La nivel local, alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial și a reprezentanților în Adunarea generală națională,a Colegiului Medicilor Stomatologi din România se va desfășura după cum urmează

Stiri

În temeiul art. 24 din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 18/2CN/2019, denumit în continuare și Regulamentul
electoral,având în vedere prevederile art. 29 lit. d) din Regulamentul electoral, ținând cont de cele menționate în procesul-verbal din data de 7 noiembrie 2019,Comisia Electorală Centrală adoptă următoarea
Decizie

Art. unic. La nivel local, alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial și a reprezentanților în Adunarea generală națională, se va desfășura după cum urmează:
1. Intervalul orar în care se va desfășura alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial și a reprezentanților în Adunarea generală națională se stabilește, la nivelul fiecărui colegiu teritorial, de comisia electorală a colegiului în cauză.
2. Intervalul orar prevăzut la pct. 1 se va încadra între orele 08.00 – 20.00.
3. Comisia electorală a colegiului teritorial va permite exercitarea dreptului de vot pentru toții alegătorii prezenți în secția de votare la ora stabilită pentru închiderea votării.
4. Prevederile mai sus-menționate sunt valabile atât pentru turul I de alegeri, cât și pentru turul al II-lea.
5. Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor comunica de îndată Comisiei Electorale Centrale deciziile adoptate privind intervalul orar stabilit pentru desfășurarea votării la nivelul colegiului teritorial.
6. Programul alegerilor, data și locul desfășurării acestora, se publică pe site-ul colegiului teritorial, dacă există, în mass-media (cel puțin un ziar local), prin afișare la sediul colegiului teritorial, precum și prin orice altă modalitate stabilită de comisia electorală a colegiului teritorial,
cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării turului I de alegeri.
7. În listele finale cu candidaturi se vor menționa vizibil locul, data și programul de desfășurare a ședinței adunării generale pentru alegeri, conform dispozițiilor art. 38 alin. (5) din
Regulamentul electoral.

Președintele Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT
Secretarul Comisiei Electorale Centrale,
Dr. Sebastian Alexandru NEICONI

Calendarul electoral

Prima ședință a comisiilor electorale locale și comunicarea componenței către Comisia Electorală Centrală 4-9.11.2019

La nivel local

 
1. depunere candidaturi pentru Consiliul colegiului teritorial și Adunarea generală națională 11-12.11.2019
2. termen final de comunicare admitere sau respingere candidatură 12-13.11.2019
3. publicare liste finale cu candidaturi 18.11.2019
4. desfășurare tur I 21.11.2019
5. desfășurare tur II, dacă este cazul 23.11.2019
6. depunere candidaturi și desfășurare alegeri biroul executiv teritorial 27-29.11.2019
 

La nivel național

 
1. depunere candidaturi Biroul executiv național 3-4.12.2019
2. termen final comunicare admitere sau respingere candidatură 4-5.12.2019
3. publicare liste finale candidaturi 5.12.2019
4. desfășurare tur I 7.12.2019
5. desfășurare tur II, dacă este cazul 11.12.2019

Comisia Electorală Centrală

Președinte

1. Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT
 Secretar
2. Dr. Sebastian Alexandru NEICONI
 

Membri

3. Dr. Dan BOSÎNCEANU
4. Dr. Elena DĂMĂȘARU
5. Dr. Paula Argentina JIMAN
6. Dr. Mihai OPREA
7. Dr. George Cristian VLĂDAN*
 

Membri supleanți

1. Dr. Bianca DUMITRU*
2. Dr. Mihaela SOARE FLORESCU

*a încetat calitatea de membru

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns