DECIZIE nr. 22 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1063 din 29 decembrie 2016

Data intrării in vigoare: 1 februarie 2016

În temeiul art. 439 lit. i) și art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România decide: ART. I Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008 se modifică după cum urmează:

Articolul 1 va avea următorul cuprins:

ART. 1

– Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcție în baza calității de medic au obligația de a achita lunar cotizația de membru în valoare de 50 de lei.

ART. II

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2017.

Președintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean București, 16 decembrie 2016.

Lasă un răspuns