DECIZIE nr. 5 din 26 iulie 2013 pentru completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 19 august 2013 Data intrării in vigoare: 19 august 2013 În temeiul art. 406, 414 și 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. I Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, se completează după cum urmează: În anexa nr. 1, la articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) cu următorul cuprins: (1^1) Universitățile și/sau facultățile de medicină și farmacie acreditate vor achita, pentru creditarea planului anual de cursuri postuniversitare, o taxă de 100 de euro pentru fiecare pachet de maximum 100 de cursuri, începând cu anul universitar 2013-2014. Orice alte cursuri suplimentare, în afara planului anual trimis inițial, se creditează conform prevederilor alin. (1).

ART. II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae București, 26 iulie 2013.

Lasă un răspuns