Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.010/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea,organizarea și functionarea cabinetelor medicale, din 03.06.2020

Legislatie

DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE pentru cabinetele medicale de specialitate

1. Alergologie și imunologie clinicăDotare:– tensiometru;– stetoscop;– termometru;– cântar;– taliometru;– centimetru;– spacer (camera de expansiune);– piesa bucală;– mască facială, pentru adulți și copii;– trusă pentru farmacoterapia de urgență – adrenalina injectabilă, corticosteroizi cu Administrare p.o. și parenteral, antihistaminic H1 cu instalare rapidă a efectului, antihistaminic H2 salbutamol (pentru administrare inhalatorie); branule, perfuzoare, seringi, soluții perfuzabile;– pulsoximetru;– nebulizator;– spirometru și/sau peakflowmetru, după caz;– reactivi pentru testare alergologică, lantete pentru testare prick, camere pentru testare patch, seringi și ace adecvate pentru testare intradermică, și alte materiale pentru testare alergologică, după caz.

2. Anatomie patologicăDotare:

a) Pentru compartiment de citotopatologie:Utilități:– instalație de apă curentă.Mijloace fixe:– centrifugă, cytospin;– balanță analitică;– microscop cu mărire x4, x10, x20, x40 (uzual pentru diagnostic microscopic);– trusă pentru efectuarea puncțiilor cu ac fin și consumabile (puncții glandă mamară, limfoganglioni, tiroidă, etc);– frigider;– instalație de purificare a aerului și evacuare a noxelor;– computer;– histotecă.Consumabile:– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea, în vederea neutralizării, tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție;– trusă pentru efectuarea puncțiilor cu ac fin și consumabile (puncții glandă mamară, limfoganglioni, tiroidă, etc).

b) Pentru compartiment de histopatologie:Utilități:-instalație de apă curentă și de gaz.Mijloace fixe:– microtom pentru parafină și cuțite clasice cu aparatură pentru ascuțit sau de unică folosință;– termostat pentru parafină (56°);– platină termostatată;– baie termostatată;– dispenser pentru parafină;– frigider;– balanță și trusă greutăți;– pH-metru;– hotă;– instalație de purificare a aerului și evacuare a noxelor;– histotecă;– dulap pentru păstrat blocuri de parafină;– centrifugă;– microscop cu mărire x4, x10, x20., x40 (uzual pentru diagnostic microscopic);Consumabile:– recipiente de dimensiuni variate: 100 – 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor prelevate de la necropsii;– pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi și cuțite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și piese de la necropsii;– recipiente de sticlă rezistente la solvenți organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticluțe cu capac, având capacitatea de 100 mlc cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea și includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– casete metalice și de plastic– bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;– bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;– cuțite pentru fasonare blocuri parafină;– ace de disociere;– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);– lame și lamele;– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– saci și cutii cu pereți rigizi pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare – tăietoare;– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție.

c) Pentru compartiment de imunohistochimie:Observații/utilități:– instalație de apă curentă și de gaz,– Blocurile (de parafină) se prelucrează în Compartimentul de Histopatologie,– Lamele pe care se întind secțiunile tăiate la microtom trebuie silanizate.Mijloace fixe:– aparatura enumerată anterior la dotarea compartimentului de histopatologie, la care se adaugă– micropipete de 10, 100, 1000 μl;– cameră umedă și întunecată;– cameră uscată și întunecată;– agitator magnetic;– oală sub presiune sau cuptor cu microunde.Consumabile:– recipiente de dimensiuni variate: 100 – 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor prelevate de la necropsii;– pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi și cuțite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și piese de la necropsii;– recipiente de sticlă rezistente la solvenți organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticluțe cu capac, având capacitatea de 100 mlc cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea și includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– casete metalice și de plastic;– bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;– bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;– cuțite pentru fasonare blocuri parafină;– ace de disociere;– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);– lame și lamele;– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– saci și cutii cu pereți rigizi pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare – tăietoare;– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție;– vârfuri pentru micropipete;– microtubuli Ependor;– stative;– sticlărie de laborator (cilindri gradați de diferite volume, pahare Berzelius de diferite mărimi; recipiente de colorat lame histologice);– lame silanizate;– kit-uri;– recipiente pentru colectarea, în vederea neutralizării, tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 din H.G. nr. 1.121/2002).d) Pentru compartiment de microscopie electronică:

Observații/utilități:– instalație de apă curentă și de gaz.Mijloace fixe:– microscop electronic de transmisie 100 Kvolți;– microscop optic x20, x40, x100;– termostat 60°C;– ultramicrotom;– knifemaker;– hotă chimică;– distilator;– laborator fotografic.Consumabile:– recipiente de dimensiuni variate: 100 – 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor prelevate de la necropsii;– pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi și cuțite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și piese de la necropsii;– recipiente de sticlă rezistente la solvenți organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticluțe cu capac, având capacitatea de 100 mlc cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea și includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– casete metalice și de plastic;– bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;– bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;– cuțite pentru fasonare blocuri parafină;– ace de disociere;– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);– lame și lamele;– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– saci și cutii cu pereți rigizi pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare – tăietoare;– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție.

e) Pentru compartiment de medicină moleculară:Observații/utilități:– instalație de apă curentă și de gaz.Mijloace fixe:– microscop cu fluorescent;– hotă cu flux laminar;– ultramicrocentrifugă 16000 g;– centrifugă 6000 g/universală cu răcire (rotoare pentru tuburi de 1,5 ml, swing out, pentru plăci);– centrifugă serologie;– echipament de amplificare și detecție ale acizilor nucleici și/sau ale semnalului (PCR și RT- PCR);– frigidere;– congelatoare (-20° C, -80° C);– lampă UV;– micropipete automate pentru fiecare arie de lucru;– balanță analitică;– autoclav;– vortexuri pentru fiecare arie de lucru;– baie uscată;– sistem electroforeză și imunodetecție Western Blot);– criotom.Consumabile:– recipiente de dimensiuni variate: 100-3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor prelevate de la necropsii;– pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi și cuțite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii și piese de la necropsii;– recipiente de sticlă rezistente la solvenți organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticluțe cu capac, având capacitatea de 100 mlc cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea și includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii și pieselor de la necropsii;– casete metalice și de plastic;– bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;– bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;– cuțite pentru fasonare blocuri parafină;– ace de disociere;– cuve și stative pentru colorație manuală (rezistente la solvenți organici);– sticlărie (cilindri gradați, pahare Berzelius și Erlenmayer de diferite mărimi, rezistente la temperaturi ridicate);– lame și lamele;– tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic și apoi transportul lor la histotecă;– recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizați, a substanțelor toxice, inflamabile și precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor);– saci și cutii cu pereți rigizi pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare-tăietoare;– reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;– dezinfectanți pentru suprafețe, instrumentar și personal;– echipamente de protecție.

3. Anestezie și terapie intensivăDotare:Dotare generală (pentru terapia durerii și anestezie/terapie intensivă în condiții de chirurgie de o zi – one day surgery)– trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie;– sursă de oxigen;– medicamente de urgență;– catetere periferice;– perfuzie endovenoasă;– monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);– stetoscop și tensiometru.Dotare specificăPentru terapia durerii:– truse sterile pentru tehnici loco-regionale și anestezice locale.Pentru anestezie-reanimare:– anestezice generale;– defibrilator;– capnografie (pentru laparoscopie);– aparat de anestezie.

4. Boli infecțioaseDotare:– stetoscop;– specul de consultație otică, narinară (eventual otoscop);– tensiometru;– termometru;– frigider pentru produse biologice;– ciocan reflexe;– cântar pentru copii și adulți;– mănuși, măști chirurgicale, halate de unică folosință;– soluții pentru dezinfecția după pacient infectat/colonizat cu C diff sau MDR;– pulsoximetru;– trusă de intervenție pentru șoc anafilactic;– apăsătoare limbă de unică folosință;– eprubete sterile sau echipamente de recreare de tip Venoject;– sursă mobilă de lumină direcționabilă sau lampă frontală tip ORL.Observații – colaborare directă cu un laborator clinic.

5. CardiologieDotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială;– oscilometru;– termometru;– electrocardiograf;– opțional: ecocardiograf;– echipament pentru testare de efort;– aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).6. Chirurgie generalăDotare:– pense anatomice;– pense chirurgicale;– pense hemostatice Pean și Kocher;– foarfece drepte și curbe;– bisturiu, inclusiv electrocauter;– termometre;– portace Mathieu;– ace chirurgicale;– ace de puncție;– pensa porttampon;– depărtătoare Farabeuf;– trusă traheostomie și canule;– sticlete butonate, sondă canelată;– pipă Guedell;– seringi de unică folosință;– tensiometru, stetoscop;– eprubete;– sonde uretrale;– atele Kramer;– mănuși chirurgicale;– tăvițe renale.7. Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivăDotare:a) Microchirurgie reconstructivă (nivel maxim de tratamente – injectări de toxină botulinică, acid hialuronic)Mijloace fixe– trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie;– mobilier medical specific, canapea de consultații medicale/masa de tratamenteTehnica medicală, instrumentar, consumabile:– aparat de urgență (adrenalina minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule de diverse mărimi)Observații: Hialuronidaza este o substanță recomandată de toate ghidurile internaționale pentru cei care practica injectare de Acid Hialuronic, astfel încât se recomandă minim 2 flacoane pe stoc și obținerea Autorizației de Punere pe Piață din partea Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicaleb) Cabinet de consultații și tratamente chirurgicale, inclusiv chirurgie minim ambulatorie – mică chirurgieMijloace fixe– trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie inclusiv defibrilator;– masă intervenții chirurgicale/tratamente;– sursă de oxigen (Butelie Oxigen Medical cu reductor și accesorii, 3-5 L);– autoclav clasa B, cu revizii la zi (pungi autoclav cu marker de sterilizare, casolete instrumentar autoclave, registru sterilizare, etichete sterilizare care se vor aplica la fiecare sterilizare, soluții de dezinfectat suprafețe și pardoseli);– Aparat UV pentru sterilizare cabinet;– Masă de instrumentar tip Mayo;– Lampă chirurgicală mobilă sau fixă;– Electrocauter;Tehnica medicală, instrumentar, consumabile:– 3 truse de mici intervenții; mâner bisturiu pentru lame de unică folosință, lame bisturiu unică folosință, foarfece minim 2, pensa anatomică, pensă chirurgicală, chiuretă, portac, fire de sutură sterile sertizate diferite mărimi, permanente și resorbabile, pense Pean 2 buc, Pense Kocher 2 buc, depărtător 1 buc.);– 5 seturi instrumente chirurgicale pentru pansamente/suprimarea firelor;– câmpuri operatorii de unică folosință pentru mica chirurgie – stoc minim 10 seturi;– halate chirurgicale de unică folosință, mănuși de unică folosință diverse mărimi, capeline de unică folosință, măști chirurgicale de unică folosință – stoc minim 5 seturi;– soluții dezinfectante mâini, betadină, apa oxigenată, alcool sanitar;– termometru;– comprese sterile;– ochelari protecție medic și asistente;– seringi de unică folosință, diverse, minim 100 buc în stoc;– Aparat de Urgență (adrenalină minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule diverse mărimi)Observații: Hialuronidaza este o substanță recomandată de toate ghidurile internaționale pentru cei care practica injectare de Acid Hialuronic, astfel încât propunem minim 2 flacoane pe stoc și obținerea Autorizației de Punere pe Piață din partea Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;

8. Chirurgie pediatricăDotare:– trusă instrumentar sutură plăgi;– material sutură atraumatic;– comprese sterile;– pansamente;– mănuși chirurgicale;– truse anestezie locală;– feși ghipsate+vată ortopedică;– dezinfectante;– megatoscop;– termometru;– cântar;– centimetru;– lame de bisturiu.

9. Chirurgie vascularăDotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– oscilometru;– aparat EKG;– doppler vascular;– opțional: ecograf cord;– termometre;– trusă chirurgicală minimă.

10. DermatovenerologieDotare:– tensiometru și stetoscop;– masă ginecologică;– lampă ultraviolete;– reflector;– electrocauter – dimensiuni medii sau mici;– microscop de laborator;– lupe cu mâner și cu bec de diferite dimensiuni;– apăsător limbă;– deschizător gură;– termometre;– ciocan reflexe;– instrumentar chirurgical de specialitate;– specul vaginal;– specul anal;– valvă ginecologică;– chiurete Volkmann;– extractor de comedoane;– truse pentru recoltat secreții sau alte produse palologice;– lampă de spirt;– trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluții perfuzabile, truse de perfuzie);– eprubete;– lame din sticlă, lamele;– setolonă, ață chirurgicală (nr. 5 – 10);– dermatoscop;Opțional: LASER.

11. Diabet zaharat, nutriție și boli metaboliceDotare:– tensiometru, stetoscop, oscilometru;– cântar de persoane, cu tija pentru înălțime;– oftalmoscop;– electrocardiograf;– diapazon pentru diagnosticul polinevritei;– seringi de unică folosință pentru insulină;– panglică pentru măsurarea circumferințelor (abdominală, fesieră);– aparat pentru determinarea în urgență a glicemiei;– colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie – cu reactivi sau teste.

12. EndocrinologieDotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– cântar pentru adulți;– taliometru;– centimetru;– ciocan reflexe;– exoftalmometru;– sfingomanometru;– instrument de antropometrie.

13. EpidemiologieDotare:– stetoscop;– tensiometru;– termometru;– cântar pentru adulți;– cântar pentru copii;– apăsător de limbă;– frigider pentru produse biologice cu termometru;– geantă frigorifică;– trusă de prim ajutor alergologic (adrenalină, hemisuccinat de hidrocortizon – inclusiv preparate cu administrare rapidă, prometazină fiole, salbutamol suspensie inhalatorie);– materiale dezinfectante/materiale sanitare (ace, seringi, mănuși, tampoane, materiale consumabile gen vacutainere, soluții perfuzabile, truse de perfuzie, catetere periferice);– aparat de oxigen portabil;– colectoare culturi biologice;– lampă ultraviolete/nebulizator microaerofloră;– calculator pentru baza de date a consultațiilor efectuate/conexiune la internet/imprimantă;– mobilier: pat de consultații, birou, rafturi, cuier.Observații: colaborare directă cu un laborator clinic, microbiologie și secții de boli infecțioase.

14. Expertiza medicală a capacității de muncă (medici experți ai asigurărilor)Dotare:– aparat pentru măsurarea TA;– stetoscop;– ciocan pentru reflexe;– taliometru;– spirograf;– negatoscop;– oscilometru;– optotip;– cântar pentru persoane.

15. Explorări funcționale – se efectuează în cadrul cabinetelor de specialitate (pneumologie, medicina muncii, medicina internă, cardiologie, neurologie, ortopedie)Dotare:– electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice și de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono);– bicicletă ergonomică;– sistem Holter;– ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D și Doppler pulsatil, continuu și color Transducer echo abdominal;– dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;– pulsoximetru;– spirometru;– sursă de oxygen;– trusă de urgență cu defribilator.

16. Farmacologie clinicăDotare:– trusă de prim ajutor;– tensiometru;– stetoscop;– electrocardiograf;– cântar;– ciocan reflexe;– termometru;– calculator cu conexiune la internet.

17. GastroenterologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– gastroscop;– colonoscop;– linie dezinfecție aparatură optică;Opțional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică.

18. Genetică medicalăDotare:– tensiometru;– stetoscop;– cântar pentru adulți;– cântar pentru copii;– pediometru;– ștachetă pentru măsurat înălțimea;– taliometru;– specule nazale și auriculare;– apăsătoare limbă;– lupă;– vacutainere;– oglindă frontală;– reflector cu picior.

19. Geriatrie și gerontologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– negatoscop;– electrocardiograf

20. HematologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– cântar pentru adulți;– ciocan reflexe;– pense (diferite);– termometru;– eprubete diverse.

21. IgienăDotare:a) Pentru desfășurarea activităților de igienă școlară (examinări de bilanț/periodice privind indici antropometrici și fiziometrici la școlari):– antropometru;– cântar de persoane;– bandă metrică plasticizată pentru măsurarea perimetrelor;– spirometru portabil;– tensiometru;– stetoscop;– aparat de măsurare a compoziției corporale (tip Omron) și calculare IMC.b) Pentru supravegherea condițiilor ambientale în spațiul interior și detectarea rapidă a abaterilor:– termohigrometru portabil;– luxmetru;– sonometru;– monitor portabil de măsurare a clorului rezidual din apa potabilă (indicator al eficienței dezinfecției acesteia).Consumabile:– trusă prim ajutor;– tampoane sterile (cotton swabs) pentru recoltări de pe suprafețe/mâinile personalului în vederea determinării încărcăturii bacteriene;– piese bucale de unică folosință pentru testele spirometrice;– ser fiziologic, apă distilată, alcool sanitar, etc.Tehnică de calcul:– calculatoare cu acces la internet;– imprimante alb-negru cu scaner.Mobilier:– pat de consultații, birou, rafturi, cuier.

22. Medicină de familieDotare:a) Pentru cabinetul de consultații:– canapea de consultații;– masă ginecologică sau canapeaua consultații să conțină suporți în vederea examinării obstetricale și ginecologice;– aparat de măsurat tensiunea arterial;– stetoscop;– cântar pentru adulți și copii;– taliometru;– apăsătoare limbă de unică folosință;– ciocan reflexe;– trusă completă de microchirurgie;– speculi vaginali de unică folosință;– centimetru de croitorie;– seringă Guyon pentru spălături auriculare;– atele Kramer;– termometre;– frigider pentru produse biologice cu termometru;– recipient pentru deșeuri biologice.b) Pentru aparatul de urgență:– Analgezice minore nemorfinice;– Adrenalină;– Atropină;– Hemisuccinat de hidrocortizon;– Antihipertensive;– Antispastice;– Aspirina;– Antipiretice;– Diazepam fiole, microclisma (5 mg);– Bronhodilatatoare inhalatorii;– Xilina 1%;– Antisecretorii gastrice;– Soluții cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%);– Hemostatice;– Nitroglicerină;– Antiemetice.23. Medicină de laboratorDotare:a) Pentru HEMATOLOGIE– analizor automat hematologie;– microscop optic;– analizor semiautomat/automat coagulare;– pipete automate;– termostat;– centrifugă;– sistem de determinare VSH;– frigider cu congelator.b) Pentru CHIMIE CLINICĂ (BIOCHIMIE)– analizor automat biochimie;– analizor semiautomat/automat examen biochimic urină;– linie semiautomată/automată electroforeza proteinelor serice;– microscop optic;– pipete automate;– centrifugă;– frigider cu congelator.

c) Pentru IMUNOLOGIE– analizor automat imunologie;– pipete automate;– centrifugă;– frigider cu congelator.Observații:– instalația de apă purificată (distilată) poate însoți analizoarele automate de biochimie sau se poate folosi apă distilată din comerț,– nu este corect a se impune linia ELISA sau analizor cu chemiluminiscență, ele reprezintă doar o modalitate de a efectua determinări imunologice,– în laborator poate fi folosit unul sau mai multe analizoare de imunologie care pot funcționa pe principii diferite, inclusiv ELISA sau chemiluminiscență, depinzând de gama de analize pe care dorește să o efectueze laboratorul.

d) Pentru MICROBIOLOGIE– termostat cu temperatură reglabilă,– hotă cu flux laminar vertical,– microscop optic,– densitometru,– frigider cu congelator,– bec de gaz/sistem echivalent,– anse bacteriologice,– lampă UV.Observații:– pentru laboratoarele care își pregătesc mediile de cultură în unitate, depinzând de tipul substanțelor care se folosesc pentru prepararea mediilor de cultură (pulbere sau semisolide) sunt necesare: ph-metru, autoclav pentru sterilizarea mediilor de cultură, baie de apă cu temperatură reglabilă,– nu se mai impune în laboratoarele din ambulatoriu autoclavul pentru distrugerea mediilor de cultură utilizate sau/și a produselor patologice care rezultă din activitatea de microbiologie având în vedere că deșeurile rezultate din activitatea de microbiologie sunt îndepărtate de către o firmă specializată de 2 – 3 ori/săptămână sau o dată/săptămână cu obligativitatea păstrării lor la frigider (2 – 8° C) conform Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.24. Medicină legalăDotare:– dotare minimă pentru evidența și arhivarea datelor;– nu necesită dotare medicală.25. Medicină internăDotare:– tensiometru;– stetoscop;– oscilometru (cabinetele gr. 1);– electrocardiograf (cabinetele gr. 1);– cântar pentru adulți;– ciocan reflexe;– pense diferite;– termometru;– eprubete diverse.26. Medicina munciiDotare:– cântar pentru adulți;– taliometru;– termometru;– aparat de măsurat tensiunea arterială;– stetoscop;– ciocan reflexe;– panou pentru acuitate vizuală (optotip) sau dotare cu aparat de testare a acuității vizuale (visiotest);– tabele pentru simț cromatic sau dotare cu aparat de testare pentru vedere cromatică (visiotest);– aparat pentru determinarea în urgență a glicemiei (glucometru).

Observații:– colaborare directă cu laborator clinic și microbiologic;– colaborare directă pentru investigații paraclinice sau dotare cu: electrocardiograf, spirometru, audiometru;Opțional (în afara baremului minimal): aparatură pentru determinări de noxe (agenți chimici, agenți fizici, agenți fizico-chimici) la locul de muncă;Opțional (în afara baremului minimal): centru de somnologie – nivel 1 (care efectuează doar poligrafii cardio-respiratorii): poligraf; atestarea colaborării cu un centru de somnologie de nivel 2.

27. Medicină NuclearăDotare: a) Pentru Cabinet Medicină Nucleară – diagnostic și/sau tratament radioizotopic– gamma camera cu sau fără sistem SPECT-CT și/sau scanner PET-CT și/sau scanner PET- RM;– hot lab (sau echivalent); Opțional: ecograf.b) Pentru Cabinet de Medicină Nucleară – Osteodensitometrie:– osteodensitometru DXA;– cântar;– taliometru;Opțional: ecograf.c) Pentru Cabinet de Medicină Nucleară – Consultații imagistice– nu se recomandă dotare minimală în acest caz.Opțional: ecografObservații:– conform pregătirii profesionale a medicilor specialiști de medicină nucleară, cabinetul de Medicină Nucleară poate fi organizat în mai multe moduri, fiecare cu un standard propriu de dotare minimă

28. Medicină sportivăDotare:– trusă cu tensiometru, stetoscop;– cronometru;– cântar;– taliometru;– compas antropometric;– panglică metrică;– adipocentimetru;– EKG cu 12 derivații;– pulsoximetru;– cicloergometru;– optotip;– test simț cromatic;– feși gipsate;– bandaje elastice;– termometru cu mercur;– mănuși de examinare;– fișă medico-sportivă tip;– trusă sanitară tip MS pentru cabinete.

29. NefrologieDotare:– tensiometru și stetoscop;– cântar;– bandelete reactive („stix-uri”) pentru determinări rapide ale unor componente urinare;– ultrasonograf general abdominal;– computer cu conexiune la Internet, birotică (imprimantă etc.) (pentru elaborarea actelor medicale);Opțional: modul Doppler pentru ultrasonograf, electrocardiograf, analizator pentru examinări minime.

30. NeonatologieDotare:– stetoscop;– monitor cardiorespirator pentru monitorizarea saturației O2 în sângele periferic, a AV, a FR, a TA;– manșete pentru măsurarea TA neonatale, adaptate monitorului cardiorespirator, de diferite mărimi (2, 3, 4);– cântar pentru sugari (0 – 10 kg);– masă de înfășat;– pediometru și centimetru;– dulap mobil pentru medicație de urgență;– aparat de testare auditivă;– nebulizator;– glucoteste;– bandelete pentru recoltarea screening-ului metabolic;– termometre;– apăsătoare limbă;– otoscop cu specul auricular de diferite dimensiuni;– sursă de oxigen medical;– aspirator mobil sau sursă fixă de aspirație;– tubulatură aferentă sursei de oxigen și aspirație;– bilirubinometru transcutanat;– laringoscop cu lamă dreaptă, Miller 0 și Miller 1;– sonde de intubație nr. 2, 2,5, 3, 4;– balon de ventilație autogonflabil (500 – 700 ml) și măscuțe;– branule de diferite dimensiuni;– soluții perfuzabile pentru situații de prim ajutor;– trusă mică de prim ajutor;– medicație de urgență;– sonde de aspirație gastrică31. NeurochirurgieDotare– aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;– stetoscop;– oftalmoscop;– termometru;– ace chirurgicale de diferite dimensiuni;– portac Hagedon cu gura dreaptă;– agrafe Michel;– bisturiu chirurgical;– ciocan reflexe;– chiuretă model Volkman de diferite dimensiuni;– foarfece chirurgical drept cu vârful ascuțit și cu vârful bont;– foarfece chirurgical curb cu vârful ascuțit și cu vârful bont;– pensă anatomică de 14,5 cm lungime;– pensă anatomică de 18 cm lungime;– pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1 x 2 dinți;– pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1 x 2 dinți;– sondă Foley, Thiemann, Nelaton;– pensă hemostatică model Kocher;– pensă hemostatică Pean;– pensă de aplicat și scos agrafele;– centimetru;– opțional: aparat Doppler extra-intracranian;– electroencefalograf portabil.

32. NeurologieDotare:– oftalmoscop (cu sau fără transformator);– ciocan de reflexe cu perie pentru evaluarea sensibilității tactile și cu ac pentru evaluarea sensibilității dureroase, înfiletate în interiorul mânerului;– diapazoane pentru explorarea sensibilității profunde;– dinamometru pentru examinarea forței segmentare;– trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;– trusă pentru examinarea sensibilității (ace atraumatice, instrumente pentru evaluarea discriminării tactile);– optotip mobil– planșe Ishihara pentru determinarea nivelului de discriminare a culorilor.

33. Neurologie pediatricăDotare:– tensiometru;– termometru;– stetoscop;– ciocan reflexe;– oftalmoscop;– spirală pentru urmărire ocular;– lanternă mică pentru RFM;– centimetru;– cântar;– taliometru;– abeslanguri de unică folosință pentru examinarea reflexelor fundului de gât;– diapason 128 hz;– card Snellen;Opțional: optotip, dinamometru, electroencefalograf, electromiograf, butelie portabilă oxigen.

34. Obstetrică-GinecologieDotare:Aparatură medicală:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– masă ginecologică;– reflector cu picior;– cântar pentru adulți;– taliometru;– sterilizator;– etuvă-pupinel;– ecograf cu sondă abdominală și transvaginală;– cardiograf.Instrumentar medical:– valve, specule vaginale;– pense porttampon + buton;– trusă de chiuretaj uterin;– trusă de mică chirurgie;– pelvimetru;– centimetru;– stetoscop obstetrical;– seringi diverse.

35. OftalmologieDotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială și stetoscop;– optotip de distanță cu proiector sau luminat pentru distanță;– optotip pentru aproape;– trusă de lentile sau foropter;– teste pentru simț chromatic;– autokeratorefractometru (dioptron);– biomicroscop;– oftalmoscop direct;– lentilă Volk pentru biomicroscopia segmentului posterior;– aplanotometru sau noncontract tonometru.

36. Oncologie medicalăDotare:– chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);– colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamograf), laborator de investigații biochimice și hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înaltă și curieterapie;Opțional: ecograf (în funcție de competență).

37. Ortopedie pediatricăDotare:– trusă de instrumente compusă din:– pense Kocher;– pense Pean;– foarfece;– pense anatomice;– pense chirurgicale;– raci Bachaus;– portac;– ace curbe triunghiulare;– material sutură atraumatic;– comprese sterile;– feși;– stetoscop;– negatoscop;– tensiometru;– feși gipsate;– trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);– cântar;– centimetru;– ciocan reflexe.

38. Ortopedie și traumatologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– goniometru;– negatoscop;– ciocan reflexe;– centimetru;– fir cu plumb;– depărtător Farabeuf;– chiurete de diferite mărimi.

39. OtorinolaringologieDotare:– sursă de oxigenoterapie cu barotaj;– sursă de aspirat;– apăsător limbă;– specule nazale;– specule auriculare;– specul Siegel sau lupă;– oglinzi laringiene;– oglinzi cavum;– oglindă frontală sau lampă Klar;– set diapazoane;– ace de aspirație auriculară;– seringă laringiană;– deschizător gură;– pensă în baionetă;– pensa Lubet-Barbon;– portvată auriculară;– pensă de limbă;– lampă de spirt;– termometru;– cristalizatoare;– sonde Nelaton, sonde drenaj;– scaun ORL;– șorț din cauciuc;– substanțe anestezice, hemostatice,vasoconstrictoare.

40. PediatrieDotare:– stetoscop;– tensiometru + manșete de toate dimensiunile;– apăsător de limbă;– otoscop;– termometru;– cântar pentru sugari, cântar pentru adulți;– taliometru, pediometru, centimetru;– canapea pentru consultații;– rolă cearșaf de hârtie;– lampă de examinare;– mănuși de examinare + mănuși sterile;– mască chirurgicală simplă;– șorț impermeabil;– butelie de oxigen + reductor de presiune sau concentrator de oxigen;– mască fără reinhalare, toate dimensiunile + tubulatură de oxigen;– nebulizator, spacer cu mască pentru administrarea medicației inhalatorii;– frigider;– comprese sterile;– betadină soluție;– clorhexidină soluție tegumentară/dermobacter;– rivanol;– lamă bisturiu;– pensă de unică folosință, foarfecă de unică folosință;– fașă de 10, 20 cm;– atelă membru superior și inferior;– spray pentru arsuri;– sonde urinare dimensiuni 8-18 Fr;– lampă pentru dezinfecție cu lumină ultraviolet;Medicație:– antipiretice;– antialgice;– bronhodilatatoare;– corticosteroizi;– antihistaminice;Acces rapid (în mai puțin de 1 minut) la dulap mobil pentru resuscitare dotat cu:– sonde de aspirație Yankauer și sonde flexibile, toate dimensiunile;– pulsoximetru;– aspirator portabil;– set canule orofaringiene (Guedel), toate dimensiunile;– pensa de limbă;– pensa McGill;– balon autogonflabil pentru resuscitare adult + copil;– set măști de resuscitare, toate dimensiunile;– canule intravenoase (abord periferic) 24, 22, 20, 18G;– garou;– materiale pentru fixare canulă intravenoasă (bandă adezivă);– materiale necesare accesului intravenos (dispozitiv de montare, canule, fixatoare);– trusă de perfuzie + ser fiziologic – flacon perfuzabil;– glucoză 10%;– seringi de diferite dimensiuni + robinet cu 3 căi;– defibrillator automat extern;– glucometru;Medicație de urgență:– adrenalină fiole;– Epipen 150 μg și 300 μg;– adenozină;– amiodaronă;– diazepam (intrarectal + intravenos).

41. PneumologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– termometru;– spirometru;– negatoscop;– opțional: trusă de puncție pleurală, ace pentru biopsie;– colaborare directă cu cabinet de radiologie, CT, laborator clinic și microbiologic;– acces la investigație bronhoscopică.– pulsoximetru– computer cu cititor de CD și program de citire DICOM– trusă de urgență;Opțional: aspirator.Observații:– colaborare cu un serviciu de urgență.

42. PsihiatrieDotare:– tensiometru;– ciocan reflexe;– termometru;– centimetru;– eprubete diverse.

43. Psihiatrie pediatricăDotare:– trusă de intervenție de urgență;– ciocan reflexe;– negatoscop;– oftalmoscop;– tensiometru;– stetoscop;– diapazon;– dinamometru;Opțional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.

44. RadiologieDotare:a) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistică Medicală – Radiologie Convențională– aparat de radiografie digitală sau cu sistem de digitizare sau– aparat de mamografie sau– aparat de radiografie dentară sau ortopantomograf sau cone beam CT sau– aparat de radioscopie și radiografie digitală;– obiecte anexe prevăzute de lege pentru autorizarea de funcționare: geam de sticlă plumbată, ecrane și șorțuri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiații ionizante;– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor – capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor;– instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanță de contrast iodată): trusă de intubație, sursă de oxigen, defibrillator cardiac;Observație: colaborare cu un serviciu de urgență.b) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistică Medicală – Ecografie– ecograf cu specificații minime: Doppler pulsat și color;– Transductor de uz abdominal cu bandă de frecvență minim între 3 și 5 MHz;– Transductor de țesuturi moi superficiale cu bandă de frecvență minim între 6 și 10 MHz;– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: videoprinter sau inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor.c) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistică Medicală – Computertomografie (CT)– aparat de computertomografie (CT);– seringă automată de injectare a substanței de contrast cu dublă cale;– obiecte anexe prevăzute de lege pentru autorizarea de funcționare: geam de sticlă plumbată, ecrane și șorțuri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiații ionizante;– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, de redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor;– trusă de intubație;– sursă de oxygen;– defibrilator cardiac;Observație: colaborare cu un serviciu de urgență.d) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistică Medicală – Imagistică prin Rezonanță Magnetică (IRM)– aparat de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM);– seringă automată de injectare a substanței de contrast (doar pentru unitățile care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de contrast);– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor;– instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanță de contrast): trusă de intubație, sursă de oxigen, defibrilator cardiac;Observație: colaborare cu un serviciu de urgență.

e) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistică Medicală – Osteodensitometrie– Osteodensitometru DXA;– cântar;– taliometru.f) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistică Medicală – Consultații Imagistice:– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor,Observație:– nu necesită dotare medicală de specialitate;– consultațiile imagistice (a doua opinie și teleradiologie) se pot asocia cu oricare dintre celelalte variante de organizare a cabinetului de radiologie imagistică medicală.g) Pentru Cabinet de Radiologie – Imagistică Medicală cu servicii complexe – reprezintă cabinetul care oferă servicii complexe de imagistică, ce constau din combinarea serviciilor oferite de oricare dintre variantele a) – f) de mai sus.Observație: dotarea minimă a unui cabinet de radiologie – imagistică medicală cu servicii complexe constă din îndeplinirea cumulativă a dotării minime necesare pentru fiecare serviciu individual oferit (variantele a) – f) de mai sus), iar în această situație, este necesară îndeplinirea doar o singură dată a următoarelor cerințe de dotare:– soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;– sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și– sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor.

45. Recuperare, medicină fizică și balneologieDotare:– aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;– negatoscop;– aparat curenți diadinamici sau aparat curenți de joasă frecvență-impulsuri etc.;– aparat curenți interferențiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;– aparat terapie cu ultrasunete;– dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglindă etc.);– termometru;– ciocan reflexe.

46. ReumatologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– negatoscop;– goniometru;– cântar pentru adulți;– ciocan reflexe;– centimetru.

47. Sănătate publicăDotare:– scaun, birou;– calculator sau laptop;– imprimantă multifuncțională;– acces la internet;– program de analiză statistică;– masă pentru întâlniri și scaune aferente;– dulap pentru depozitare documente;– stetoscop și tensiometru;– cântar adulți;– taliometru;– optotip.

48. StomatologieDotare:– unit dentar cu cel puțin două piese terminale;– truse de consultație (oglinzi, sonde și pense dentare) – minim 10 truse;– canule pentru aspirație;– freze pentru turbine și pentru pisele de mână;– instrumentar și ace pentru tratamente endodontice;– instrumentar chirurgical (clești pentru extracție, bisturiu/lame de bisturiu pentru părțile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensă chirurgicală, material de sutură pentru părțile moi, etc.);– seringi uniject cu ace și seringi de unică folosință;– instrumentar/aparatură de detartraj;– substanțe anestezice injectabile și topice;– linguri pentru amprentare;– echipament de protective (halat, mască, mănuși și ochelari);– echipament/aparatură pentru sterilizare;Observație: cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusa de urgență conform Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

49. Sală de kinetoterapieDotare:Condiții de spațiu:– suprafața utilă a sălii va asigura cel puțin 4,5 – 5 mp pentru fiecare pacient;– sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;– pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;– cabină de duș (cu apă caldă permanentă) și WC;– spațiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.Dotări specifice:– 1 spalier;– 2 saltele;– 1 oglindă de perete;– 1 masă kineto simplă;– 1 bancă;– 2 instalații-montaje scripete cu contragreutăți;– greutăți de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;– minimum 3 – 4 dispozitive pentru recuperare funcțională din grupa „dispositive ajutătoare” (de exemplu: pedalier, planșetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată și scăriță pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilitățile mâinii etc.);– cântar pentru persoane.

Dotări pentru urgență:– aparat de măsurat tensiunea arterială;– trusă de urgență:● 2 – 3 tipuri de mărimi de atele;● feși simple și feși elastice;● pansamente sterile;● dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);● 2 – 3 tipuri de medicație antialgică administrabilă oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăți);– 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);– nitroglicerină, 10 tablete;– nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală;– furosemid, 10 tablete;– atenolol sau metoprolol, 10 tablete.50. UrologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– negatoscop;– masă ginecologică;– lampă ultraviolete;– citoscop de diferite mărimi;– seringi Govon;– portace Mathieu;– trusă de benique;– trusă de mică chirurgie;– dilatator anal;– sonde uretrale;– sonde uretro-vezicale;– irigator;– pungi colectoare de urină;– bujii fuliforme de la nr. 1 – 8, câte 5 bucăți din fiecare;– bujii olivare exploratorii, 5 bucăți;– bujii pentru dilatare de la nr. 10 – 20, câte 5 bucăți din fiecare;– negatoscop;– sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăți din fiecare;– ecograf cu transductor abdominal și transrectal (în funcție de competență);– uretroscop cu element lucrativ și pense de extracție

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns