Cerere înscriere examen primariat

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

 

 

Subsemnatul(a)______________________________________________,  medic// medic dentist /stomatolog// farmacist specialist,  

Confirmat prin OMS nr.______ din anul_________, în specialitatea____________________________________________________, cu vechime în specialitate de 5 ani la data de ___/___/_____,  având locul de muncă la_________________________________________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de obținere a gradului  de primar, organizat în sesiunea 22 iunie-22 iulie 2022.

Solicit susţinerea examenului în Centrul universitar________________;

Solicit transmiterea certificatului obţinut la DSPJ__________________;

C.N.P.______________________________,

Telefon de contact____________________,

Mail ______________________________.

Subsemnatul ________________________________________________ declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la pregătire/examen/concurs.

 

DA, sunt de acord                                          NU sunt de acord

 

Data:                                                                        Semnătura:

 

 

Doamnei Director General Adjunct

a  Direcției Generale Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale

 

Cererea se va completa cu litere de tipar și  cu diacritice.

Pentru  buna comunicare, rugăm completarea lizibilă a adresei mail.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns