DECIZIE nr. 10 din 4 septembrie 2009 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial al Colegiului Medicilor din România

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 septembrie 2009 Data intrării in vigoare: 7 mai 2012 În temeiul art. 404 și al art. 406 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. 1 Membrii Colegiului Medicilor din România luați în evidența unui colegiu teritorial se pot transfera în cadrul altui colegiu teritorial în situațiile prevăzute de legislația în vigoare și vor fi luați în evidența acestuia din urmă în baza următoarelor documente: nota de transfer; copie de pe documentele-suport pentru calitatea de medic (diploma de medic) și pregătirea profesională (rezident, specialist, primar); copie de pe actul de identitate cu noul domiciliu și, după caz, certificat de căsătorie sau divorț (numai la schimbarea numelui și/sau a stării civile); adeverința de încadrare de la noul loc de muncă sau de exercitare a profesiei. Pentru perioadele de întrerupere a activității medicale poate fi solicitată copie de pe cartea de muncă; copie de pe decizia de pensionare (dacă este cazul).

ART. 2 1. Nota de transfer este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie, și se eliberează de către colegiul unde este înregistrat medicul, în baza unei cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie. 2. Înaintea eliberării notei de transfer, medicul solicitant are obligatia de a achita la zi cotizația datorată către colegiul de unde dorește să plece. 3. Cotizația plătita în avans se va vira către colegiul unde urmează să se transfere medicul, făcându-se mențiune în nota de transfer.

ART. 3 1. Nota de transfer va fi înmânată, sub semnătură, solicitantului și poate fi însoțită, la cererea medicului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordării certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România. 2. În registrul de evidență al medicilor se va menționa colegiul la care s-a transferat medicul.

ART. 4 Dacă la nivelul colegiului de unde se transferă medicul s-a înregistrat o sesizare împotriva sa ori a fost declanșată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se va transmite colegiului la care medicul se transferă.

ART. 5 1. La luarea în evidență a medicului de către noul colegiu teritorial se va emite un nou certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, cu un cod corespunzător, și se va reține cel anterior. 2. Colegiul teritorial care a luat în evidență medicul transferat va comunica Colegiului Medicilor din România noul cod alocat medicului, data luării în evidență și care au fost sumele virate către vechiul colegiu ca fiind cotizație plătită în avans.

ART. 6 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae București, 4 septembrie 2009

Lasă un răspuns