Anexa 7 Aprobat conducator doctorat studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

Prof. Univ. Dr. _____________________
(Aviz conducător)
Către conducerea Şcolii Doctorale,
Subsemnatul (a) _________________________________________________
vă rog a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat,
în sesiunea septembrie 2019
Domeniul fundamental ierarhizare: Ştiinţe Biologice şI Biomedicale
Ramura de ştiinţă: Medicină
Domeniul de studii universitare de doctorat: Medicină / Medicină Dentară / Farmacie
Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. _______________________________
Forma la doctorat: cu frecvenţă
La cerere anexez actele:
1. Fişa personală de înscriere;
2. Două copii conform cu originalul ale următoarelor acte:
-Diploma de bacalaureat,
-Diploma de absolvire a facultăţii,
-Foaia matricolă,
-Certificat de naştere,
-Certificat de căsătorie;
3. Curriculum Vitae;
4. Listă de lucrări;
5. Chitanţă contravaloarea taxei de înscriere;
6. Certificat de competenţă lingvistică;
7. Copie carte identitate
Data, Semnătura, 

Lasă un răspuns