Anexa 5 Procedura de examen, proba orala (interviu) studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

Se stabileşte de către fiecare comisie şi urmăreşte, în principal, următoarele:
1. Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în raport cu orientarea acestuia spre tema aleasă.
2. Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se reflecte în lucrări de cercetare ştiinţifică ca responsabil de temă sau coautor
3. Activitatea publicistică: lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate Web of Science, Pubmed/Medline, alte baze de date internaţionale, recunoscute naţional;
4. Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale şi publicate în
rezumat în reviste cu ISSN sau ISBN;
5 Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde activităţi creative, de structurare şi interpretare a unor rezultate; formularea şi argumentarea opiniilor personale.

Lasă un răspuns