Master Asistență medicală specializată în terapie intensivă

Master

Metodologia de admitere la acest program de masterat include:

1.Examen scris tip grilă (MCQ)  cu întrebări din materia de ATI predată în cursul facultaţii,

2.Interviu cu comisia de examen care va include şi întrebări într-o limbă de circulaţie internaţională,

3.Dovezi ale activităţii ştiinţifice.

La dosar vor fi anexate dovezile activităţii ştiinţifice a candidatului, dacă acestea există (copii ale programelor de simpozioane/congrese la care s-au prezentat lucrări, articole publicate în calitate de autor sau co-autor) şi care vor aduce candidatului un bonus de 10% la media finală şi dovezi ale absolvirii/frecventării unui curs de limbă străină de circulaţie internaţională dacă este cazul sau alte dovezi de cursuri/masterate anterior absolvite care vor folosi la departajarea candidaţilor cu medii egale.

La calculul notei finale se va lua în considerare nota de la testul scris, nota obţinută la interviul cu comisia de examen, nota din facultate şi activitatea ştiinţifică.

4.Ponderea probelor, modul de calculare a notei finale, modul de clasificare a candidaţilor, limite.

–        Examenul scris – 40%

–        Interviu – 40%

–        Media din facultate – 10 %

–        Activitate ştiinţifică – 10%

Clasificarea se va face în ordinea mediilor.

Numărul maxim de locuri este 15.

Examenul scris are prioritate la departajarea candidaţilor cu medii egale la celelalte probe.

Media minimă de admitere la studiile de masterat este 6,00.

Orice notă sub nota 5,00 la una din probele de examen este eliminatorie.

Bibliografia:

1. Ionescu d., Mărgărit S., Manual de anestezie-terapie intensivă pentru asistenţii medicali. Ed. Medicală Universitară „ Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2013.

2. Suportul de curs al Disciplinei ATI I, destinat asistenţilor medicali.

3. Ionescu D. Noţiuni de anestezie şi terapie intensivă pentru AML. Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.

4. Smeltzer S., Barre B., (11th ed) Brunner&Suddarth’s Medico-Surgical Nursing, Lippincott, Williams&Wilkins Philadelphia, 2008 (sau editii ulterioare).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns