TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC PRIMAR SPECIALITATEA NEFROLOGIE

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
1. Anatomia și fiziologia rinichiului.
2. Semiologia și explorarea aparatului urinar.
3. Tulburările hidrice și electrolitice.
4. Tulburările echilibrului acidobazic.
5. Bolile glomerulare.
6. Boala renală datorată disproteinemiilor.
7. Microangiopatiile trombotice.
8. Nefropatia diabetică.
9. Hipertensiunea renovasculară și renoparenchimatoasă.
10. Infecţiile tractului urinar.
11. Bolile renale în sarcină.
12. Bolile chistice renale.
13. Nefropatii ereditare.
14. Nefrolitiaza și nefrocalcinoza.
15. Nefropatii tubulointerstiţiale acute și cronice.
16. Nefropatii vasculare.
17. Sindromul renocardiac și cardiorenal.
18. Rinichiul senil.
19. Tumorile aparatului urinar.
20. Injuria renală acută.
21. Boala cronică de rinichi.
22. Metode de epurare extrarenală.
23. Transplantul renal.

III. PROBA PRACTICĂ
Interpretarea uneia din următoarele investigații:
1. Hemograma.
2. Ionograma sanguină și urinară.
3. Electroforeza și imunoelectroforeza proteinelor serice și urinare.
4. Lipidograma.
5. Uree, acid uric, creatinina, cistatina C, NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) –
serice și urinare
6. Imunograma: imunoglobuline, complement seric, complexe imune circulante, produșii de degradare ai fibrinei, proteina C reactivă, anticorpii anti-membrană bazală glomerulară, factorul antinuclear, factorul reumatoid, celule lupice, ASLO (antistreptolizina O), test Coombs, ANCA (anticorpi anti-citoplasmă neutrofile), anticorpi anti-receptor fosfolipaza A-2.
7. Teste de citoliză hepatică.
8. Teste de colestază hepatică.
9. Markeri imunologici ai infecțiilor cu virusuri hepatice.
10. Teste pentru HIV.
11. Echilibrul acidobazic.
12. Dozări hormonale: tiroidiene, parathormon, activitatea reninei plasmatice, renină, aldosteron.
13. Examen sumar de urină, examenul urinii pe 24 ore.
14. Examen bacteriologic al urinii.
15. Probe funcționale glomerulare.
16. Probe funcționale tubulare.
17. Explorări imagistice renale:
– radiografia renală simplă
– radiourografia cu/fără compresie, cu/fără cistografie
– pielografia ascendentă
– arteriografia renală
– nefrograma izotopică
– nefroscintigrama
– ultrasonografia aparatului urinar
– tomografia computerizata, uro-CT
– RMN
18. Radiografia toracică.
19. Radiografia tubului digestiv.
20. Radiografia scheletului osos.
21. Electrocardiograma.
22. Fundul de ochi.
23. Exsudatul faringian.
24. Hemocultura, coprocultura.
25. Puncția biopsie renală.
26. Teste genetice specifice afecțiunilor nefrologice.
27. Lichidul de dializă peritoneală.

Manevre / prescripții / indicații:
1. Tehnica efectuării puncției biopsie renală.
2. Tehnica inserției unui cateter venos central pentru hemodializă.
3. Stabilirea parametrilor de efectuare a unei ședințe de hemodializă în funcție de statusul clinic și
bioumoral al pacientului (acut sau cronic); conectarea / restituirea unui pacient la aparatul de
hemodializă.
4. Stabilirea parametrilor de efectuare a unei ședințe de hemofiltrare / hemodiafiltrare în funcție de
statusul clinic și bioumoral al pacientului (acut sau cronic).
5. Stabilirea parametrilor de efectuare a unei ședințe de plasmafereză în funcție de statusul clinic și
bioumoral al pacientului.
6. Desfășurarea unui schimb la pacienţii dializați peritoneal – metodă.
7. Inițierea dializei peritoneale – parametrii.
8. Conduita terapeutică în funcție de analizele lichidului peritoneal.
9. Efectuarea practică a unui test de echilibrare peritoneală; interpretarea rezultatelor testului.
10. Interpretarea Kt/V în hemodializă și dializă peritoneală, și modificarea parametrilor de dializă în
funcție de aceste valori.
11. Efectuarea și interpretarea unei ultrasonografii a aparatului urinar.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 Checheriță IA. Explorarea aparatului urinar. București: Editura Academiei Române, 2018.
 Checheriță IA, Ciocâlteu A, David C, Ferechide D. Esențialul în insuficiența renală cronică. București:
Editura Universitară „Carol Davila”, 2013.
 Covic A (sub redacția). Nefrologie. Principii teoretice și practice. Iași: Demiurg, 2011.
 Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Handbook of Dialysis. Ed. a 5-a. Philadelphia, SUA: Wolters Kluwer,2015.
 Gilbert SJ, Weiner DE, Gipson DS, Perazella MA, Tonelli M. National Kidney Foundation’s Primer on
Kidney Diseases. Ed. a 6-a. Philadelphia, SUA: Saunders Elsevier, 2014.
 Johnson RJ, Feehally J, Floege J. Comprehensive Clinical Nephrology. Ed. a 5-a. Philadelphia, SUA:
Saunders Elsevier, 2015.
 KDIGO Clinical Practice Guideline; http://kdigo.org/home/guidelines.
 Mircescu G, Mandache E, Stancu S, Ismail G, Checheriță IA, et al. Glomerulopatiile. București:
Editura Medicală, 2016
 NKF KDOQI Guidelines; https://www.kidney.org/professionals/guidelines/guidelines_commentarie
 Schrier RW. Manual of Nephrology. Ed. a 8-a. Philadelphia, SUA: Saunders Elsevier, 2014.
 Taal MW, Chertow GM, Marsden PA, Skorecki K, Yu ASL; Brenner BM. Brenner & Rector’s The
Kidney. Ed. a 9-a. Philadelphia, SUA: Saunders Elsevier, 2012.
 www.uptodate.com.

Lasă un răspuns