Anexa 2 Structura listei de lucrari a candidatului studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

I. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste cotate ISI, indexate Web of Science.
II. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste
indexate în baze de date internaţionale (BDI).
III. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste
naţionale recunoscute.
IV. Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la manifestări ştiinţifice internaţionale. Se va preciza modul de prezentare: orală sau poster.
V. Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la manifestări ştiinţifice naţionale. Se va preciza modul de prezentare: orală sau poster.
VI. Lucrări ştiinţifice premiate, la manifestări ştiinţifice internaţionale.
VII. Lucrări ştiinţifice premiate, la manifestări ştiinţifice naţionale.
VIII. Brevete, invenţii, patente
IX. Cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu.
X. Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS.
XI. Capitole în cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu.
XII. Capitole în cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS
XIII. Granturi de cercetare obţinute prin competiţie – membru în echipa de
cercetare.
În finalul listei, sintetic, se va preciza numărul de lucrări din fiecare categorie.

Lasă un răspuns