul unei leziuni nepalpabile, cu anomalii detectate
imagistic
• tehnici de biopsie
o puncţie cu ac fin
o puncţie biopsie
o disecţie axilară (completa, ganglion santinelă)
• stadializare şi factori prognostici
• stadializare TNM
• tip histopatologic
• receptori hormonali
• alti markeri biologici sau moleculari (HER2)
• tratament
• leziuni premaligne – hiperplazia atipică
• carcinom in situ – lobular, ductal
• carcinom invaziv, stadii incipiente
o chirurgie
o radioterapie
o chimioterapie
o pre-operatorie
o post-operatorie
o hormonoterapie
o pre-operatorie
o post-operatorie
o agenţi biologici (trastuzumab)
o estimarea beneficiului tratamentului adjuvant
• cancer local-avansat şi inflamator – tratament multimodal
• recidive locale
o chirurgie
o radioterapie
o chimioterapie
• boală metastatică
o chirurgie
o radioterapie
o tratament sistemic
o hormonoterapie
o chimioterapie
omono-terapie vs. tratament combinat
o tratament cu anticorpi monoclonali
• urmărire post-terapeutică
• tratament suportiv
• reinserţie socială
• limfedem
• bisfosfonaţi pentru metastazele osoase
• simptome menopausale
• menopauză precoce
• fertilitate
• disfuncţii cognitive
• reconstrucţie chirurgicală
• probleme speciale
• cancerul de sân la bărbaţi
• cancerul de sân în timpul sarcinii
• cancerul de sân la vârstnice
• cancerul de sân la femei foarte tinere
• tumora Phyllodes
• boala Paget a sânului

3.8 Sarcoame (2 ore)
3.8.1 Sarcoame osoase (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi
histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,
pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.8.2 Sarcoame de părţi moi (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică,pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)

3.9 Cancerele pielii (2 ore)
3.9.1 Melanoamele (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică,
simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică)
3.9.2 Cancerul cutanat bazocelular şi spino-celular (epidemiologie, istorie naturală,clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie,indicaţie terapeutică, pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire postterapeutică)
3.10 Tumorile sistemului neuro-endocrin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, pricipalele asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică) (2 ore)
3.11 Tumorile sistemului nervos (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, pricipalele
asocieri de chimioterapie, urmărire post-terapeutică) (2 ore)
3.12 Determinările secundare cu punct de plecare neprecizat (epidemiologie, istorie naturală,
clasificare TNM şi histopatologica simptomatologie,diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principale asocieri de chimioterapie) (2 ore)
3.13 Cancerul la copii. Nefroblastomul, Neuroblastomul, Retinoblastomul, Tumorile cu celule germinale (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologica,simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, pricipalele asocieri de
chimioterapie) (4 ore)
3.14 Afecţiunile hematologice (7 ore)
3.14.1 Leucemia
• tehnicile anatomo-patologice şi de biologie moleculară (citogenetică, imunofenotipizare) utilizate în diagnosticul leucemiilor
• recomandări terapeutice actuale în leucemia acută limfoblastică şi leucemia mieloidă
3.14.2 Leucemia acută şi mielodisplazia
• factorii de risc ai dezvoltării leucemiei
• clasificarea franco-americano-engleză şi implicaţiile acesteia în tratament şi prognostic
• aprecierea posibilităţii transplantului medular
• prognostic
• tratament
3.13.3 Leucemiile cronice
• factorii de risc ai dezvoltării leucemiei
• aprecierea posibilităţii transplantului medular
• prognostic
• tratament

3.13.3. Limfoamele
• stadializarea Ann Arbor şi clasificarea OMS
3.13.3.1 Limfomul Hodgkin
• stadializarea LH şi indicarea stadializării chirurgicale
• rolul radioterapiei în stadiile incipiente şi indicaţiile chimioterapiei în
stadiile II, III şi IV
• indicaţiile transplantului medular în cazul bolii recidivate sau refractare la tratament
3.13.3.2 Limfomul non-Hodgkin
• asocieriea LNH cu HIV şi cu imunosupresia
• clasificarea revizuită europeano-americană a limfoamelor
• factorii de prognostic
• rolul curativ al chimioterapiei şi valoarea transplantului medular în caz de reşută – rolul radioterapiei, chirurgiei şi chimioterapiei în stadializarea şi
tratamentul LNH grad intermediar
• caracteristicile LNH grad ridicat şi rolul tratamentului agresiv la această
subgrupă
3.13.3.3 Limfomul cutanat cu celule T
• prezentarea clinică, rolul diagnostic al imunofenotipizării
• indicaţia ultravioletelor A, a radioterapiei şi chimioterapiei locale în
tratamentul iniţial şi rolul paliativ al chimioterapiei, agenţilor biologici şi
radioterapiei în boala avansată sau refractară
3.13.4 Mielomul multiplu, macroglobulinemia Waldenstrom, plasmocitomul solitar, alte gammapatii monoclonale
3.15 Tumorile maligne asociate cu SIDA (1 oră)
• corelaţia dintre tumorile sistemului nervos central cu imunosupresie şi
SIDA
• incidenţa crescacândă a tumorilor maligne la populaţia HIV-pozitivă
• indicaţii teraputice în aceste situaţii şi riscul toxicităţii crescute datorită
problemelor medicale asociate.
4. Aspectele psihosociale ale cancerului (2 ore)
– problemele psihosociale legate de cancer, impactul nivelului cultural şi spiritual asupra diagnosticului şi tratamentului cancerului
– indicarea şi utilizarea medicamentelor psihotrope
– coordonarea implicării membrilor familiei, a bisericii, a serviciilor de hospis şi a grupurilor de suport în tratamentul multidisciplinar al pacienţilor cu cancer.
– comunicarea cu pacientul şi familia veştile proaste, comportamentul în situaţii dificile
5. Educaţia pacienţilor (2 ore)
– factorii de risc cancerigeni la pacienţi şi familia acestora, în vederea sfatului genetic.
– riscul complicaţiilor tardive postterapeutice, incluzând:
– riscul unui cancer secundar: leucemia acută mieloidă după chimioterapie, sarcoamele radioinduse
– disfuncţiile endocrine: hipotiroidismul după iradierea regiunii cervicale, sterilitatea indusă de chimioterapie.
Curriculum de Oncologie Medicală 22
– măsuri de chemoprevenţie, urmărirea postterapeutică şi examinări indicate cu ocazia controalelor periodice.
6. Probleme de bioetică, legislaţie şi economie (1 oră)
– importanţa consimţământului informat al pacientului
– etica studiilor clinice
– legislaţia privind tratamentele anticanceroase, relaţia cost-eficienţă în cazul tratamentelor utilizate în managementul cancerului.
7. Aptitudini legate de practica oncologică (1 oră)
-modalitatea de prescriere şi administrare a agenţilor anticanceroşi
– montarea cateterului venos, efectuarea aspiraţiei şi biopsiei medulare
– cunoştinţe de bază în interpretarea frotiului medular.
– manualitate în efectuarea puncţiei lombare şi administrarea chimioterapiei pe această cale.
8. Baremul activităţilor practice
1. Întocmirea foilor de observaţie oncologică
2.Tehnica examenului clinic al bolnavilor de cancer
Examenul clinic în raport cu localizările neoplaziei
Bilanţ preterapeutic
3.Trialuri clinice- principii şi posibilităţi de realizare
4. Mijloacele şi metodele de raportare a înbolnăvirii şi deceselor prin cancer
5. Metodologia organizării unei acţiuni de depistare (screening) a cancerului:
mamar, pulmonar, vezicii urinare, colului uterin,prostată, colon
6.Tehnica recoltării secreţiilor pentru examenul citologic
7. Tehnica recoltării lichidului pleural şi peritoneal pentru examenul citologic
8. Interpretarea unor radiografii:
osoase bronhopulmonare gastrice
esofagului
colon şi rect
renale
vezicii urinare
mamare
9. Interpretarea computer tomografiei:
a tumorii primare şI secundare cerebrale
a tumorii bronhopulmonare şi mediastinale
a tumorilor hepatice
a tumorilor retroperitoneale
a tumorilor suprarenale
a tumorilor renale
a tumorilor pelviabdominale
10. Tehnica administrării citostaticelor
11. Indicaţia terapeutică în cancerele prevăzute în tematică
12.Chimio-hormono-imunoterapia în localizările bolii neoplazice prevăzute în tematică
13.Tratamentul antiemetic şi al durerii în cancer
14. Interpretarea scintigramei osoase

MODULUL DE BIOETICĂ – 2 săptămâni
TEMATICĂ CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetică – 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu.
2. Contextul apariţiei bioeticii.
3. Definirea bioeticii.
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii.
5. Teorii şi metode în bioetică.
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă.
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii.
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate,
boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.).
III. Relaţia medic-pacient I – 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient.
2. Paternalism versus autonomie.
3. Modele ale relaţiei medic-pacient.
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate.
IV. Relaţia medic-pacient II – 2 ore
1. Consimţământul informat.
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient.
3. Relaţia medic-pacient minor.
4. Acte normative care reglementează relaţia medic-pacient.
V. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare.
2. Culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice.
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală.
VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
1. Libertatea procreaţiei.
2. Dileme etice în avort.
3. Etica reproducerii umane asistate medical.
4. Probleme etice în clonarea reproductivă.
VII. Probleme etice la finalul vieţii – 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină.
2. Probleme etice în stările terminale.
3. Tratamente inutile în practica medicală.
4. Eutanasia şi suicidul asistat.
5. Îngrijirile paliative.
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru.
Curriculum de Oncologie Medicală 24
2. Donarea de organe de la persoana vie.
3. Etica alocării de resurse în transplant.
IX. Probleme etice în genetică şi genomică – 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii.
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman.
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală.
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni.
5. Terapia genică.
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice.
X. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani.
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală – discutarea principalelor coduri de
etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani.
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani.
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale.
5. Comitetele de etică a cercetării.
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică.

TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică – 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate – comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale.
2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate.
3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent.
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă.
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă.
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient.
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri.
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă.
3. Rolul comitetelor de etică din spitale.
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete- 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis.
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis.
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale.
VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete -2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore

VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete – 2 ore

ONCOLOGIE MEDICALĂ
5 ANI
I. DURATA STAGIILOR COMPLEMENTARE – 2 ANI
MEDICINĂ INTERNĂ – 9 luni
CARDIOLOGIE – 3 luni
IMAGISTICĂ MEDICALĂ – 3 luni
ANATOMIE PATOLOGICĂ – 2 luni
HEMATOLOGIE – 3 luni
RADIOTERAPIE – 4 luni
II. STAGIU ONCOLOGIE MEDICALĂ – 2 ani 11 luni şi 2 săptămâni
III. MODUL DE BIOETICĂ – 2 săptămâni
ANUL III – STAGIU + CURS ONCOLOGIE MEDICALĂ
ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV ANUL V
STAGIUL I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 II II II III

Lasă un răspuns