TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Examene

I. PROBĂ SCRISĂ
II. PROBĂ CLINICĂ
III. – IV. PROBE PRACTICE

I. PROBA SCRISĂ
1. Capacitatea de muncă – indicator al stării de sănătate.
2. Deficienţă funcţională – incapacitate adaptativă – incapacitate de muncă –
handicap, invaliditate.
3. Munca şi componentele sale. Ocupaţie. Profesiune. Loc de muncă. Funcţie.
4. Factori intrinseci de solicitare în muncă.
5. Factori extrinseci de solicitare în muncă. Factori de ambianţă fizică şi psihosocială.
6. Analiza locului de muncă – metode, utilitate practică.
7. Gestualitatea profesională.
8. Postura în muncă.
9. Solicitări senzoriale şi neuro- psihice în muncă.
10.Mecanisme de adaptare cardio- vasculară la efort.
11.Mecanisme de adaptare a funcţiei respiratorii la efort.
12.Rolul rinichiului în menţinerea homeostaziei în condiţii bazale şi de efort.
13.Metabolismul energetic în efort.
14.Formarea profesională. Deprinderile profesionale.
15.Orientarea şi selecţia profesională. Particularităţi ale orientării şi selecţiei
profesionale a deficienţilor.
16.Antrenamentul profesional. Efectele antrenamentului asupra capacităţii de
muncă. Compensarea prin antrenament a deficienţelor funcţionale.
17.Oboseala şi surmenajul profesional.
18. Factori biologici – fiziologici şi patologici limitativi ai capacităţii de muncă.
19.Factori socio- profesionali şi extraprofesionali limitativi ai capacităţii de muncă.
20. Particularităţi tehnico – metodologice ale expertizei capacităţii de muncă.
21.Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile cardiovasculare.
22. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii
de muncă în afecţiunile aparatului respirator.
23. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile renale cronice.
24. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile digestive.
25. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în boli de nutriţie şi metabolism.
26. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile endocrine.
27. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile hematologice.
28. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile aparatului locomotor.
29. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile reumatismale.
30. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile neurologice.
31. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile psihice.
32. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile oculare.
33. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile oto- rino- laringologice.
34. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în afecţiunile dermatologice.
35. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în boala canceroasă.
36.Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă în bolile profesionale.
37. Recuperarea capacităţii de muncă – definiţii, principii, componente, tehnici.
38. Acţiuni medicale de recuperare a capacităţii de muncă.
39. Acţiuni educativ – formative de recuperare a capacităţii de muncă.
40. Reinserţia socio- profesională a deficienţilor şi persoanelor cu handicap.
Adaptarea şi organizarea locului de muncă. Încadrarea în muncă.
41. Acţiuni sociale de recuperare a capacităţii de muncă. Serviciile sociale
specializate pentru deficienţi şi persoane cu handicap.
42. Atribuţiile medicului expert al asigurărilor sociale în domeniul recuperării capacităţii de muncă şi reinserţiei socio – profesionale prevăzute de legislaţia actuală.
43. Organizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de
muncă. Atribuţiile medicului expert al asigurărilor sociale la nivelul cabinetelor şi oficiilor de expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.
44. Legislaţia privind pensia de invaliditate şi alte drepturi de asigurări sociale.
45. Legislaţia privind incapacitatea temporară de muncă.
46. Legislaţia privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.
47. Legislaţia privind bolile profesionale şi accidentele de muncă.

II. PROBA CLINICA
Proba clinica de specialitate va consta din examenul clinic, formularea
diagnosticului clinic şi funcţional, al diagnosticului şi prognosticului capacităţii de muncă şi a indicaţiilor recuperatorii, prin interpretarea datelor clinice, de laborator şi de explorare funcţională, raportarea la solicitările muncii profesionale şi analiza metodologică pentru următoarele categorii de deficienţi:
– deficienţi prin afecţiuni respiratorii cronice;
– deficienţi prin afecţiuni ale aparatului cardiovascular;
– deficienţi prin afecţiuni digestive;
– deficienţi prin boli de nutriţie şi metabolism;
– deficienţi prin afecţiuni renale;
– deficienţi locomotori;
– deficienţi prin afecţiuni neurologice;
– deficienţi prin afecţiuni psihice;
– deficienţi prin afecţiuni endocrine;
– deficienţi vizuali;
– deficienţi auditivi şi cu alte afecţiuni ORL.

III. PROBA PRACTICĂ
Analiza metodologică a unui caz.

IV. PROBA PRACTICĂ
Se va trata un subiect din următoarele două categorii de teme (A sau B):
– A –
Interpretarea unei probe privind:
1. Explorarea funcţională şi imagistică a aparatului respirator.
2. Explorarea funcţională şi imagistică cardiovasculară.
3. Explorarea funcţională şi imagistică a aparatului digestiv.
4. Explorarea funcţională şi imagistică renală.
5. Explorarea funcţională şi imagistică a aparatului locomotor.
6. Explorarea hematologică.
7. Explorarea metabolismului proteinelor.
8. Explorarea metabolismului glucidic.
9. Explorarea metabolismului lipidic.
10.Explorarea oftalmologică (FO, câmp vizual).
11.Audiometrie, probe vestibulare.
– B –
1. Antropometrie ergonomică – măsurare, interpretarea datelor.
2. Efectuarea analizei ergonomice a unui loc de muncă şi stabilirea
corecţiilor ergonomice ce se impun.
3. Stabilirea obiectivelor unei investigaţii sociale de caz.
4. Întocmirea unui plan de recuperare pentru un deficient dat din
categoriile menţionate la proba clinică de specialitate.
5. Orientarea (reorintarea profesională a unui caz dat).

Lasă un răspuns