Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Implantologie

Examene

I. Proba scrisa

II. Proba practica

I. Proba scrisa

1. Rolul si locul in terapia implanto-protetica in stomatologia moderna – interrelaţia dintre implantologia orala si celelalte discipline stomatologice

2. Anatomia clinica a aparatului dento-maxilar – oferta osoasa in terapia implanto-protetica – aspecte privind selecţia si poziţionarea implanturilor pe creasta alveolara

3. Clasificarea edentatiilor in terapia implanto-protetica; edentaţii si modalitati de solutionare a acestora prin intermediul complexului terapeutic implanto-protetic

4. Evaluarea câmpului protetic şi a statusului biologic general al pacientului în perspectiva inserării implanturilor dentare- diagnostic preoperator, bilanţ preprotetic, analiza şi planificarea secvenţială a cazului, indicaţii şi contraindicaţii

5. Biomedica A.D.M. şi rolul acesteia în terapia implanto- protetică

6. Biomateriale utilizate în practica implantologică- titanul, masele ceramice, materiale şi membrane biologice utilizate în tehnicile de augmentare osoasă

7. Fiziologia osteogenezei, a osteointegrării (osteoacceptării) şi patologia osteodezintegrării, raportată la modele biologice

8. Optimizarea canalului protetic în vederea inserării implanturilor dentareasanarea cavităţii bucale (reconstituirea leziunilor coronare, tratamente endodontice şi periapicale unde este cazul, extracţia resturilor radiculare irecuperabile), chirurgia mucoasei patologice şi a leziunilor parodontale

9. Protezarea preimplantară fiziologică autoechilibrată- etapa de bază a terapiei implanto-protetice

10. Reconstrucţia crestelor edentate cu deficit osos utilizand metode de augmentare osoasă autogenă cu grefe recoltate din creasta iliacă, neurocraniu, tibie şi mandibulă, materiale sintetice pe bază de hidroxiapatită, fosfat tricalcic sau materiale omologe (os liofilizat, refrigerat şi uscat), susţinute în principal de membrane biologice

11. Osteo-distracţia în vederea crearii ofertei implantare: – 5 cursuri a 2 ore;

12. Sisteme şi tipuri de implanturi utilizate în terapia implanto-protetică:

13. Inserţia imediat postextracţională a implantelor orale

14. Inserţia implanturilor în crestele alveolare cu diferite forme şi oferte osoase

15. Restaurări protetice pe implanturi- biomecanica aparatului dento-maxilar, tehnici de amprentare şi realizare a lucrărilor protetice

16. Accidente şi incidente în practica implantologică- modalităţi de soluţionare a acestora

17. Dispensarizarea pacienţilor purtători de implanturi

18. Curs recapitulativ: Reabilitarea orală implanto- protetică

II. Proba practica

1. Prezentarea truselor de implantologie şi modalităţile de utilizare:

2. Inserarea implanturilor pe coasta de vita

3. Montarea componentelor protetice pe implanturi şi modalităţi practice de amprentare

4. Variante practice de protezare pe implanturi analizate pe modele în articulator

5. Participarea la intervenţiile chirurgicale de inserare a implanturilor

6. Inserarea a cel puţin 3 implanturi pe pacient în condiţii de competenţă garantată de conducătorul modului de pregătire

7. Protezarea provizorie şi apoi definitivă a pacientului, la care medicul aflat în pregătire a inserat implanturile, sub directa supraveghere a responsabilului de pregătire

Lasă un răspuns