Anexa 4 Certificatul de competenta lingvistica (CCL) studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (CCL)
Testul de limbă străină se susţine la Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”; Medicină I, et.3, cab. 323.
Testul constă în verificarea capacităţii de a asculta, a citi, a participa la
conversaţie, a susţine un discurs şi a elabora în scris un document într-una din următoarele limbi: engleză, franceză, germană.
Pentru a obţine CCL, candidatul trebuie să realizeze minimum 7 puncte, din 10 posibile, acordate fiecărei probe, pentru un nivel de evaluare echivalent cu nivelul B2,potrivit CECRL (Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi).
Nivelul B2 presupune:
o Ascultare: candidatul înţelege conferinţe şi discursuri destul de lungi, ştiri,informaţii, documentare, filme în limbaj standard.
o Citire: candidatul citeşte articole şi rapoarte pe teme profesionale/contemporane.
o Participare la conversaţie: candidatul comunică spontan şi fluent într-o
conversaţie normală, argumentându-şi opiniile.
o Discurs: candidatul poate elabora discursuri detaliate legate de domeniul de interes.
o Redactare: candidatul poate elabora în scris un text critic (cu argumente pro şi contra), un raport sau un eseu din domeniul său de interes.
Bibliografie orientativă:
Limba engleză
Glendinning, Eric H.; Howard, R. (2007): Professional English in Use-Medicine, Cambridge University Press
Dobrovici, V.; Bostanca, I. (1999): English in Medicine – A Textbook for Doctors, Students in Medicine and Nurses, Polirom
Prodromou, L. (2001). Grammar and Vocabulary for first certificate, Longman
*** Merriam-Webster Medical Dictionary: http://medlineplus.gov/
Limba franceză
Gorunescu, E. (2007): Gramatica Limbii Franceze, Corint
Dănăilă, S. (coord.) (2006). Examenele DELF şi DALF, nivelurile Aşi B, Polirom
*** (1992). Grammaire, cours de civilisation française de la Sorbonne, Hachette
*** Dictionnaire médical en ligne – Lexilogos,
http://www.lexilogos.com/medical_dictionnaire.htm
Limba germană 
Fandrych, C.; Tallowitz, U. (2012). Klipp und Klar. Übungsgrammatik. Grundstufe Deutsch.
Ernst Klett Sprachen.
Fandrych, C.; Tallowitz, U. (2005). Sage und Schreibe. Übungswortschatz. Grundstufe
Deutsch. Ernst Klett Sprachen.
Hieber, W. (1993). Lernziel Deutsch. Deutsch als Fremdsprache. Grundstufe 1, Grundstufe
2 Max Hueber Verlag.
Wahrig, G. (1999). Deutsches Wörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.
Anuţei, M. (1996). Dicţionar Român-German. Editura Ştiinţifică.

***Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română
(2009). Medicina in cuvinte. Engleza, Franceza, Germana, de la A1la B2, LITO UMFT
(2006). Culegere de texte medicale în limbile: engleză, franceză, germană, LITO UMFT
Se recunosc următoarele certificate de competenţă lingvistică:
Limba engleză
TOEFL (obţinut în ultimii doi ani), Cambridge Advanced/Proficiency, IELTS,
certificate B2 (UVT, Active Learning, Babel Timişoara, International House)
Limba franceză
DALF, DHEF, CCIP, DELF, certificate B2 (UVT, Active Learning,
Babel, Centre Culturel Français, Timişoara)
Limba germană
ZMP, ZOP, Sprachdiplom, certificate B2 (UVT, Active Learning,
Babel, Centrul Cultural German, Timişoara) 

Lasă un răspuns