DECIZIE nr. 8 din 3 octombrie 2013 privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 octombrie 2013 Data intrării in vigoare: 30 octombrie 2013 În temeiul art. 406 și 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. 1 Avizul pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie în alte localități decât în localitatea unde funcționează sediul principal se emite de către colegiile teritoriale, dacă solicitantul face dovada că poate asigura, personal sau prin angajații proprii, un program de minimum 35 de ore pe săptămână la punctul de lucru și este îndeplinită una dintre următoarele condiții: a) în localitatea unde se dorește înființarea punctului secundar de lucru nu mai funcționează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie; b) numărul populației pe fiecare cabinet medical în specialitatea medicină de familie existent în localitatea respectivă este mai mare de 2.500 de locuitori cu domiciliul stabil în localitatea respectivă, dacă mai există un alt cabinet medical.

ART. 2 Dovada posibilității asigurării unui program de cel puțin 35 de ore pe săptămână se face, după caz, cu copia contractului de muncă al angajatului, respectiv angajaților care nu se află în raporturi contractuale cu casa județeană de asigurări de sănătate sau se asigură personal, cu angajamentul medicului titular că va asigura 35 de ore pe săptămână.

ART. 3 În situația în care distanța dintre sediul principal și punctul secundar de lucru este mai mare de 15 km, serviciile se vor asigura cu medic angajat.

ART. 4 La data intrării in vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 17/2010 privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 13 ianuarie 2011.

ART. 5 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae Satu Mare, 3 octombrie 2013.

Lasă un răspuns