DECIZIE nr. 8 din 7 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de întocmire a listelor de medici speciliști ce urmează să fie comunicate Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”

Legislatie

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN BUCUREȘTI

Data intrării in vigoare: 15 decembrie 2016

Văzând solicitarea transmisă Colegiului Medicilor din Municipiul București de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” prin Adresa nr. A8/1023/2016 din 23.10.2016, în temeiul art. 428 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a art. 80 din Statutul Colegiului Medicilor din România, Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul București decide:

ART. 1

Biroul Executiv al Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul București va aproba listele de medici pentru fiecare specialitate medicală, ce vor fi comunicate Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” în vederea obținerii de către această instituție, atunci când este cazul și în condițiile legii, a unei opinii medicale de specialitate.

ART. 2

(1) Va fi înregistrat în listele prevăzute la art. 1, medicul care își exprimă în mod expres acordul pentru a figura în lista respectivă, conform modelului din anexă și îndeplinește următoarele condiții:

a. este membru cu drept de liberă practică aflat în evidența Colegiului Medicilor din Municipiul București;

b. are cel puțin titlul didactic cu funcție de predare sau este medic primar; c. nu a fost sancționat în cauze vizând exercitarea greșită a actului profesional de către comisia de disciplină a corpului profesional în ultimul an;

d. nu a avut ridicat dreptul de liberă practică printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o cauză privind un malpraxis medical nu este membru în Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiul București sau al Comisiei de Jurisdicție.

(2) Sub semnătură electronică, acordul medicului poate fi transmis și în format electronic.

ART. 3

Eliminarea unei persoane din listele prevăzute la art. 1 va avea loc în următoarele condiții:

a. la cererea persoanei respective;

b. în caz de deces;

c. survenirea uneia din situațiile prevăzute la art. 2.

ART. 4

(1) Ca regulă, listele prevăzute la art. 1 vor fi revizuite și după caz completate de către Biroul Executiv al Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul București în luna ianuarie a fiecărui an și ori de câte ori se constată că există una din situațiile prevăzute la art. 3.

(2) În vederea execitării atribuției de la alin. 1, în luna decembrie a fiecărui an, medicilor, din listele prevăzute la art. 1, li se va solicita exprimarea acordului de a fi menținuți pe listele respective.

ART. 5

Persoanele aflate pe listele prevăzute la art. 1 nu sunt în raporturi de subordonare cu Colegiul Medicilor din Municipiul București, nu-l reprezintă și nu-l angajează juridic în niciun fel. În toate cazurile în care vor fi consultate sau vor exercita un act profesional aceste persoane sunt libere să acționeze conform prevederilor legale, a normelor și a principiilor fundamentele ale profesiei medicale precum și conform propriei lor conștiințe.

ART. 6

Prezenta decizie, inclusiv anexa intră în vigoare începând cu data de 15.12.2016, se publică pe site-ul Colegiului Medicilor din Municipiul București, ocazie cu care se va întocmi un proces verbal, și se va comunica Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.

Președinte, Prof. univ. dr. CĂTĂLINA POIANĂ București, 7 decembrie 2016.

Lasă un răspuns