INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C. I. PARHON” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C. I. PARHON” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, următoarele posturi:
 un post de cercetător științific (biolog specialist – specialitatea Biologie) în cadrul Laboratorului de Cercetări de Endocrinologie moleculară, celulară și structurală;
 un post de cercetător științific (biochimist specialist – specialitatea Biochimie) în cadrul Laboratorului de Cercetări de Endocrinologie moleculară, celulară și structurală;
 un post de cercetător științific (chimist specialist – specialitatea Chimie) în cadrul Laboratorului de Cercetări de Endocrinologie moleculară, celulară și structurală;
 un post de asistent de cercetare științifică (biolog – specialitatea Biologie) în cadrul Laboratorului de Cercetări de Endocrinologie moleculară, celulară și structurală;
 un post de asistent de cercetare științifică (chimist – specialitatea Chimie) în cadrul Laboratorului de Cercetări de Endocrinologie moleculară, celulară și structurală;
 un post de cercetător științific (chimist debutant – specialitatea Chimie) în cadrul Laboratorului de Cercetări de Endocrinologie moleculară, celulară și structurală;
 un post de asistent de cercetare științifică (bioinginer medical – specialitatea Bioinginerie medicală) în cadrul Laboratorului de Cercetări de Endocrinologie moleculară, celulară și structurală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia
matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților,
pentru a dovedi vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau
titluri științifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
f) alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
g) chitanța de plată a taxei de concurs.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 30 de zile de la data de 27.12.2019
Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns