TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea RADIOTERAPIE

Examene

I. PROBA SCRISA
II. PROBA CLINICA
III. PROBA PRACTICA

I. Proba scrisa
1. Biologia cancerului: cancerogeneza si progresie tumorala.
2. Epidemiologia cancerului
3. Prevenirea cancerului, depistare precoce, educatia sanitara a populatiei
4. Morfopatologia tumorilor maligne
5. Semne si simptome ale bolii canceroase
6. Metode de diagnostic
7. Clasificarea, stadializarea si factori de prognostic
8. Tratamentul chirurgical: principii generale
9. Radioterapia: principii generale
10. Chimioterapia si tratamentele hormonale: principii generale
11. Tratamentele biologice si alte forme de tratament, principii generale
12. Decizia terapeutica: obiectivele tratamentului si alegerea modalitatilor terapeutice
13. Urmarirea bolnavilor
14. Tratamentele de sustinere si simptomatice
15. Aspecte psihosociale si calitatea vietii
16. Tratamentul stadiilor terminale
17. Bazele biologice ale efectului radiatiilor asupra materiei vii
18. Raspunsul tumorilor la iradiere
19. Efecte acute si tardive ale iradierii in tesuturile sanatoase
20. Indicatiile radioterapiei in functie de tipul si localizarea tumorii si planul de tratament pentru toate
localizarile tumorale
21. Fizica radiatiilor: tipuri de radiatii, parametrii fascicolului de radiatii, metode si unitati de masura,
calculul timpului de expunere, izodoze, combinatii de fascicole, corectii, iradieri pendulare
22. Tehnici si echipamente pentru radioterapie: aparate de cobalt, acceleratori liniari, sisteme afterloading
HDR, LDR, MDR, etc.
23. Planul de tratament si dozimetria in radioterapia externa si brachiterapie
24. Utilizarea terapeutica a radionuclizilor
25. Radioprotectie
26. Asigurarea si controlul calitatii in radioterapie
27. Tratamente asociate (radio-chimioterapie, chimio-chirurgie)
28. Rolul radioterapiei in bolile nemaligne
29. Principiile si metodologia trialurilor clinice
30. Cuantificarea raspunsului tumoral
31. Descrierea si cuantificarea reactiilor tesuturilor sanatoase
32. Evaluarea trialurilor si rezultatelor clinice
33. Statistica medicala
34. Etica cercetarii clinice

II. Proba clinica
Proba clinica consta din examinarea unui bolnav oncologic, formularea diagnosticului de malignitate,
bilantul preterapeutic si stadializare, indicatia terapeutica si planul de tratament, respectiv:
– examenul clinic general si al tumorii conform localizarii (examen ginecologic, ORL, tuseu rectal, etc.)
= 20 minute
– interpretarea examinarilor imagistice sau instrumentale cerute de candidat = 20 minute

III. Proba practica
Pregatirea planului de radioterapie cu completarea fisei tehnice de iradiere si efectuarea radiografiilor de
control (simulator sau aparatul de iradiere).

Lasă un răspuns