Anexa 6 Graficul desfasurarii concursului de admitere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
3 – 13 septembrie 2019
Completarea on-line a fişei de înscriere 9 -13 septembrie 2019
Depunerea dosarului de înscriere la Secretariatul Şcolii Doctorale
Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale
la Secretariatul Şcolii Doctorale 11- 13 septembrie 2019
Examen competenţă lingvistică 16 – 17 septembrie 2019
Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul Disciplinei
conducătorului de doctorat 24 septembrie 2019
Validarea rezultatelor provizorii admiterii la studii universitare de doctorat de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)
24 septembrie 2018
Afişarea rezultatelor provizorii 24-25 septembrie 2018
Depunerea contestaţiilor 27 septembrie 2019
Afişarea rezultatelor finale 1 octombrie 2019
Înmatricularea candidaţilor admişi 

Lasă un răspuns