DECIZIE nr. 21 din 31 august 2007 privind exercitarea unor activități de medicină complementară de către medici

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 3 octombrie 2007 Data intrării in vigoare: 3 octombrie 2007 În temeiul art. 404 și 406 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 și 4 din Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. 1 Medicii care au dobândit atestatul de competență în acupunctură, homeopatie și api-fitoterapie vor practica aceste activități numai în cadrul cabinetelor medicale legal înființate.

ART. 2 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Mircea Cinteză București, 31 august 2007.

Lasă un răspuns