Decizia nr. 5 din 28.06.2019 privind abrogarea deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din Romania nr. 8/2013 privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie

Legislatie

În temeiul art. 75, 438 și art. 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. 1 Se abroga Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din Romania nr. 8/2013 privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 666 din 30 octombrie 2013.

Art. 2 Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Colegiului Medicilor in România,
Gheorghe Borcean

București, 28.06.2019.
Nr. 5

Lasă un răspuns