Contractul Colectiv de Muncă din Sănătate pentru anii 2019-2021 a fost înregistrat la Ministerul Muncii

Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2019 – 2021 în sectorul Sănătate a fost înregistrat pe 4 noiembrie la Direcţia dialog social a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, informează Federaţia Sanitas.“Astăzi, 4 noiembrie 2019, s-a înregistrat, la Direcţia dialog social a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu numărul 1206/04.11.2019, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINA MUNCII

Ministerul Sanatatii Preambul:Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul […]

Continue Reading

ORDIN nr. 240 din 3 martie 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 11 martie 2004 Data intrării in vigoare: 11 martie 2004 Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și inspecția sanitară de stat OB. 2.253/2004, având în vedere prevederile: – Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare; – […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea MEDICINA MUNCII

I. PROBA SCRISAII. PROBA CLINICAIII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISA1. Medicina muncii: definitie, evolutia conceptului de medicina muncii, scopuri, domeniile componente.Conditia de munca: factori componenti. Noxele profesionale: definitie, clasificare, mod de actiuneasupra organismului uman. Limite (concentratii) admisibile ale noxelor profesionale.2. Bolile profesionale: definitie, elemente fundamentale privind etiologia, diagnosticul, tratamentul siprofilaxia bolilor profesionale. Tabelul de boli […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea MEDICINA MUNCII

I – II. DOUĂ PROBE PRACTICEIII. PROBA CLINICĂ I. PRIMA PROBĂ PRACTICĂ (pentru evaluarea factorilor nocivi profesionali –riscurile profesionale)1. Profesiograma: elaborarea, interpretarea şi aprecierea unei profesiograme.2. Evaluarea efortului predominant musculo-osteo-articular: expunerea unei tehnici folosite in practică,interpretarea unui buletin.3. Evaluarea capacitaţii de efort fizic prin determinarea indirectă a consumului maxim de oxigen: testul Astrand.4. Evaluarea efortului […]

Continue Reading