ORDIN nr. 418 din 20 aprilie 2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora

Legislatie

ORDIN nr. 418 din 20 aprilie 2005pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora

EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 9 iunie 2005

Văzând Referatul Direcției de resurse umane și dezvoltare profesională nr. M.C. 5.068 din 20 aprilie 2005,în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și ale Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin

Articolul 1Se aprobă Catalogul național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, prevăzut în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2Se aprobă Normele metodologice de organizare și desfășurare a programelor de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, prevăzute în anexa nr. VI, precum și în anexele nr. VII-IXcare fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3Certificatele de competențe și certificatele de supraspecializări, obținute în baza reglementărilor anterioare, conferă aceleași drepturi ca și atestatele de studii complementare.

Articolul 4Medicii specialiști și primari confirmați în specialități clinice medicale, chirurgicale și specialități paraclinice au acces la programele prevăzute în anexa nr. I, compatibile cu specialitatea în care sunt confirmați, și potrivit prevederilor curriculare aprobate.

Articolul 5Medicii specialiști și primari care își mențin specialitatea de medicină generală au acces la programele de studii complementare aferente specialității medicină de familie, prevăzute în anexa nr. I.

Articolul 6Medicii dentiști confirmați în specialități medico-dentare și medicii dentiști cu drept de liberă practică au acces la programele de atestare de studii complementare prevăzute în anexa nr. II.

Articolul 7Farmaciștii specialiști și primari au acces la programele de studii complementare prevăzute în anexa nr. III, în limita specialității în care sunt confirmați.

Articolul 8Absolvenții facultăților de medicină și farmacie, cu drept de liberă practică, au acces la programele de studii complementare prevăzute în anexele nr. IV și V.

Articolul 8^1(1) La programul de studii complementare pentru obținerea atestatului în asistență medicală de urgență prespitalicească au acces:a) medicii de medicină generală cu drept de liberă practică;b) medicii confirmați specialiști și, respectiv, în specialitățile: anestezie și terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie.(2) Medicii prevăzuți la alin. (1), încadrați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, precum și în structurile de primire a urgențelor, care nu au obținut certificat de competență/atestat în urgențe prespitalicești/urgențe medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program.(la 12-05-2009,

Art. 8^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 403 din 30 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2009. )Articolul 8^2(1) Programul de studii complementare pentru obținerea atestatului în asistență medicală din cadrul structurilor de primire a urgențelor poate fi efectuat de către medicii care au obținut certificat de competență/atestat în urgențe prespitalicești/urgențe medico-chirurgicale/asistență medicală de urgență prespitalicească.(2) Înscrierea la programul prevăzut la alin. (1) se poate face în primii 3 ani de la finalizarea pregătirii în domeniul asistenței medicale de urgență prespitalicească. După expirarea acestui termen, admiterea la program se face numai după promovarea probei de evaluare a cunoștințelor teoretice și practice, organizată în acest sens.(la 12-05-2009,

Art. 8^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 403 din 30 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2009. )

Articolul 8^3Absolvenții facultăților de medicină promoția 2005 și promoțiile ulterioare, care nu au obținut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare.(la 12-05-2009, Art. 8^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 403 din 30 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2009. )

Articolul 9Pentru programele de studii complementare pentru dobândirea de atestate se stabilesc și se percep taxe de instruire, conform legii.

Articolul 10Rezidenții confirmați în specialități, în al căror curriculum de pregătire este prevăzut un modul în domeniul în care se obțin atestate de studii complementare, după confirmarea ca specialiști, sunt îndreptățiți să practice abilitățile dobândite, cu excepțiile prevăzute în anexa nr. I (# și *).

Articolul 11Acreditarea și inițierea unui nou program de pregătire complementară se vor face numai la propunerea Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății și cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România, respectiv Colegiului Farmaciștilor din România.

Articolul 12Atestatele și adeverințele de absolvire ale programelor de studii complementare care necesită sau nu completarea studiilor cu diverse manopere pentru susținerea examenului de atestare și atestatele de pregătire complementară sunt cele prevăzute în anexa nr. IX.

Articolul 13Direcția de resurse umane și dezvoltare profesională, celelalte direcții din cadrul Ministerului Sănătății și Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Mircea Cinteză
București, 20 aprilie 2005.Nr. 418.Anexa ICatalogul național de programe de studii complementare – specialități clinice și paraclinice

NR. CRT ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAȚIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE CONDIȚII DE PARTICIPARE SPECIALITĂȚI
MEDICALE CHIRUR-GICALE PARA- CLINICE MEDICINĂDE FAMILIE
1. Acupunctură Prof. Dr. Dumitru CONSTANTIN București X X   X
1^1. Alergologie și imunologie pediatrică Prof. Dr. Evelina Moraru București, Cluj-Napoca, Iași X      
2. Apiterapie-fitoterapie- aromaterapie Prof. Dr. Viorica ISTUDOR București X X   X
2^1. Asistența medicală de urgență prespitalicească Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea București Cluj-Napoca Craiova Iași Oradea Târgu Mureș Timișoara Arad Galați X X   X
2^2. Asistența medicală din din cadrul structurilor de primire a urgențelor Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea București Cluj-Napoca Craiova Iași Oradea Târgu Mureș Timișoara Arad Galați X X   X
3. Audiologie Dr. Alexandru PASCU Prof. Dr. Elena IONIȚĂ București Craiova   X♦    
4. Biostimulare cu radiație LASER de joasă putere Prof. Dr. Adriana Sarah NICA București X X   X
4^1. Cardiologie intervențională Prof. Dr. Iancu Adrian București Cluj Iași Timișoara Târgu Mureș X      
4^2. Cardiologie pediatrică Prof. Dr. Rodica Togănel București Cluj-Napoca Târgu Mureș Timișoara X      
5. Chirurgie artroscopică Dr. Cristian STOICA București   X    
6. Chirurgie endoscopică O.R.L. Conf. Dr. Viorel ZAINEA Prof. Dr. Marcel COSGAREA București Cluj-Napoca   X♦    
7. Chirurgia esofagului Conf. Dr. Mihnea IONESCU Prof. Dr. Cristian DRAGOMIR București Iași Sibiu Tg. Mureș   X    
8. Chirurgie hepato-bilio- pancreatică Prof. Dr. Irinel POPESCU București Cluj-Napoca Iași   X    
9. Chirurgie laparoscopică- nivel I (tehnici de bază) Prof. dr. Traian Pătrașcu Arad, Brașov București Cluj-Napoca   X    
      Constanța Craiova Galați Iași Oradea Sibiu Târgu Mureș Timișoara        
10. Chirurgie laparoscopică- nivel II (tehnici avansate) Prof. dr. Traian Pătrașcu București Cluj-Napoca Craiova Iași Sibiu Târgu Mureș Timișoara X      
10^1 Chirurgie pediatrică laparoscopică – nivel I (tehnici de bază) Prof. dr. Ionescu SebastianNicolae București Craiova Iași Timișoara   X    
10^2 Chirurgie pediatrică laparoscopică – nivel II (tehnici avansate) Prof. dr. Ionescu SebastianNicolae București Iași Timișoara        
11. Chirurgie laparoscopică ginecologică Prof. Dr. Adrian Stretean prof. Dr. Szabo Bela conf. Dr. Suciu Nicolae București Cluj-Napoca Iași,Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara   X    
12. Chirurgie oncologică Prof. Dr. Irinel POPESCU Prof. Dr. Lucian Ștefan LAZĂR București Cluj-Napoca Timișoara   X    
13. Chirurgie spinală Dr. Florin EXERGIAN București   X    
14. Chirurgie toracoscopică Prof. Dr. Teodor HORVAT Prof. Dr. Alexandru NICODIN București Timișoara   X    
15. Colposcopie Prof. Dr. Cernea Nicolae, Conf. Dr. Mureșan Daniel, Conf. Dr. Anca Stănescu București Cluj-Napoca, Craiova, Iași,Târgu Mureș, Timișoara   X*    
16. Tomografie computerizată Prof. Dr. Șerban Alexandru GEORGESCU Prof. Dr. Andrei BONDARI București Cluj-Napoca Craiova     X*  
17. Dermato-cosmetologie Prof. Dr. Sanda POPESCU Prof. Dr. Zenaida PETRESCU București Iași Cluj-Napoca Timișoara X♦      
17^1. Endocrinologie pediatrică 1.Prof. dr. Poiană Cătălina2.Prof. dr. Coriolan Ulmeanu București Cluj-Napoca Iași, Târgu Mureș X      
18. Ecografie abdominală intervențională Dr. Dan Adrian STĂNESCU Prof. Dr. Radu BADEA București Cluj- Napoca Timișoara Iași X X    
19. Ecografia aparatului locomotor Conf. Dr. Ștefan CRISTEA București, Cluj-Napoca X X    
20. Ecografie endocrină Dr. Daniel GRIGORIE Conf. Dr. Carmen VULPOI București Cluj-Napoca Iași Timișoara X♦      
20^1. Ecografia musculoscheletală în Reabilitarea medicală Conf. dr. Cinteză Delia București X      
21. Ecografie oculo-orbitară Prof. Dr. Benone CÂRSTOCEA Prof. Dr. Marie-Jeanne KOOS București Tg. Mureș Timișoara   X♦    
22. Ecografie vasculară Dr. Ileana ARSENESCU Prof. Dr. Nour OLINIC București Cluj- Napoca Iași Timișoara X X    
23. Ecocardiografie generală Prof. Dr. Carmen Ginghină Conf. Dr. Carmen BEDELEANU București Cluj- Napoca Iași Timișoara X♦      
24. Ecocardiografie transesofagiană (specială) Conf. Dr. Dragoș VINEREANU Conf. Dr. Carmen BEDELEANU București Cluj- Napoca Iași Timișoara X      
25. Economie sanitară management financiar Ec. Cipriana MIHĂESCU-PINȚIA București X X X X
26. Endoscopie bronșică Dr. Emilia CRIȘAN București X* X    
27. Endoscopie digestivă diagnostică Prof. Dr. Mircea DICULESCU Prof. Dr. Oliviu PASCU București Cluj-Napoca Iași Timișoara X X    
28. Endoscopie digestivă terapeutică Dr. Cristian GHEORGHE Prof. Dr. Carol STANCIU București Cluj-Napoca Iași Timișoara X X    
29. Endoscopie digestivă pediatrică Prof. Dr. Nicolae MIU Prof. Dr. Marin BURLEA București Cluj-Napoca Iași Timișoara X X    
29^1. Electrofiziologie cardiacă intervențională Conf. dr. Siliște Călin Dr. Vătășescu Radu București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Timișoara X      
30. Explorări funcționale respiratorii speciale Dr. Nicoleta BASCĂ București X♦      
30^1. Fitoterapie și fitofarmacologie practică Prof. Dr. Monica HĂNCIANU Iași X X X X
31. Foniatrie Dr. Constantin BOGDAN București   X    
31^1. Gastroenterologie pediatrică Prof. dr. Burlea Marin Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș X      
32. Gineco-oncologie Prof. Dr. Peltecu Gheorghe Prof. Dr. Szabo Bela București Cluj-Napoca Târgu Mureș   X    
33. Histeroscopie Prof. Dr. Mircea Onofriescu, Conf. Dr. Nicolae Suciu București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara, Târgu Mureș   X*    
34. Homeopatie Dr. Liliana Doina PAVLOVSCHI București, Constanța, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Timișoara X X X X
34^1. Hematologie-oncologie pediatrică Prof. Dr. Arion Constantin,conf. Dr.Dragomir Monica Desiree, Prof. Dr. Maria Despina Baghiu București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Timișoara X      
34^1. Homeopatie clinică și etică medicală Conf. Dr. Cristina GAVRILOVICI Lect. univ. dr. Dumitru GAFIȚANU Iași X X X X
35. I.R.M. Prof. Dr. Șerban Alexandru GEORGESCU Prof. Dr. Andrei BONDARI București Iași Craiova     X*  
36. Îngrijiri paliative Prof. Dr. Rodica ANGHEL Dr. Daniela MOȘOIU București Brașov X X   X
37. LASER în dermatologie Prof. Dr. Dan Gheorghe FORSEA Prof. Dr. Virgil FEIER București Timișoara Cluj-Napoca Iași X♦      
38. LASER în oftalmologie Prof. Dr. Benone CÂRSTOCEA București   X♦    
39. LASER în O.R.L. Conf. Dr. Viorel ZAINEA Prof. Dr. Stan COTULBEA București Timișoara   X♦    
40. Litotriție extracorpo- rală Dr. Radu CONSTANTINIU Prof. Dr. Florin MICLEA București Cluj-Napoca Oradea Tg. Mureș Timișoara   X    
41. Managementul cabinetului medical și promovarea sănătății Conf. Dr. Dana Galieta MINCĂ Conf. Dr. Georgeta ZANOVSCHI București Cluj-Napoca Iași Sibiu Timișoara       X
42. Managementul serviciilor de sănătate SNSPMPDSB București, Cluj-Napoca, Iași,Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara X X X X
42^1. Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratoriidin timpul somnului – Somnologie poligrafie Prof. dr. Mihălțan Florin București X X   X
42^2. Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratoriidin timpul somnului – Somnologie poligrafie, polisomnografie și titrare CPAP/BiPAP Prof. dr. Mihălțan Florin București X X    
42^3 Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii. Ventilație noninvazivă Prof. dr. Mihălțan Florin București X      
43. Managementul medical al antrenamentului sportiv Prof. Dr. Ioan DRĂGAN București X X   X
44. Managementul medical al dezastrelor Prof. Dr. Dan MĂNĂSTIREANU București X X X X
44^1 Medicina de călătorie Prof. dr. Streinu Cercel AdrianHristea Adriana București Constanța X X   X
45. Medicină aerospațială Prof. Dr. Marian Macri București X     X
46. Medicină hiperbară Prof. Dr. Marian Macri București Constanța Craiova X X   X
47. Medicină de întreprindere Prof. Dr. Eugenia NAGHI Prof. Dr. Dorin BARDAC București Cluj-Napoca Craiova Iași Sibiu Timișoara X     X
48. Medicină materno-fetală Prof. Dr. Florin Stamatian Prof. Dr. Radu Vlădăreanu București Cluj-Napoca Iași Timișoara   X    
48^1. Medicină respiratorie pediatrică Prof. Dr. Orășeanu Dumitru București, Cluj-Napoca, Sibiu X      
49. Medicină școlară Conf. Dr. Aurelia Cordeanu București Cluj-Napoca Craiova Iași Sibiu Timișoara       X
49^1. Nefrologie și dializă pediatrică Conf. Dr. Balgradean Mihaela București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș X      
49^2. Neurochirurgie endovasculară Prof. Dr. Gorgan Radu Mircea București   X    
50. EEG Prof. Dr. Marina ȚICMEANU București X X    
51. EMG Conf. Dr. Ioan BURAGA București X X    
51^1. Electromiografia în Reabilitarea medicală Prof. dr. Berteanu Mihai București X      
52. PEC Prof. Dr. Ovidiu BĂJENARU București X X    
53. Parazitologie clinică Dr. Carmen CREȚU București X      
54. Planificare familială Conf. Dr. Blidaru Iolanda, Conf. Dr. Manuela Russu București Cluj-Napoca Craiova Iași Timișoara Tg. Mureș   X♦   X
55. Psihofarmacologie Prof. Dr. M .D. GHEORGHE Prof. Dr. Dragoș MARINESCU București Craiova X      
56. Psihogeriatrie Dr. Cătălina TUDOSE București X      
57. Psihoterapie Dr. Ileana BOTEZAT ANTONESCU Dr. Radu TEODORESCU București Iași X      
57^1. Radiostereo-chirurgie gamma knife Prof. Dr. Gorgan Radu Mircea București   X    
57^2. Reumatologie pediatrică Conf. Dr. Iagăru Nicolae București Cluj-Napoca X      
58. Senologie imagistică Dr. Mihai LESARU Dr. Cristina CIORTEA București Cluj-Napoca Craiova Iași Timișoara X X X♦  
59. Sexologie Prof. dr. Voichița Mogoș Prof. dr. Cătălina Poiană București Cluj-Napoca Craiova Iași Timișoara X X   X
59^1. Stimulatoare și defibrilatoare cardiace implantabile Prof. dr. Dobreanu Dan Dr. Cozma Dragoș București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Timișoara, Brașov X      
60. Terapia durerii Conf.Dr. Florin COSTANDACHE București X X   X
60^1. Terapie intensivă Prof. Dr. Dorel Săndesc București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara X      
60^2. Terapie intensivă pediatrică Șef lucrări Ciomârtan Tatiana București, Cluj-Napoca X      
60^3. Terapia durerii în Reabilitarea medicală Prof. dr. Berteanu Mihai București X      
61. Termografie Dr. Ioan MOGOȘ București X X X X
62. Toxicologie clinică Prof. Dr. Victor VOICU București X X   X
63. Tratamentul infertilită- ții cuplului și reprodu- cerea umană asistată (de exemplu, fertilizare in vitro) Prof. dr. Florin Stamatian Prof. dr. Bogdan Marinescu București Cluj-Napoca Iași   X    
63^1. Ultrasonografia aparatului urinar la adult Prof. dr. Checheriță Ionel Alexandru București Cluj-Napoca X      
64. Eliminată            
65. Ultrasonografie generală nivel I conf. dr. Adrian Costache prof. dr. Radu Badea București, Cluj- Napoca, Constanța, Craiova, Iași,Oradea, Sibiu,Târgu Mureș, Timișoara X# X X<> X
66. Ultrasonografie generală nivel II conf. dr. Adrian Costache prof. dr. Radu Badea București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași,Oradea, Sibiu,Târgu Mureș, Timișoara X X X<> X
67. Ultrasonografie Doppler cerebrală Prof. Dr. Ovidiu BĂJENARU București X X    
68. Ultrasonografia obstetricală și ginecologică, nivel I (diagnostic de sarcină șipatologie ginecologică) Prof. Dr. Florin Stamatian Prof. Dr. Radu Vlădăreanu București Cluj-Napoca Craiova,Iași, Timișoara, Târgu Mureș,   X#    
69. Ultrasonografia obstetricală și ginecologică, nivel II (diagnostic de morfopatologie fetală) Prof. Dr. Florin Stamatian prof. Dr. Radu Vlădăreanu București Cluj-Napoca Iași, Timișoara, Târgu Mureș,   X#    
70. Uroginecologie Prof. dr. Szabo Bela Prof. dr. Bumbu Gheorghe București, Oradea, Târgu Mureș   X    

1.#Ultrasonografia generală nivelul I, Ultrasonografia obstetricală și ginecologică nivelul I și Chirurgia laparoscopică nivelul I reprezintă o primă etapă din instruirea în domeniu, în cadrul specializării, în prezent. Pentru a avea posibilitatea de a emite buletine de diagnostic sau a practica tehnicile respective este necesară completarea pregătirii cu nivelul II, care corespunde competenței în Ecografie generală, Ecografie obstetricală și ginecologică, Chirurgie laparoscopică – tehnici avansate.*Pentru a putea practica Endoscopia bronșică, Colposcopia, Histeroscopia, CT, IRM, pregătirea are loc în interiorul specializării, dar, în faza actuală de dezvoltare, este necesară susținerea unui examen suplimentar, după confirmarea ca medic specialist.♦Aceste programe sunt module în rezidențiatul actual, iar abilitățile respective vor intra în competența profesională standard a unui specialist.În mod expres, în cazul Gastroenterologiei, abilitățile de Endoscopie digestivă diagnostică și Ecografie generală fac parte din competența profesională standard a unui medic specialist.2. În perioada 2012-2015, activitatea de pregătire a medicilor specialiști și primari în Obstetrică-ginecologie înscriși în Centrul Universitar Oradea la programul de studii complementare în Chirurgie laparoscopică ginecologică se va desfășura în coordonarea responsabililor de program din centrele universitare București și Târgu Mureș.(la 08-11-2018,

Anexa I a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.385 din 31 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 08 noiembrie 2018 )

Anexa IICatalogul național de programe de studii complementarespecialități medico-dentare și pentru medicii dentișticu drept de liberă practică

NR. ATESTAT DE PREGĂTIRE CRT. COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAȚIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE
1. Acupunctură Prof. Dr. Dumitra CONSTANTIN București
2.   Apiterapie-fitoterapie- aromaterapie Prof. Dr. Viorica ISTUDOR   București  
3.    Abrogat           
4.       Homeopatie       Dr. Liliana Doina Pavlovschi       București Constanța Cluj-Napoca Iași Timișoara Sibiu
4^1.  Homeopatie clinică și etică medicală Conf. dr. Cristina GAVRILOVICI Lect. univ. dr. Dumitru GAFIȚANU Iași  
5.    Implantologie    Prof. Dr. Augustin MIHAI Prof. Dr. Dorin BRATU   București Cluj-Napoca Timișoara
5^1.     Inhalosedare prin amestec inhalator cu protoxid de azot și oxigen, în medicină dentară Prof. Dr. Bucur Alexandru      București     
6.   Managementul medical al dezastrelor Prof. Dr. Dan MĂNĂSTIREANU   București  
7.       Managementul cabinetuluimedico-dentar și promovarea sănătății     Conf. Dr. Dana Galieta MINCA Prof. Dr. Corneliu AMARIEI      București Cluj-Napoca Constanța Iași Sibiu Timișoara
8.         Managementul serviciilorde sănătate        SNSPMPDSB         București Cluj-Napoca Constanța Iași Oradea Sibiu Tg. Mureș Timișoara
9. Abrogat    
10 Pedodonție Prof. Dr. Rodica LUCA București
11 Terapia durerii Conf. Dr. Florin COSTANDACHE București
12 Termografie Dr. Ioan MOGOȘ București
13     Utilizarea terapeutică și chirurgicală a LASER-ilor în Medicină dentară Prof. Dr. Carmen TODEA     Timișoara    

(la 29-05-2013, Punctul 4^1 al anexei II a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 15 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. )

Anexa IIICatalogul național de programe de studii complementare –specialități farmaceutice

NR. ATESTAT DE PREGĂTIRE CRT. COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAȚIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE
1.  Apiterapie-fitoterapie- aromoterapie Prof. Dr. Viorica ISTUDOR   București  
2.  Farmacie homeopată   Prof. Dr. Aurelia CRISTEA   București, Cluj-Napoca
3. Farmacologie experimentală Prof. Dr. Aurelia CRISTEA București
4.  Managementul medical al dezastrelor Prof. Dr. Dan MĂNĂSTIREANU   București  
5.      Managementul serviciilor de sănătate      Conf. Dr. Dana Galieta MINCĂ Prof. Dr. Cristian VLĂDESCU      București Cluj-Napoca Iași Sibiu Tg-Mureș Timișoara

(la 29-05-2013, Pct. 2 al anexei 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 15 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. )

Anexa IVCatalogul național de programe de studii complementarepentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică

NR. ATESTAT DE PREGĂTIRE CRT. COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAȚIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE
1. Acupunctură Prof. Dr. Dumitru CONSTANTIN București
2.   Apiterapie-fitoterapie- aromaterapie Prof. Dr. Viorica ISTUDOR   București  
2^1.         Asistență medicală de urgență prespitalicească         Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea         București Cluj-NapocaCraiova Iași Oradea Târgu MureșTimișoara Arad Galați
2^2.         Asistență medicală din cadrul structurilor de primire a urgențelor        Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea         București Cluj-NapocaCraiova Iași Oradea Târgu MureșTimișoara Arad Galați
2^3.  Fitoterapie și fitofarmacologie practică Prof. Dr. Monica HĂNCIANU   Iași  
3.       Homeopatie       Dr. Liliana Doina Pavlovschi       București Constanța Cluj-NapocaIași Timișoara Sibiu
3^1.  Homeopatie clinică și etică medicală Conf. dr. Cristina GAVRILOVICI Lect. univ. dr. Dumitru GAFIȚANU Iași  
4.   Îngrijiri paliative   Prof. Dr. Rodica ANGHEL Dr. Daniela MOȘOIU București Brașov
5.      Managementul cabinetului medical și promovarea sănătății    Conf. Dr. Dana Galieta MINCA Conf. Dr. Georgeta ZANOVSCHI     București Cluj-NapocaIași Sibiu Timișoara
5^1.     Managementul general al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie (nivel I)   Prof. Dr. Florin Mihălțan      București Cluj Iași Oradea Timișoara
6.   Managementul medicul al dezastrelor Prof. Dr. Dan MĂNĂSTIREANU   București  
7.   Managementul medical al antrenamentului sportiv Prof. Dr. Ioan DRĂGAN   București  
8. Medicină aero-spațială Prof. Dr. Marian Macri București
9. Abrogat    
10.       Medicină de întreprindere       Prof. Dr. Eugenia NAGHI Prof. Dr. Dorin BARDAC      București Cluj-NapocaCraiova Iași Sibiu Timișoara
11.       Medicină școlară       Prof. Dr. Cordeanu Aurelia       București Cluj-NapocaCraiova Iași Sibiu Timișoara
12.       Planificare familială       Conf. Dr. Blidaru Iolanda Conf. Dr. Manuela Russu      București Cluj-NapocaCraiova Iași Timișoara Tg. Mureș
13.         Ultrasonografie generală nivelul I + II        Prof. Dr. Petre Adrian MIRCEA Conf. Dr. Adrian COSTACHE        București Brașov Cluj-NapocaConstanța Craiova Iași Sibiu Timișoara
14. Eliminată    

(la 27-08-2014, Pct. 9 din anexa IV a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 959 din 21 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014. )

Anexa VCatalogul național de programe de studii complementarepentru farmaciști cu drept de liberă practică

NR. ATESTAT DE PREGĂTIRE CRT. COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAȚIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE
1. Apiterapie-fitoterapie-aromaterapie Prof. Dr. Viorica ISTUDOR București
2.  Farmacie homeopată   Prof. Dr. Aurelia CRISTEA   București, Cluj-Napoca
3. Managementul medical al dezastrelor Prof. Dr. Dan MĂNĂSTIREANU București

(la 29-05-2013, Punctul 2 al anexei V a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 659 din 15 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. )

Anexa VINORME METODOLOGICEde organizare și desfășurare a programelor de studii complementare în vederea obțineriide atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști

AnexaVII┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CURRICULUM DE PREGĂTIRE PENTRU OBȚINEREA ATESTATULUI DE STUDII ││ COMPLEMENTARE îN ││ ……………………………………………………… │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1. Organizarea programului:1.1. Durata – în ore de pregătire teoretică și practică/zi/săptămână/lună/modul/program1.2. Perioada de desfășurare – pe parcursul a câte săptămâni/luni/ani1.3. Centre de pregătire propuse spre acreditare în temeiul:Criterii: dotare, calitatea personalului, experiență, facilități etc.1.4. Responsabilul național al programului:1.5. Responsabili de program – în centrele de pregătire propuse de coordonator:1.6. Lectorii propuși spre acreditare: tabel cu numele, specialitatea, gradul profesional, gradul universitar, locul și data nașterii1.7. Metodologie:1.7.1. tehnici și metode de lucru;1.7.2. structura programului: cu/fără extragere din activitate1.7.3. programul de instruire se va desfășura conform:– programei analitice (anexa nr. I)– baremului de manevrare, tehnicilor și activităților practice (anexa nr. II)1.8. Evaluarea cunoștințelor♦ Criterii de evaluare:a) inițială a aptitudinilor și cunoștințelor teoretice și practice minimum necesare (dacă este cazul) și a nivelului de cunoștințe minim acceptabil pentru accesul la programb) a cunoștințelor, abilităților, atitudinilor dobândite în final, raportate la nivelul minim de performanță enunțat în obiectivele programului, și a validității, specificității și eficienței tehnicilor și instrumentelor de lucru1.8.1. în timpul programului (evaluare formativă):– seminarii și colocvii1.8.2. la sfârșitul programului (evaluare sumativă):– examen scris și/sau oral– examen clinic– probă de abilități/manualități (pe animal, pe cadavru, pe simulator etc.)1.8.3. tematica de examen pentru obținerea atestatului (anexa nr. III)2. Scopul și obiectivele educaționale generale ale programului:2.1. utilitatea programului de pregătire complementară, pe paliere de calificare (în cadrul sau în afara competenței profesionale standard).3. Scopul și obiectivele educaționale specifice ale programului:3.1. ce anume se așteaptă de la absolvenții programului de pregătire complementară3.2. expunerea obiectivelor în termeni SMART:– specifice/măsurabile/adecvate/realiste/încadrabile în timp– cuantificarea abilităților suplimentare pe care le poate oferi viitorul deținător al atestatului, comparativ cu competența profesională standard în specialitate, la același grad profesional4. Estimarea bugetului de cheltuieli:● Cheltuieli materiale – consumabile– închirierea mijloacelor fixe/obiectelor de inventar– închirierea spațiilor de învățământ– alte cheltuieli● Cheltuieli de personal – prestații didactice, secretariat, întreținere● Cota ce revine Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București – minimum 33% din totalul taxelor de instruire încasate5. Organizatorul și coordonatorul programului de studii complementare:Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│● În cazul în care prevederile curriculare aprobate de Ministerul Sănătății││ nu sunt respectate în termenii conveniți prin contractul încheiat între ││ coordonatorul/responsabilul de program dintr-un centru de pregătire și ││ Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, ││ contractul va fi reziliat. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘6. Validarea științifică se face de către:♦ Comisia de specialitate a Ministerului Sănătății și Consiliul consultativ profesional al Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București7. Acreditarea atestatului se face de către:♦ Ministerul Sănătății prin Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București8. Creditarea atestatului se face de către Colegiul Medicilor din România┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│9. Drepturile și obligațiile dobândite de deținătorul atestatului – se vor ││ stabili la nivelul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății, ││ cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor ││ Dentiști din România, respectiv al Colegiului Farmaciștilor din România,││ la propunerea coordonatorului de program. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘10. Condiții de înscriere:NOTĂ: Vor fi precizate condiții legate de:– specialitate și grad profesional;– necesitatea promovării unui test preliminar pentru evaluarea unor aptitudini, respectiv a unui nivel minim acceptabil de cunoștințe teoretice și practice obligatorii pentru accesul la programul de pregătire;– vechimea în specialitate (respectiv numărul minim de ani de practică efectivă, neîntreruptă, în cazul medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor cu drept de liberă practică), necesitatea parcurgerii anterioare a altor programe de dezvoltare profesională în domeniul respectiv, limbi străine, alte condiții specifice, după caz;– resurse materiale specifice aflate în mod obligatoriu la dispoziția participantului (dotare obligatorie) sau garanția achiziționării acestora pentru activitatea ulterioară obținerii unui atestat (demonstrabilă și verificabilă) în viitorul apropiat (în maximum cât timp?) etc.;– numărul minim sau numărul maxim de participanți admiși pentru o serie, în funcție de specificul programului și de dotările aflate la dispoziție.┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se va menționa explicit faptul că înscrierea și plata taxei de instruire ││se fac numai la Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar ││București. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘11. Precizări finale:I. Certificarea absolvirii programului de studii complementare pentru obținerea unui atestat este unică și se face de către Ministerul Sănătății prin Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București.II. Chiar dacă unele programe au structură modulară, certificarea este unică la finalul programului de instruire. Accesul în modulele ulterioare este posibil numai cu condiția absolvirii modulelor premergătoare.III. Programele de pregătire pentru obținerea de atestate nu se creditează de către Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Medicilor Dentiști din România sau de Colegiul Farmaciștilor din România. Beneficiază de creditare numai atestatul obținut în urma examenului organizat de Ministerul Sănătății.IV. Debutul fiecărui program de pregătire va fi precedat de semnarea unui contract de colaborare între Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București (contractul conține drepturile și obligațiile fiecărei părți) și departamentele de învățământ postuniversitar ale universităților sau facultăților de medicină, medicină dentară ori farmacie acreditate și de responsabilul de program. Contractul de colaborare va conține o clauză obligatorie referitoare la lipsa oricăror influențe comerciale asupra programului de pregătire, influențe ce pot fi atacabile legal sau deontologic.V. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care au urmat în străinătate un program de pregătire similar, ca tematică și durată, fapt dovedit cu acte autentice, pot solicita Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București echivalarea studiilor în baza unui referat semnat de coordonatorul național de program sau de președintele Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății, cu avizul Colegiului Medicilor din România, respectiv al Colegiului Medicilor Dentiști din România sau al Colegiului Farmaciștilor din România, și cu aprobarea conducerii Ministerului Sănătății și Familiei.VI. Responsabilii de program, lectorii sau formatorii nominalizați vor fi acreditați prin acordul comun al Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București și al Comisiei de specialitate, cu aprobarea Ministerului Sănătății și cu avizul Colegiului Medicilor din România, respectiv al Colegiului Medicilor Dentiști din România sau al Colegiului Farmaciștilor din România.VII. Eventualele modificări ale programelor de pregătire complementară intră în vigoare numai cu aprobarea Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății.VIII. Responsabilul de program trebuie să fie persoană fizică sau juridică acreditată de Ministerul Sănătății pentru a presta activități de învățământ în domeniul său de specialitate.IX. Responsabilul de program trebuie să facă dovada existenței (sau disponibilității de a închiria/achiziționa) unei baze materiale corespunzătoare desfășurării unui proces de învățământ teoretic și practic la cele mai înalte standarde în domeniu.X. Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București își rezervă dreptul de a vizita în scopul evaluării centrele de pregătire acreditate în care se desfășoară învățământ postuniversitar de specializare și dezvoltare profesională a personalului din rețeaua de asistență medicală.…………………….(semnătura coordonatorului)N.B. Designul detaliat al unui program de pregătire (syllabus), precum și designul unei taxe de participare pot fi obținute de responsabilii de program de la Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București.

Anexa VIIIDOSAR DE ÎNSCRIEREla programele de studii complementare în vederea obținerii de atestatePentru înscrierea la program participanții vor depune la sediul Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București următoarele documente:1. cerere în care se precizează programul de studii complementare pentru care se solicită înscrierea, instituția organizatoare și perioada de desfășurare, însoțită de angajamentul de plată a taxei de instruire;2. copie de pe diploma de medic/medic dentist/farmacist;3. acordul angajatorului privind participarea la program, cu menționarea existenței sau nu a unui act adițional la contractul de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003;4. documente solicitate expres pentru anumite programe, documente din care rezultă modificarea numelui sau a statutului profesional;5. copie de pe autorizația de liberă practică;6. dovada de achitare a taxei de instruire (integral sau parțial, în funcție de specificul programului respectiv).În cazul în care solicitantul nu accede la programul de pregătire, dosarul de înscriere se restituie.Modelul aplicației pentru înscriereDomnule director general,Subsemnatul/subsemnata dr./farm. ……., născut/născută la data de: anul …. luna …. ziua ….., în localitatea ………, județul ………., medic/farmacist specialist/primar/cu drept de liberă practică în specialitatea …….., angajat al ……, vă rog să îmi aprobați înscrierea la programul de studii complementare pentru obținerea atestatului în ……, ce se va desfășura în Centrul de pregătire ……… la Spitalul/Institutul ……….., sub coordonarea ……., în perioada ……….. .Documente necesare pentru înscriere:♦ Diploma de absolvire a Facultății de Medicină Generală/Medicină Dentară/Farmacie – în copie♦ Autorizație validă de liberă practică – în copie♦ Adeverință cu ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – în copie♦ Copie de pe cartea de identitate♦ Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire♦ Curriculum vitae – numai pentru managementul serviciilor de sănătate♦ Dovada achitării (total sau parțial, după caz) a taxei de instruire în contul RO72TREZ7025025XXXOOO266 – în copieNumăr de telefon:E-mail:            Data Semnătura         ………….. ……………….Domnului director general al Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București

Anexa IXROMÂNIAMINISTERUL SĂNĂTĂȚIICENTRUL NAȚIONAL DE PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTISeria ….. Nr. …../……..ADEVERINȚĂDomnul/doamna ……, specialist/primar în specialitatea …………, născut/născută la data de …… în localitatea ……, județul …….., a absolvit programul de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii atestatului de studii complementare în ……, desfășurat la …….. în perioada ……., sub coordonarea ……………Se eliberează prezenta, în conformitate cu prevederile legale, pentru a servi celor în drept.            Director general, Șef serviciu,            …………….. …………….    Data eliberării ……………ROMÂNIAMINISTERUL SĂNĂTĂȚIICENTRUL NAȚIONAL DE PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTISeria …… Nr. …../……..ADEVERINȚĂDomnul/doamna dr./farm. ……., specialist/primar în specialitatea ……., născut/născută la data de …….. în localitatea …….., județul …….., a absolvit programul de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii atestatului de studii complementare în ………, desfășurat la ………. în perioada ……., sub coordonarea …………..Pentru admiterea la examenul final de atestare, pregătirea trebuie completată cu realizarea în minimum …… luni a ……. manopere supravegheate și confirmate de un medic primar cu atestat în ……………..Se eliberează prezenta, în conformitate cu prevederile legale, pentru a servi celor în drept.              Director general, Șef serviciu,              …………….. ……………    Data eliberării …………ROMÂNIAMINISTERUL SĂNĂTĂȚIICENTRUL NAȚIONAL DE PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTISeria …… Nr. …../……..ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE ÎN:……………………………….,obținut de domnul/doamna dr./farm. …………, specialist/primar/ cu drept de practică în specialitatea ………, născut/născută la data de ……… în localitatea ……., județul ……, în urma absolvirii programului de pregătire și promovării examenului de evaluare, sesiunea ……..Prezentul atestat a fost eliberat în conformitate cu prevederile legale.             Director general, Șef serviciu,             ……………. ……………                  Data eliberării …………––-

Lasă un răspuns