Anexa 1 Taxa de scolarizare studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

Taxa de înscriere este de 150 lei.
Taxa de confirmare a locului obţinut de către candidaţi admişi pe locurile bugetate sau cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii este de 150 lei.
Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetățeni români şi cetățeni din Uniunea
Europeană, taxa de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat este în cuantum de 5000 lei/an.
Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetăţeni din state terțe, din afara Uniunii Europene,Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, taxele de şcolarizare sunt stabilite la nivelul de 6000 Euro/an pentru Domeniul Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară.

Lasă un răspuns