Anexa 3 Proces verbal studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

din data de: ______________
Al colocviului de admitere la doctorat susţinut de
Dl. /D-na Dr. ______________________________________________
în Domeniul: Medicină / Medicină dentară / Farmacie
Conducător de doctorat: ______________________________________
Preşedintele
Comisiei de examinare: ___________________________
Membrii
Comisiei de examinare: 1.__________________________
2. _________________________
3. _________________________
Hotărârea comisiei privind admiterea candidatului
Nr.
Crt.
NUME ŞI PRENUME
EXAMINATORI Nota SEMNĂTURA
1.
2.
3.
4.

Media * _____________
* Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Lasă un răspuns