TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea FARMACIE CLINCĂ

Examene

Revizuită bibliografia şi republicată în Viaţa Medicală
nr. 37/14.09.2007 şi nr. 31/31.07.2009

I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA PRACTICĂ

I. PROBA SCRISĂ
1. Farmacocinetica generală.
2. Farmacodinamia generală.
3. Farmacotoxicologia generală.
4. Farmacoterapia, farmacografia şi farmacoepidemiologia generală.
5. Baze fiziopatologice ale farmacologiei SNV. Domeniile sinaptice adrenergc şi colinergic.
6. Simpatomimetice şi simpatolitice.
7. Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice.
8. Amine biologic active, prostaglandine şi alte eicosanoide.
9. Antialergice.
10. Antiinflamatoare.
11. Aparat respirator, baze fiziopatologice.
12. Antiastmatice, antitusive si expectorante.
13. Aparat cardiovascular, baze fiziopatologice.
14. Cardiotonice şi alte stimulante ale contracţiei miocardului.
15. Antiaritmice.
16. Antianginoase.
17. Antihipertensive şi antihipotensive.
18. Vasodilatatoare cerebrale şi periferice.
19. Diuretice.
20. Antianemice.
21. Antitrombotice şi antihemoragice.
22. Aparat digestiv, baze fiziopatologice.
23. Antiulceroase.
24. Antispastice.
25. Farmacoterapia durerii, baze fiziopatologice. Domeniul opioid endogen.
26. Analgezice opioide şi analgezice-antipiretice.
27. Anestezice locale.
28. Baze fiziopatologice ale farmacologiei SNC. Domenii sinaptice (colinergic, adrenergic,
serotoninergic, dopaminergic, GABA-ergic, glutamatergic, glicinergic).
29. Anestezice generale.
30. Tranchilizante, sedative, hipnotice.
31. Antidepresive.
32. Anticonvulsivante.
33. Corticosteroizi.
34. Antidiabetice.
35. Antibiotice şi chimioterapice antimicrobiene.

II. PROBA PRACTICĂ
1. Analiza şi interpretarea unei scheme de farmacoterapie cu medicamente din grupele indicate la
proba scrisă. Analiza va cuprinde aspecte de: farmacocinetică, farmacodinamie,
farmacotoxicologie, farmacoterapie, farmacografie, farmacoepidemiologie, interacţiuni,
influenţe asupra rezultatelor testelor de laborator chimic.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
1. Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacţia) – Farmacie clinică, Ed. Medicală, Bucureşti, Vol. I
(2006) – Farmacia clinică în farmacia de comunitate;
2. Cristea Aurelia Nicoleta – Farmacologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
Editia I-a, 1998/1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 (tiraje prelungite) si Editia a II-a, 2009;
3. Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacţia) – Tratat de Farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti,
2005 sau 2006;
4. Dobrescu D. şi colaboratorii – Memomed, Ed. Minesan, Bucureşti, 2006.
5. *** – Agenda Medicală, Ed.Medicală, Bucureşti, 2006.

Lasă un răspuns