DECIZIE nr. 3 din 23 ianuarie 2009 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 9 martie 2009 Data intrării in vigoare: 9 martie 2009 În temeiul art. 385, al art. 404 alin. (2) și al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. I Articolul 8^1 din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Art. 8^1 . (1) Toate avizele de continuare a activității peste vârsta de pensionare vor fi emise și eliberate de către colegiile teritoriale. (2) Avizul prevăzut la art. 6 se emite de Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România. (3) Pentru medicii care își desfășoară activitatea în unitățile medicale publice, avizele de continuare a activității peste vârsta de pensionare pot fi prelungite până la primirea deciziei de pensionare, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care s-a depus dosarul de pensionare de către angajator, cu excepția cazului în care sunt aplicabile dispozițiile art. 4.

ART. II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae București, 23 ianuarie 2009.

Lasă un răspuns