DECIZIE nr. 7 din 18 aprilie 2008 privind completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 27 mai 2008 Data intrării in vigoare: 27 mai 2008 În temeiul art. 385, al art. 404 alin. (2) și al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. I După articolul 8 din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008, se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins: Art. 8^1 . (1) Toate avizele de continuare a activității peste vârsta de pensionare vor fi validate de Colegiul Medicilor din România. (2) Avizul pentru menținerea în funcție a șefilor de secție peste vârsta de pensionare se emite de Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România.

ART. II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae București, 18 aprilie 2008.

Lasă un răspuns