În perioada noiembrie – decembrie 2019, Ministerul Sănătății organizează sesiunile de instruire profesională specifice Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 pentru grupul țintă prevăzut în proiectul “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015” – SIPOCA 51.

Stiri

Programul de instruire prevăzut la activitatea nr. 5 din proiectul SIPOCA 51 conține o componentă generală – “Sistemul de management al calităţii în instituţiile publice” care îşi propune să dezvolte un nivel foarte bun de cunoştinţe şi abilităţi privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii conform cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015.

Activităţile de instruire răspund rezultatului nr. 4 al proiectului vizând Cunoștințe şi abilităţi ale personalului îmbunătăţite și au scopul de a sublinia importanţa şi avantajele implementării şi certificării unui sistem de management al calităţii şi a asigura transferul de cunoştinţe participanţilor în legătură cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015 astfel încât să fie pregătiţi pentru etapa de analiză-diagnoză.

Până în prezent au fost organizate finalizate cursurile de pregătire profesională specifice Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 pentru auditor Sistem de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 și specialist  Managementul Calității SR EN ISO 9001:2015.

În perioada noiembrie – decembrie sunt planificate sesiunile de instruire pentru Manager Sistem de Management al Calității  SR EN ISO 9001:2015.

Avantajele obținute în urma implementării sistemului de management al calității sunt:

 • documentarea activităţilor;
 • controlul şi monitorizarea proceselor şi livrabilelor;
 • coordonarea şi conducerea întregii activităţi în mod sistematic şi planificat;
 • o mai bună măsurare a performanţelor;
 • identificarea activităţilor şi livrabilelor neconforme;
 • asigurarea unor economii importante;
 • îmbunătăţirea eficienţei;
 • responsabilizarea angajaţilor, îmbunătăţirea comunicării şi motivării acestora;
 • îmbunătăţirea consistenţei performanţelor serviciilor oferite cetatenilor;
 • creşterea nivelului de satisfacţie şi percepere a cetateanului fata de administratia publica
 • reducerea costurilor (inclusiv a celor ale calităţii).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns