Propuneri pentru comisia de observatori a Ministerului Sănătății, la alegerile Colegiului Medicilor Stomatologi din România, atât la nivel local, cât și național

Stiri

Având în vedere prevederile art. 465, art. 550 și ale art. 640 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și OMS 3651/27.10.2023, Ministerul Sănătății lansează invitația Societăților profesionale și Organizațiilor patronale din domeniul stomatologiei să propună persoane în comisia de observatori a Ministerului Sănătății, la alegerile Colegiului Medicilor Stomatologi din România, atât la nivel local, cât și național.

Menționam că desfășurarea alegerilor pentru funcțiile eligibile din cadrul consiliilor colegiilor teritoriale și ale Adunării generale naționale va avea loc pe 11 noiembrie 2023, iar desfășurarea alegerilor la nivel național va avea loc pe 28 noiembrie 2023.

Propunerile vor menționa sesiunea de alegeri – colegiul teritorial (…) / colegiul național, numele și datele de contact ale membrilor propuși, precum și acordul acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Propunerile vor fi trimise către adresa de email: observator@ms.ro până la data de 2 noiembrie 2023.

Conform art. 2 al OMS 3651/27.10.2023, pot fi desemnate ca observatori, pentru procesul electoral al organismului profesional în domeniul în care își desfășoară activitatea, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) să fie membri ai organizației patronale/societății profesionale;

b) să fie persoane cu probitate morală și profesională recunoscută;

c) să aibă o vechime de minimum 5 ani în exercitarea profesiei.

d) să nu aibă calitatea de candidat la vreuna dintre funcțiile care fac obiectul procesului electoral;

e) să nu fie rudă ori afini până la gradul III inclusiv, al candidaților.

Verificarea condițiilor prevăzute mai sus se face de către organizațiile patronale si societățile profesionale care fac propunerile.

Listele finale pentru fiecare sesiune de alegeri vor cuprinde maxim 5 observatori nominalizați de către Ministerul Sănătății, în următoarea componență:

a) 1 observator din cadrul Ministerului Sănătății sau a instituțiilor din subordinea sa;

b) 1-4 observatori din cadrul entităților menționate la art. 2.

Observatorii au responsabilitatea de a monitoriza și superviza întregul proces electoral desfășurat în cadrul organismelor profesionale menționate la art. 1,  având următoarele atribuții:

a) de a fi prezenți la deschiderea secțiilor de votare pentru a asigura că procesul se desfășoară în conformitate cu regulamentele electorale;

b) de a urmări desfășurarea procesului de votare pentru a asigura că acesta se efectuează în mod corect;

c) în cazul votului electronic, observatorii vor asista la interacțiunea dintre comisia electorală și personalul tehnic responsabil de votul electronic;

d) de a monitoriza numărarea voturilor pentru a se asigura că fiecare vot este înregistrat și numărat corespunzător;

e) de a asista la întocmirea proceselor verbale care reflectă rezultatele alegerilor și procedurile efectuate;

f) de a verifica corectitudinea și transparența comunicării rezultatelor;

g) de a asista la orice altă activitate legată de procesul electoral.

Observatorii întocmesc și semnează, în dublu exemplar, un proces verbal cu privire la modul de desfășurare a procesului electoral. Documentul se transmite comisiei electorale și secretarului de stat din cadrul Ministerului Sănătății, desemnat membru al Consiliului naţional al organismului profesional pentru care are loc procesul electoral.

Observatorii desemnați trebuie să respecte principiile de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal în timpul desfășurării activității de observare în cadrul proceselor electorale, sens în care vor semna o declarație pe proprie răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .