TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea NEFROLOGIE

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
1. Structura şi funcţia rinichiului.
2. Tulburările echilibrului hidroelectrolitic (hiponatremia, hipernatremia, hipokalemia,hiperkaliemia, hipocalcemia, hipercalcemia, homeostazia fosforului şi calciului).
3. Tulburările echilibrului acidobazic (acidoza metabolică, alcaloza metabolică, acidoza respiratorie, alcaloza respiratorie).
4. Colica renală, tulburările diurezei, tulburări de micţiune.
5. Proteinuria, hematuria, pigmenturia.
6. Edemul renal.
7. Glomerulonefrita acută.
8. Glomerulonefrita rapid progresivă.
9. Sindromul nefrotic.
10. Nefrolitiaza.
11. Infecţiile tractului urinar.
12. Nefropatii glomerulare primitive.
– Glomerulopatia cu leziuni minime.
– Glomeruloscleroza focală şi segmentală.
– Glomerulopatia membranoasă.
– Nefropatia cu Ig A.
– Glomerulonefrita membranoproliferativă.
13. Nefropatii glomerulare secundare
– Nefropatia diabetică.
– Nefrita lupică.
– Glomerulonefrita postinfecţioasă.
– Glomerulonefrite asociate hepatitei şi infecţiei HIV.
14. Vasculitele renale.
15. Nefropatia de reflux.
16. Bolile renale chistice.
17. Nefropatii ereditare.
18. Nefropatii tubulointestinale.
19. Boala renală datorată disproteinemiilor.
20. Hipertensiunea renovasculară, renoparenchimatoasă.
21. Urgenţele hipertensive.
22. Tuberculoza renală.
23. Sindromul hepatorenal.
24. Nefropatiile toxic medicamentoase.
25. Insuficienţa renală acută (etiologie, fiziopatologie, diagnostic, tratament).
26. Insuficienţa renală cronică (epidemiologia, prognosticul, stadializarea, fiziopatologia,
manifestarile clinicobiologice ale bolii renale cronice, tratamentul IRC).
27. Mijloace supleere renală.
Aspecte tehnice ale hemodializei.
Indicaţii, contraindicaţii.
Dializa adecvată.
Complicaţiile hemodializei.
Aspecte tehnice ale dializei peritoneale.
Complicaţiile dializei peritoneale.
Transplantul renal:
– epidemiologie, prognostic
– evaluarea donatorului şi primitorului
– clasificarea şi consecinţele rejetului
– imunosupresia
– complicaţiile transplantului renal

III. PROBA PRACTICĂ
Interpretarea unei investigaţii din tematica de la proba practică:
1. Hemograma.
2. Ionograma sanguină şi urinară.
3. Electroforeza şi imunoelectroforeza proteinelor serice.
4. Lipidograma.
5. Uree, acid uric, creatinina sanguină.
6. Imunograma: imunoglobuline, complement seric, CIC, PDF, proteina C reactivă, anticorpi
anti-MBG, populaţii limfocitare, FAN, FA, celule lupice, ASLO, test Coombs.
7. Antigene eritrocitare şi tisulare, teste de compatibilitate.
8. Teste de citoliză hepatică.
9. Markeri imunologici ai infecţiilor cu virusuri hepatitice.
10. Teste pentru HIV.
11. Echilibrul acido-bazic.
12. Dozări hormonale: tiroidiene, PTH, insulină, 17 si 18 oxisteroizi.
13. Examen sumar de urină, examenul urinii de 24 ore.
14. Examen bacteriologic al urinii.
15. Electroforeza şi imunoelectroforeza proteinelor urinare.
16. Probe funcţionale glomerulare.
17. Probe funcţionale tubulare.
18. Probe funcţionale glomerulo-tubulare.
19. Probe pentru determinarea FSR şi FPR.
20. Explorări imagistice renale:
– radiografia renală simplă
– radiografia cu/fară compresie, cu/fară cistografie
– retropneumoperitoneul
– pielografia ascendentă
– arteriografia renală
– flebografia renală
– nefrograma izotopică
– nefroscintigrama
– echografia renală
– tomografia computerizată
21. Radiografia toracică.
22. Radiografia tubului digestiv.
23. Radiografia cailor biliare.
24. Radiografia scheletului osos.
25. Radiografia sinusurilor feţei. Radiografia dentară.
26. Electrocardiograma.
27. Fundul de ochi.
28. Exudatul faringian.
29. Hemocultura, coprocultura.
30. Mielograma.
31. Interpretarea examenelor morfologice renale prin puncţie biopsică.

Lasă un răspuns