Taxe de studii doctorale UMF Craiova

Doctorat
  1. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă – cont propriu în lei:

– taxă înscriere concurs admitere: 300  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

– taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei

-cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă: 10000 lei

– taxă susţinere publică teză doctorat:                                                                        500 lei

  1. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă – cont propriu valutar:

– taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                250 euro

– taxă susţinere concurs admitere:                                                     400 euro

– taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                     5000 euro/an

–  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            – Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 5000 euro/an

            – Programul individual de cercetare ştiinţifică:                         400 euro/lună

                                   în care desfăşoară activităţi de cercetare (minimum 3 luni/an)

–  taxă susţinere publică teză doctorat:                                               1000 euro

Lasă un răspuns